Platforma edukacyjna Off Course


Wspomagamy edukację kursantów poprzez:

  • prowadzenie kursów online i streamingowych
  • indywidualne lekcje online z egzaminatorami
  • nagrane autorskie wykłady
  • nagrania rozwiązań zadań maturalnych 
  • testy powtórzeniowo-utrwalające
  • umieszczenie materiałów do zajęć w postaci PDF do pobrania


Nasz e-learning daje możliwość:

  • prowadzenia kursów online, które umożliwiają dyskusję z nauczycielem w czasie rzeczywistym
  • wracania do nagranych wykładów w dowolnym czasie
  • pisania prac domowych wraz z ich uporządkowanym przechowywaniem
  • rozwiązywania tematycznych testów według potrzeb (np. przed klasówkami), aby sprawdzić swoją wiedzę