Roczny kurs stacjonarny z

MATEMATYKI
poziom podstawowy

realizujący w całości materiał
do Matury 2024

 • 8 miesięcy nauki
 • 25 spotkań raz w tygodniu
 • każde spotkanie trwa 75 min
 • 1 matura próbna
  (pisana w dodatkowym niedzielnym terminie poza kursem, sprawdzana przez nauczyciela i omawiana na ostatnich zajęciach)
 • systematyczne prace domowe
  (testy zamknięte na platformie)
 • dodatkowo udostępniamy nagrane zajęcia z kursu online wraz z jego postępem (dostępne aż do matury)

KOSZT KURSU:

 • wpisowe: 100 zł
 • opłata podstawowa za pełen kurs (zapytaj o aktualny koszt kursu): 8 miesięcznych rat po 240 zł

mgr Jolanta Drogoń

Doświadczona nauczycielka matematyki i fizyki skutecznie przekazująca wiedzę i ucząca technik rozwiązywania zadań w prosty i zrozumiały sposób.

więcej

Kurs roczny stacjonarny z matematyki (poziom podstawowy)

wrzesień 2023 – kwiecień 2024

Zapewniamy przyjazną atmosferę
w grupie 10-20 osobowej

Dzięki naszym sympatycznym prowadzącym nauka przedmiotu w kameralnej atmosferze staje się przyjemna i umożliwia indywidualne dotarcie do każdego ucznia.

Daje nam to możliwość skutecznej realizacji pełnego zakresu podstawy programowej oraz dostosowania toku nauki do indywidualnych potrzeb grupy.

Podczas kursu rozwiązujemy ponad 500 zadań, które uczą jak poprawne rozwiązywać zadania maturalne.

Zajęcia prowadzone są w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych.

 

Filmy z realizowanych tematów

Jako, że lekcje stacjonarne nie są nagrywane, to uczestnicy kursów stacjonarnych systematycznie będą otrzymywać dostęp do wszystkich nagrań zajęć kursu rocznego online.

Nagrane zajęcia będą wstawiane na platformę zgodnie z postępem kursu online i będą one dostępne dla ucznia aż do samej matury.

Dodatkowo, aby nie „marnować” godzin kursu przeznaczonych na naukę, dokładne rozwiązania wszystkich zadań z matur próbnych będą udostępnione jako filmy na platformie.

Prace domowe na platformie

Aby uczniowie mogli na bieżąco sprawdzać swoją wiedzę i umiejętności rozwiązywania zadań z każdego tematu udostępniamy pracę domową.

Uczniowie uzyskają dostęp do dodatkowego kursu „Prace domowe”, gdzie będą znajdować się pakiety zadań maturalnych do pobrania w postaci plików .PDF, a po ich rozwiązaniu i wpisaniu odpowiedzi do systemu, prace domowe będą automatycznie sprawdzane z pokazaniem dobrych i złych odpowiedzi.

Harmonogram kursów rocznych

[przekręć komórkę w poziomie]

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie dwóch semestrów:  

Pierwsze zajęcia Ostatnie zajęcia

MP1: 11 września 2023

MP1: 15 kwietnia 2024

Matura próbna odbędzie się w dodatkowym terminie (poza godzinami zajęć) w wybraną niedziele o:
– tura I o 10:00-13:00
– tura II o 13:15-16:15
Matura trwać będzie 180 minut

Rozkład materiału

 • zbiory liczb
 • działania na potęgach
 • działania na pierwiastkach
 • logarytmy
 • wartość bezwzględna, błąd przybliżenia, procent
 • wzory skróconego mnożenia
 • równania i nierówności liniowe
 • równania i nierówności kwadratowe
 • równania i nierówności wymierne
 • układy równań – interpretacja geometryczna
 • własności funkcji, dziedzina, zbiór wartości, miejsce zerowe, monotoniczność
 • funkcja kwadratowej
 • funkcja wymierna
 • funkcja wykładnicza
 • ciąg arytmetyczny – definicja i własności
 • ciąg geometryczny – definicja i własności
 • definicje funkcji trygonometrycznych i ich własności
 • tożsamości trygonometryczne
 • trygonometria w zadaniach geometrycznych i stereometrycznych
 • okręgi, kąty wpisane i opisane – własności
 • cechy podobieństwa trójkątów, proporcjonalność
 • równanie prostej – postać kierunkowa i ogólna
 • proste równoległe i prostopadłe, punkt przecięcia
 • odległość pomiędzy dwoma punktami, środek odcinka
 • bryły i ich własności
 • prawidłowe przedstawianie brył oraz oznaczenia kątów i odcinków
 • pole powierzchni, objętość
 • przekroje brył
 • średnia arytmetyczna, geometryczna, ważona, odchylenie standardowe
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • kombinatoryka, reguła mnożenia i dodawania

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów