Polityka Prywatności

Kim jesteśmy?

Nasza firma oraz jednocześnie administrator danych osobowych powierzonych poprzez stronę https://offcourse.edu.pl:

Off Course sp. z o.o.

Wspólna 56

00-684 Warszawa

KRS: 0000721148

Jakie dane osobiste zbieramy i do czego je wykorzystujemy?

Formularz kontaktowy

Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany na tej stronie (w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy), w sposób naturalny przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości.

Dodatkowo, treść wiadomości również może zawierać dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji podlega archiwizacji średnio raz na kwartał.

Formularz zgłoszeniowy

Aktywność przy komentowaniu postów

W przypadku, kiedy użytkownik zdecyduje się skomentować dany post zamieszczony na tej stronie wtedy w naszych zbiorach zostanie zapisane dane jakie wypełnił w polach formularza oraz adres IP który był wykorzystany na moment podłączenia się do sieci Internet.

Adres email użyty podczas komentowania zostanie zanonimizowany i przekazany Gravatr celem dopasania zdjęcia profilowego, jeżeli wcześniej był już w ten sposób wykorzystany.

Polityka prywatności Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/.

Po akceptacji Twojego komentarza przez moderatora, zdjęcie profilowe może być widoczne publicznie na tej stronie.

Komentarze do wpisów wraz z metadanymi które z definicji nie są przeznaczone do skasowania, służy to między innymi do płynnej obsługi dyskusji pod wpisem tak aby kolejne wpisy autora nie wymagały autoryzacji.

Media

Jeżeli wgrasz na stronę zdjęcia musisz sprawdzić czy w nich nie są zaszyte metadane tzw EXIF oraz mogą też zawierać dane GPS.

Użytkownicy mogą pobrać te zdjęcia oraz sprawdzić te dane.

Newsletter.

Jeżeli użytkownik zapisze się do newslettera, musi przekazać swój adres e-mail za pośrednictwem formularza umieszczonego na tej stronie

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego MailerLite, tj. MailerLite Limited, podmiotu zarejestrowanego pod adresem (Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland) i przechowywane na infrastrukturze serwerowej zapewnianej przez w/w podmiot.

Dane będą przetwarzane są przez okres funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie jego danych z bazy.

W każdej chwili użytkownik możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletter’owej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Przysługuje mu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Pliki Cookies

Własne cookies

Funkcjonalność tej strony zapewnia możliwość wyłączenia zapisu tych plików cookies i użytkownik ma taką możliwość.

Cookies strony offcourse.edu.pl

Jeżeli użytkownik doda komentarz, otrzyma możliwość zapisania cookies w swojej przeglądarce, dzięki któremu w przyszłości nie będzie musiał uzupełniać wymaganych pól podczas komentowania wpisu. Taki cookie jest ważny przez rok od momentu udzielenia zgody na jego zapis.

Cookies analityczne

Funkcjonalność tej strony zapewnia możliwość wyłączenia zapisu tych plików cookies i użytkownik ma taką możliwość

Narzędzie analityczne Google Analytics.

Ta strona wykorzystuje Google Analytics (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) do tworzenia statystyk internetowych oraz do ich analizy, głównie w zakresie konsumpcji treści przez użytkowników.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony offcourse.edu.pl

Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę technologiczną znajdującą się w USA. Przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Użytkownik tej strony możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania z offcourse.edu.pl przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Więcej informacji o Google Analitics – https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Hotjar

Ta strona korzysta z rozwiązań dostarczanych przez Hotjar Ltd. Adres (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta)

Usługi Hotjar pozwalają na analizę zachowań użytkowników dzięki technologii do generowania:

 • heatmapy,
 • nagrania ruchów użytkownika na stronie,
 • ścieżki konwersji,
 • ankiety i badania opinii użytkowników,
 • formularzy rekrutacyjnych online.

Hotjar kompletuje informacje o sposobie korzystania ze strony przez użytkowników za pomocą kodu śledzącego oraz plików cookies.

Kod śledzący Hotjar może zbierać poniższe informacje: – adres IP urządzenia (zakodowany w sposób uniemożliwiającym identyfikację użytkownika), – adres email oraz imię i nazwisko użytkownika, – rodzaj urządzenia wraz z jego parametrami oraz rodzaj przeglądarki, – lokalizacja (tylko nazwa kraju z którego nastąpiło połączenie),

Zbierane informacje są wykorzystywane w celu analizowania i rozwoju tej strony internetowej oraz oferowanych usług.

Pliki cookies wykorzystywane przez Hotjar mają zróżnicowany czas trwania; niektóre wygasają po 365 dniach, niektóre zaraz po zakończeniu sesji.

Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe działania, przejdź do strony: https://www.hotjar.com/opt-out

Cookies do celów marketingowych

Funkcjonalność tej strony zapewnia możliwość wyłączenia zapisu tych plików cookies i użytkownik ma taką możliwość

Facebook Pixel.

Ta strona wykorzystuje narzędzie marketingowe i analityczne Facebook Pixel dostarczony przez (Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.)

Umożliwia kierowanie reklam w serwisie społecznościowym facebook.com. Ta strona wykorzystuje te narzędzia ramach do kierowania reklam do użytkowników Facebook.

Reklamy są spersonalizowane pod kątem zachowań użytkownika na stronie ……………………………………

Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixel Facebook są anonimowe, tj. nie pozwalają właścicielowi tej strony na identyfikację użytkownika. Dostarczają informacje o działaniach podjętych przez użytkownika strony internetowej.

Więcej informacji o polityce prywatności Facebook można znaleźć bezpośrednio pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku użytkownik może również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Google Ads Conversion

Na tej stronie są wykorzystywane usługi Google Ads. Jest to system reklamy internetowej udostępniony przez Google Inc., (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Ta strona wykorzystuje funkcję remarketingu, która umożliwia wyświetlanie treści reklamowych w innych witrynach należących do sieci reklamowej Google — czyli we własnej witrynie Google (tzw. reklamy Google, Google Ads) oraz w innych witrynach. W ramach tych funkcjonalności, treści reklamowe skierowane są do użytkowników tej witryny i dobrane na podstawie ich indywidualnych zainteresowań.

W tym celu analizowane są interakcje użytkownika w naszej witrynie, np. to, jakimi ofertami się interesuje, i na tej podstawie wybierane są reklamy do wyświetlenia na innych stronach, które użytkownik odwiedzi po opuszczeniu naszej witryny. Aby realizować tę funkcję, Google zapisuje w przeglądarce użytkownika specjalny numer, gdy użytkownik odwiedza niektóre usługi lub witryny Google bądź witryny należące do sieci reklamowej Google.

Wizyty użytkownika są rejestrowane za pośrednictwem tego numeru, który w tym przypadku nazywany jest „informacją cookie” lub „ciasteczkiem”. Numer ten w sposób unikalny identyfikuje przeglądarkę WWW na konkretnym komputerze, ale nie identyfikuje osoby; dane osobowe nie są przechowywane.

Użytkownik może dezaktywować użycie tej informacji cookie przez Google, otwierając poniższe łącze, a następnie pobierając i instalując dostępną pod nim wtyczkę: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Więcej informacji o remarketingu Google oraz deklarację Google w sprawie ochrony prywatności danych zamieszczono na stronach: http://www.google.com/privacy/ads/

Ta strona realizuje tzw. śledzenie konwersji w ramach usługi Google Ads. W momencie kliknięcia treści reklamowej opublikowaną przez Google, na komputerze/urządzeniu użytkownika zapisywany jest plik cookie służący do śledzenia konwersji.

Takie pliki cookie tracą ważność po 30 dniach, nie zawierają danych osobowych i nie są używane do identyfikacji osób.

Informacje uzyskane przy użyciu pliku cookie konwersji są podstawą do generowania statystyk konwersji dla klientów korzystających z usługi AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji.

Użytkownik może również dezaktywować reklamy wybierane na podstawie zainteresowań w wyszukiwarce Google i reklamy Google wybierane na podstawie zainteresowań w innych witrynach (należących do sieci reklamowej Google). W tym celu użytkownik powinien wybrać ustawienie „Wyłącz” na stronie w sekcji cookies analityczne.

http://www.google.com/settings/ads lub dezaktywować odpowiednie reklamy na stronie http://www.aboutads.info/choices/.

Dodatkowe informacje o powiązanych opcjach i ochronie prywatności danych w Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/gb/policies/privacy/.

Bing Ads

Nasze witryny korzystają także z usługi śledzenia konwersji realizowanej przez spółkę Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA).

Jeśli użytkownik wejdzie na tę stronę za pośrednictwem reklamy w wyszukiwarce Microsoft Bing, na komputerze użytkownika zostanie zapisany plik cookie Microsoft Bing Ads.

Umożliwi on firmie Microsoft i właścicielowi tej strony ustanie zdarzenia w postaci kliknięcia reklamy i przekierowania użytkownika na docelową stronę tego serwisu.

