Roczny kurs stacjonarny z

GEOGRAFII

realizujący w całości materiał
do Matury 2025

KOSZT KURSU:

 • wpisowe: 100 zł
 • opłata główna: 8 miesięcznych rat po 390 zł

CENA KURSU ZAWIERA:

 • 8 miesięcy nauki
 • 26 spotkań stacjonarnych raz w tygodniu
  (każde spotkanie trwa 2 x 60 min)
 • 3 matury próbne
  (kurs daje możliwość napisania trzech matur próbnych w dodatkowych niedzielnych terminach poza kursem, sprawdzanych przez egzaminatora i omawianych podczas zajęć)
 • prace domowe
  (w postaci papierowej – nie cyfrowej – sprawdzane przez nauczyciela)

PROWADZĄCA KURSY ROCZNE STACJONARNE:

mgr Agata Fijałkowska

Egzaminatorka OKE w prosty sposób przedstawiająca wiedzę i ucząca właściwego rozumienia problematyki zadań maturalnych oraz sposobów konstruowania odpowiedzi.

więcej o prowadzącej

Tygodniowy rozkład kursów rocznych w Off Course

| | | | |

Kurs roczny stacjonarny z georgafii

wrzesień 2024 – kwiecień 2025

Zapewniamy przyjazną atmosferę
w grupach 8-12 osobowych

Dzięki małym grupom mamy możliwość dobrego poznania naszych kursantów oraz  dyskusji w kameralnej atmosferze odpowiadając na każde pytanie ucznia.

Daje nam to możliwość skutecznej realizacji pełnego zakresu podstawy programowej oraz dostosowania toku nauki do indywidualnych potrzeb grupy.

Zajęcia prowadzone są w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych.

 

Materiały w postaci skryptów i pakietów zadań

Na każde zajęcia uczeń ma wydrukowane materiały na zajęcia z miejscem na notatki oraz z przykładowymi zadaniami maturalnymi rozwiązywanymi z nauczycielem podczas zajęć.

Dodatkowo uczniowie otrzymują wydrukowane prace domowe, które oddają na następnych zajęciach do indywidualnego sprawdzenia.

Rozkład materiału

 • mapa jako obraz Ziemi
 • metody prezentowania informacji na mapach
 • czytanie mapy
 • ruch obiegowy Ziemi
 • ruch obrotowy Ziemi
 • czas na Ziemi
 • temperatura powietrza
 • ciśnienie atmosferyczne
 • opady atmosferyczne
 • prognoza pogody
 • klimaty kuli ziemskiej
 • dynamika mórz i oceanów
 • typy genetyczne jezior i lodowców
 • wody podziemne i rzeki
 • tektonika płyt litosfery
 • ruchy wnętrza Ziemi
 • dzieje geologiczne Ziemi
 • wietrzenie
 • rzeźbotwórcza działalność czynników zewnętrznych
 • typy genetyczne gleb
 • strefowość roślinna
 • struktura demograficzna ludności
 • urbanizacja
 • rolnictwo
 • przemysł
 • usługi
 • charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego
 • związki między elementami środowiska przyrodniczego
 • wpływ człowieka na środowisko
 • ochrona środowiska przyrodniczego
 • wpływ środowiska na działalność człowieka
 • problemy środowiskowe
 • problemy współczesnego świata

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów