Roczny kurs stacjonarny z

BIOLOGII

realizujący w całości materiał
do Matury 2025

KOSZT KURSU:

 • wpisowe: 150 zł
 • opłata główna: 8 miesięcznych rat po 610 zł

CENA KURSU ZAWIERA:

 • 8 miesięcy nauki
 • 26 spotkań stacjonarnych raz w tygodniu
  (każde spotkanie trwa 2 x 70 min)
 • 4 niedzielne spotkania online
  (dwa spotkania, każde 2 x 60 min)
  22.09.20254 o godz. 11:00-13:15 – elementy statystyki (prowadzi dr Michał Jóźwiak)
  29.09.2024 o godz. 11:00-13:15 – biochemia – związki organiczne w biologii (prowadzi dr Michał Jóźwiak)
  (dwa spotkania, każde 2 x 90 min)
  23.03.2025 o godz. 11:00-14:15 – dziedziczenie cz.1 (prowadzi dr Michał Jóźwiak)
  30.03.2025 o godz. 11:00-14:15 – dziedziczenie cz.2 (prowadzi dr Michał Jóźwiak)

 • 3 matury próbne
  (kurs daje możliwość napisania trzech matur próbnych w dodatkowych niedzielnych terminach poza kursem, sprawdzanych przez nauczyciela wraz z udostępnionym filmem z dokładnym omówieniem wszystkich zadań)
 • prace domowe
  (w postaci papierowej – nie cyfrowej – sprawdzane przez nauczyciela)

ORAZ:

 • nagrania zajęć z kursu online „Biologia Teoria”
  (udostępniane wraz z postępem tego kursu)
  Nagrania dają możliwość powtarzania wszystkich realizowanych na kursie stacjonarnym tematów w postaci filmów udostępnianych systematycznie na platformie – kursanci będą mieć dostęp do filmów do czerwca 2025
 • nagrania zajęć z kursu online „Biologia Analiza” 
  (udostępniane wraz z postępem tego kursu)
  Nagrania dają możliwość ćwiczenia tworzenia poprawnych konstrukcji odpowiedzi maturalnych na wybrane czasowniki operacyjne, tzw. nauka pisania odpowiedzi – kursanci będą mieć dostęp do filmów do czerwca 2025

PROWADZĄCY KURSY ROCZNE STACJONARNE:

mgr Anna Palińska

Egzaminatorka OKE, przewodnicząca komisji sprawdzającej matury. 
Doświadczona nauczycielka, która prosto i skutecznie uczy sposobów konstruowania odpowiedzi maturalnych.

dr Aleksandra Michalska-Parda

Egzaminatorka OKE. Doświadczona nauczycielka, która w konkretny sposób przekazuje wiedzę ściśle dostosowaną do wymogów egzaminacyjnych zwracając jednocześnie uwagę na poprawne konstrukcje odpowiedzi maturalnych.

dr Michał Jóźwiak

Wykładowca WUM. Specjalista od polskich i międzynarodowych systemów nauczania. Nauczyciel, dydaktyk, pasjonat nauk ścisłych.

więcej o prowadzących

Tygodniowy rozkład kursów rocznych w Off Course

Otwórz stronę w przeglądarce na komputerze, by zobaczyć pełen kalendarz grup.

| | | | |

Kurs roczny stacjonarny z biologii

wrzesień 2024 – kwiecień 2025

Zapewniamy przyjazną atmosferę i komfortowe warunki nauki

Dzięki małym grupom mamy możliwość dobrego poznania naszych kursantów oraz dyskusji w kameralnej atmosferze odpowiadając na każde pytanie ucznia.

Daje nam to możliwość skutecznej realizacji pełnego zakresu podstawy programowej oraz dostosowania toku nauki do indywidualnych potrzeb grupy.

Zajęcia prowadzone są w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych.

 

Filmy z realizowanych tematów

Jako, że lekcje stacjonarne nie są nagrywane, to uczestnicy kursów stacjonarnych będą systematycznie otrzymywać dostęp do nagrań zajęć kursu rocznego online z teorią oraz dostęp do nagrań kursu z analizy zadań maturalnych.

Nagrane zajęcia będą wstawiane na platformę zgodnie z postępem kursu rocznego online i będą one dostępne dla ucznia aż do samej matury.

Część tematów realizowana na platformie

Aby maksymalnie wykorzystać 8 miesięcy nauki, część zagadnień, które wymagają jedynie zapamiętania a nie wyjaśnień ze strony nauczyciela, będzie realizowana na platformie edukacyjnej w postaci filmów i materiałów do pobrania.