Nie są ujawniane żadne dane osobowe użytkownika, a jedynie łączna liczba użytkowników, którzy kliknęli reklamę Bing, po czym zostali przekierowani na stronę konwersji.

Użytkownik może zablokować zapisywanie pliku cookie, np. za pośrednictwem ustawień przeglądarki, jeśli nie chce uczestniczyć w procedurze śledzenia.

Dalsze informacje na temat ochrony danych i plików cookie używanych przez wyszukiwarkę Microsoft Bing można znaleźć na stronie https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement. Korzystając z następującego łącza, można odmówić udziału w tej usłudze: http://choice.microsoft.com/pl-PL/opt-out .

Cookies podmiotów trzecich.

Podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Osadzane treści z innych serwisów

Artykuły oraz strony internetowe publikowane na tej stronie mogą zawierać treści osadzone (np. materiały audio-video, obrazy, artykuły, raporty Power BI, itp).

Osadzone treści z innych stron internetowych zachowują się dokładnie tak samo, jak gdyby odwiedzający odwiedził stronę na której zostały opublikowane te treści.

Te Strony mogą gromadzić dane o użytkowniku, wykorzystywać pliki cookies, osadzać dodatkowe śledzenie stron trzecich i monitorować interakcję z tymi osadzonymi treściami.

Udostępnianie treści w serwisach społecznościowych.

Na tej stronie internetowej wykorzystywana jest technologia wykorzystująca możliwości integracyjne z serwisami społecznościowymi takimi jak:

 • Facebook,
 • Twitter,
 • Instagram,
 • Google,
 • Linkedin,
 • Vimeo,
 • CloudFlare,
 • bunny.net

Wyświetlając stronę internetową zawierającą w/w rozwiązania, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców).

Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka użytkownika wyświetliła tę stronę, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy też nie jesteś u niego zalogowany na moment odwiedzenia tej strony.

Taka informacja (wraz z adresem IP użytkownika) za pośrednictwem przeglądarki, jest przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam są przechowywane.

Jeśli użytkownik zdecyduje aby udostępnić treść tej strony na medium społecznościowym to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy, Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content, Twitter – https://twitter.com/en/privacy, Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl, LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Jeśli użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin tej strony internetowej, to przed wizytą musi się wylogować z serwisu społecznościowego.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań (request) przez przeglądarkę internetową do serwera, obsługującego serwis internetowy.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in.

 • adres IP,
 • rodzaj zapytania (request’u),
 • protokół,
 • datę i czas request’u według daty systemowej serwera,
 • wersja przeglądarki internetowej oraz system operacyjny.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane do celów identyfikacyjnych.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania infrastrukturą serwerową.

Komu powierzamy dane ?

 1. Usługa hostingu – Azure – Microsoft Corporation adres One Microsoft Way, Redmond, Washington, USA,
 2. Poczta email – Exchange – Microsoft Corporation adres One Microsoft Way, Redmond, Washington, USA
 3. Newsletter – MailerLite, MailerLite Limited, an Irish company registered at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland
 4. Płatności – PayPal Inc 2211 North First Street San Jose, CA 95131, USA)
 5. Płatności – PayU, Grunwaldzka 186, Poznań 60-166
 6. Płatności – Stripe, 510 Townsend St, San Francisco, CA, USA)
 7. PłatnościPrzelewy24, PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068
 8. Księgowość prowadzona przez – Biuro Rachunkowe Dominik Niemczura (ul. Kornela Makuszyńskiego 36, 33-110 Tarnów)
 9. Hosting bazy danych sekretariatu – OVH Sp. z o.o., ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław
 10. Hosting serwerów videokonferencji – Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany
 11. Obsługa techniczna strony oraz hosting – Origami Effect Ltd. – Company number: 12044536 42 Hampton Tower International Way, Southampton, Hampshire, United Kingdom

Jakie masz przywileje w zakresie swoich danych osobowych?

Użytkownik tej strony ma następujące prawa

 1. Jeżeli skomentował jakiś post ma prawo do otrzymania pliku zawierającego informacje jakie o nim posiadamy.
 2. Użytkownik może w każdej chwili poprosić o usunięcie tych danych.
 3. Istnieje możliwość że część danych nie zostanie usunięta ze względu na obowiązek ustawowy.
 4. Użytkownik ma prawo oraz możliwość sprostowania swoich danych osobowych,
 5. Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 7. Użytkownik ma prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraził.
 8. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy właściciela strony, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony kontrahenta.

Nasze dane kontaktowe

Najszybszą metodą kontaktu jest formularz kontaktowy dostępny na stronie głównej.

Dodatkowo możesz skorzystać z adresu email [email protected]