Roczny kurs stacjonarny z

CHEMII

realizujący w całości materiał
do Matury 2025

KOSZT KURSU:

 • wpisowe: 150 zł
 • opłata główna: 8 miesięcznych rat po 560 zł

CENA KURSU ZAWIERA:

 • 8 miesięcy nauki
 • 26 spotkań stacjonarnych raz w tygodniu
  (każde spotkanie trwa 2 x 60 min)
 • 3 matury próbne
  (kurs daje możliwość napisania trzech matur próbnych w dodatkowych niedzielnych terminach poza kursem, sprawdzanych przez nauczyciela wraz z udostępnionym filmem z dokładnym omówieniem wszystkich zadań)
 • prace domowe
  (w postaci papierowej – nie cyfrowej – sprawdzane przez nauczyciela)

ORAZ:

 • nagrania zajęć z kursu online „Chemia Teoria”
  (udostępniane wraz z postępem tego kursu)
  Nagrania dają możliwość powtarzania wszystkich realizowanych na kursie stacjonarnym tematów w postaci filmów udostępnianych systematycznie na platformie – kursanci będą mieć dostęp do filmów do czerwca 2025
 • nagrania zajęć z kursu online „Chemia Analiza” 
  (udostępniane wraz z postępem tego kursu)
  Nagrania dają możliwość ćwiczenia rozwiązywania zadań z przewodniczącą komisji egzaminacyjnej  jako dopełnienie kursu „Chemia Teoria” – kursanci będą mieć dostęp do filmów do czerwca 2025

PROWADZĄCY KURSY ROCZNE STACJONARNE:

Dr hab. Anna Bielenica

Wykładowca WUM i egzaminatorka OKE. Przygotowuje maturzystów na studia medyczne z niesamowitą skutecznością. Prowadzi zajęcia w bardzo uporządkowany sposób, co bardzo cenią sobie nasi kursanci.

Prof. dr hab. Marta Struga

Kierownik Katedry Biochemii Wydziału Lekarskiego. Pani profesor od lat przygotowuje maturzystów na studia medyczne prowadząc zajęcia w niezwykle żywiołowy sposób, co czyni je bardzo atrakcyjnymi.

Dr Mariusz Dana

Egzaminator OKE. Wykładowca WUM – dydaktyk ceniony przez studentów, którego pasja do nauczania chemii udzieli się niejednemu uczniowi. Nauczyciel, który w konkretny i uporządkowany sposób przekaże wiedzę i nauczy, jak prawidłowo rozwiązywać zadania. 

więcej o prowadzących

Tygodniowy rozkład kursów rocznych w Off Course

Otwórz stronę w przeglądarce na komputerze, by zobaczyć pełen kalendarz grup.

| | | | |

Kurs roczny stacjonarny z chemii

wrzesień 2024 – kwiecień 2025

Zapewniamy przyjazną atmosferę i komfortowe warunki nauki

Dzięki małym grupom mamy możliwość dobrego poznania naszych kursantów oraz dyskusji w kameralnej atmosferze odpowiadając na każde pytanie ucznia.

Daje nam to możliwość skutecznej realizacji pełnego zakresu podstawy programowej oraz dostosowania toku nauki do indywidualnych potrzeb grupy.

Zajęcia prowadzone są w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych.

Filmy z realizowanych tematów

Jako, że lekcje stacjonarne nie są nagrywane, to uczestnicy kursów stacjonarnych będą systematycznie otrzymywać dostęp do nagrań zajęć kursu rocznego online z rozbudowaną TEORIĄ oraz z ANALIZĄ zadań prowadzonych przez nasze doświadczone egzaminatorki.

Nagrane zajęcia będą wstawiane na platformę zgodnie z postępem kursu rocznego online i będą one dostępne dla ucznia aż do samej matury.

Dodatkowo, aby nie „marnować” godzin kursu przeznaczonych na naukę, dokładne rozwiązania wszystkich zadań z matur próbnych będą udostępnione jako filmy na platformie.

Wsparcie na platformie

Aby maksymalnie wykorzystać 8 miesięcy nauki, po sprawdzeniu pracy domowej przez nauczyciela udostępnimy na platformie edukacyjnej wszystkie rozwiązania zadań wraz z ich omówieniem.

Dodatkowo, aby nie „marnować” godzin kursu przeznaczonych na naukę, dokładne rozwiązania wszystkich zadań z matur próbnych będą udostępnione jako filmy na platformie.

Harmonogram kursów rocznych

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie dwóch semestrów:  

Pierwsze zajęcia Ostatnie zajęcia

C01: 11 września 2023

C02: 12 września 2023

C03: 9 września 2023

C04: 14 września 2023

C05: 18 września 2023

C01: 15 kwietnia 2024

C02: 16 kwietnia 2024

C03: 20 kwietnia 2024

C04: 11 kwietnia 2024

C05: 23 kwietnia 2024

Matury próbne odbywają się w dodatkowych terminach (poza godzinami zajęć) w wybrane niedziele o:
– tura I o 10:00-13:00
– tura II o 13:15-16:15
Każda matura trwa 180 minut

[przekręć komórkę w poziomie]

Rozkład materiału

 • budowa atomu i konfiguracja elektronowa
 • układ okresowy, wiązania i budowa przestrzenna cząsteczek
 • klasyfikacja związków nieorganicznych: wodorki, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole
 • obliczenia: mol, masa molowa, objętość molowa
 • stechiometria wzorów i równań reakcji, wydajność reakcji
 • reakcje utleniania-redukcji, kwasy utleniające: chrom, mangan
 • efekty energetyczne
 • kinetyka
 • statyka
 • roztwory: rozpuszczalność substancji, stężenia roztworów
 • teorie kwasów i zasad
 • stała i stopień dysocjacji
 • wskaźniki pH, odczyn roztworów
 • hydroliza soli
 • reakcje zobojętniania i strącania
 • charakterystyka pierwiastków bloku s (litowce, berylowce)
 • charakterystyka pierwiastków bloku p (borowce, węglowce, azotowce, tlenowce, fluorowce, helowce)
 • charakterystyka pierwiastków bloku d (chrom, mangan, miedź, cynk, srebro)
 • izomeria w chemii organicznej
 • alkany, alkeny, alkiny
 • areny
 • alkohole i fenole
 • aldehydy i ketony
 • kwasy karboksylowe
 • estry, tłuszcze, mydła
 • związki zawierające azot: związki nitrowe, aminy, amidy
 • aminokwasy i białka
 • monosacharydy, disacharydy i polisacharydy
 • tworzywa naturalne i sztuczne
 • typy i mechanizmy reakcji w chemii organicznej
 • identyfikacja substancji nieorganicznych i związków organicznych

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów