Roczny kurs stacjonarny z

JĘZYKA POLSKIEGO

poziom podstawowy
przygotowujący do Matury 2025

KOSZT KURSU:

 • wpisowe: 100 zł
 • opłata główna: 8 miesięcznych rat po 380 zł

CENA KURSU ZAWIERA:

 • 8 miesięcy nauki
 • 26 spotkań stacjonarnych raz w tygodniu
  (każde spotkanie trwa 2 x 60 min)
 • 1 matura próbna pisemna
  (pisana w wybraną niedzielę, sprawdzana przez egzaminatora)
 • 1 matura próbna ustna
  (przeprowadzona przez komisję egzaminatorów)
 • prace domowe
  (w tym conajmniej 3 wypracowania sprawdzane przez egzaminatora)

PROWADZĄCY KURSY ROCZNE STACJONARNE:

mgr Anna Suska-Rydz

Egzaminatorka OKE w prosty sposób przedstawiająca wiedzę i ucząca właściwego rozumienia problematyki zadań maturalnych oraz sposobów konstruowania odpowiedzi.

więcej o prowadzących

Tygodniowy rozkład kursów rocznych w Off Course

Otwórz stronę w przeglądarce na komputerze, by zobaczyć pełen kalendarz grup.

| | | | |

Kurs roczny stacjonarny z języka polskiego

wrzesień 2024 – kwiecień 2025

Zapewniamy przyjazną atmosferę
w grupach 6-12 osobowych

Umożliwia to skuteczną naukę umiejętności analizy poleceń, interpretacji tekstów, wygłaszania wypowiedzi czy pisania poprawnych odpowiedzi.

Dzięki małym grupom mamy możliwość dobrego poznania naszych kursantów oraz  dyskusji w kameralnej atmosferze odpowiadając na każde pytanie ucznia.

Zajęcia prowadzone są w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych.

Rozkład materiału

Matura część pisemna

ARKUSZ 1

 • rodzaje zadań
 • blok: antyk, Biblia
 • blok: średniowiecze, renesans, barok, oświecenie
 • blok: romantyzm, pozytywizm
 • blok: Młoda Polska, XX-lecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji
 • blok: literatura lat 1945-1989 krajowa i emigracyjna, literatura po 1989 r.
 • rodzaje zadań, forma odpowiedzi
 • analiza tekstów
 • ćwiczenia doskonalące umiejętność tworzenia notatki syntetyzującej

ARKUSZ 2

 • rodzaje tematów, kryteria oceniania, konteksty
 • konspekt pracy
 • doskonalenie umiejętności budowania funkcjonalnych argumentów
 • stosowanie wskaźników zespolenia
 • kompozycja

W czasie zajęć  będziemy:

 • analizować rodzaje zadań i kryteria oceny wszystkich trzech części egzaminu,
 • ćwiczyć pisanie wypracowań, ze zwróceniem uwagi na argumentację, kompozycję i językowo-stylistyczny kształt wypowiedzi,
 • ćwiczyć umiejętność pisania poprawnych odpowiedzi w częściach testowych,
 • powtarzać najważniejsze zagadnienia z historii i teorii literatury.

Po każdych zajęciach będzie zadana krótka praca domowa, która będzie sprawdzana przez nauczyciela.

W trakcie kursu będzie możliwość napisania 3 wypracowań, które będą sprawdzane przez nauczyciela.

W trakcie kursu odbędzie się jedna matura próbna (pisemna: arkusz 1 i arkusz 2).

Matura część ustna

 

 • rodzaje zadań
 • zestawy z lekturą obowiązkową – ćwiczenia doskonalące umiejętność tworzenia konspektu wypowiedzi, wygłaszania wypowiedzi monologowej i uczestniczenia w rozmowie
 • zestawy zawierające materiał literacki – ćwiczenia doskonalące umiejętność tworzenia konspektu wypowiedzi, wygłaszania wypowiedzi monologowej i uczestniczenia w rozmowie
 • zestawy zawierające materiał ikoniczny – ćwiczenia doskonalące umiejętność tworzenia konspektu wypowiedzi, wygłaszania wypowiedzi monologowej i uczestniczenia w rozmowie
 • zestawy zawierające materiał do analizy językowej – ćwiczenia doskonalące umiejętność tworzenia konspektu wypowiedzi, wygłaszania wypowiedzi monologowej i uczestniczenia w rozmowie

W czasie zajęć  będziemy:

 • analizować rodzaje zadań i kryteria oceny egzaminu,
 • tworzyć konspekty wypowiedzi ustnej,
 • ćwiczyć interpretację tekstów kultury pod kątem tematu wskazanego w poleceniu,
 • ćwiczyć wygłaszanie wypowiedzi oraz prowadzenie rozmowy z zespołem przedmiotowym.

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów