W ramach przygotowania do egzaminu maturalnego 2025
oferujemy kursy z następujących przedmiotów

AKTUALNA REKRUTACJA – Kursy od maja 2024 r.

STACJONARNIE (w Warszawie)

ONLINE

Oferty w przygotowaniu (kursy od września 2024)