Dodatkowo, aby nie „marnować” godzin kursu przeznaczonych na naukę, dokładne rozwiązania wszystkich zadań z matur próbnych będą udostępnione jako filmy na platformie.

Harmonogram kursów rocznych

[przekręć komórkę w poziomie]

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie dwóch semestrów:  

Pierwsze zajęcia Ostatnie zajęcia

B01: 9 września 2024

B02: 10 września 2024

B03: 11 września 2024

B04: 12 września 2024

B05: 13 września 2024

B06: 7 września 2024

B01: 14 kwietnia 2025

B02: 15 kwietnia 2025

B03: 16 kwietnia 2025

B04: 17 kwietnia 2025

B05: 18 kwietnia 2025

B06: 12 kwietnia 2025

Niedzielne zajęcia ONLINE dla wszystkich grup:
22.09.2024 – elementy statystyki (11:00-13:15)
29.09.2024 – biochemia (11:00-13:15)
23.03.2025 – dziedziczenie cz.1 (11:00-14:15)
30.03.2025 – dziedziczenie cz.2 (11:00-14:15)

Matury próbne odbywają się w dodatkowych terminach (poza godzinami zajęć) w wybrane niedziele o:
– tura I o 10:00-13:00
– tura II o 13:15-16:15
Każda matura trwa 180 minut

Rozkład materiału

 • metodologia eksperymentu – formułowanie problemów badawczych, wniosków, prób badawczych i kontrolnych
 • prezentacja wyników – zasady konstrukcji wykresów i tabel (film na platformie)
 • podstawy analizy statystycznej danych (niedzielny online)
 • właściwości wody (niedzielny online)
 • cukry (niedzielny online)
 • tłuszcze (niedzielny online)
 • aminokwasy i białka
 • kwasy nukleinowe (niedzielny online)
 • energia komórki – ATP
 • enzymy – budowa i właściwości
 • regulacja aktywności enzymów
 • teoria komórkowa (film na platformie)
 • budowa bakterii (film na platformie)
 • funkcje życiowe bakterii
 • teoria endosymbiozy (film na platformie)
 • budowa komórki eukariotycznej (film na platformie)
 • błona komórkowa i transport
 • podziały komórkowe
 • zasady klasyfikacji organizmów
 • klucze do oznaczania organizmów
 • kladystyka – analiza kladogramów
 • glony (film na platformie)
 • pierwotniaki (film na platformie)
 • cechy budowy grzybów (film na platformie)
 • funkcje życiowe grzybów (film na platformie)
 • cykle rozmnażania (sprzężniowce, workowce, podstawczaki) (film na platformie)
 • porosty (film na platformie)
 • tkanki roślinne
 • organy roślinne
 • przegląd roślin (mszaki, paprotniki, nasienne) (film na platformie)
 • oddychanie komórkowe
 • fotosynteza
 • transport wody i asymilatów u roślin
 • hormony roślinne (ruchy roślin)
 • fotoperiodyzm
 • cykle życiowe roślin
 • tkanki zwierzęce
 • rozwój zarodkowy zwierząt (embriologia)
 • przegląd bezkręgowców (film na platformie)
 • przegląd kręgowców (film na platformie)
 • powłoki ciała (skóra)
 • aparat ruchu człowieka (szkielet, mięśnie)
 • układ pokarmowy
 • układ wydalniczy
 • układ oddechowy
 • układ krążenia
 • immunologia
 • układ nerwowy i narządy zmysłów
 • układ hormonalny
 • układ rozrodczy
 • wstęp do genetyki molekularnej (film na platformie)
 • replikacja DNA
 • transkrypcja i regulacja ekspresji genów
 • translacja i modyfikacje posttranslacyjne
 • zmienność genetyczna i mutacje
 • wirusy, priony
 • biotechnologia
 • dziedziczenie (prawa Mendla i Morgana) (niedzielny online)
 • cechy sprzężone z płcią i analiza rodowodów (niedzielny online)
 • podstawowe pojęcia ekologiczne
 • ekologia populacji
 • ekosystemy i biomy
 • teorie ewolucji
 • prawidłowości ewolucji
 • mechanizmy ewolucji
 • dowody ewolucji
 • prawo Hardy’ego-Weinberg’a
 • ewolucja człowieka (film na platformie)
 • rodzaje ochrony przyrody
 • formy ochrony przyrody
 • zagrożenia środowiska

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów