W ramach przygotowania do egzaminu maturalnego 2022 z BIOLOGII
oferujemy TRZY rodzaje kursów rocznych

[obejrzyj tabelę w poziomie]


RODZAJ KURSU

KURS STACJONARNY


KURS ONLINE

KURS STREAMINGOWY

Dostępność

BRAK WOLNYCH MIEJSC

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KUP W SKLEPIE

Miejsce prowadzenia zajęć

Warszawa Centrum

platforma edukacyjna Off Course

platforma edukacyjna Off Course

Dyskusja z nauczycielem

TAK

TAK

NIE

Czy zajęcia będą nagrane?

kursanci otrzymują
dostęp do
kursu streamingowego
z nagraniami wszystkich lekcji kursu online

zajęcia będą nagrywane, a filmy będą dostępne na platformie aż do samej matury

TAK

Czy opuszczone zajęcia będą odrabiane?

opcjonalnie TAK
w ramach wolnych miejsc
w innych grupach

niezależnie – dostęp do nagrań w kursie streamingowym przez okres trwania kursu

NIE

ale kursant ma dostęp do nagrań na platformie

dostęp do nagrań wszystkich lekcji przez okres trwania kursu

Prace domowe otwarte sprawdzane przez egzaminatora

TAK

w wersji papierowej, omawiane na początku zajęć po sprawdzeniu

TAK

w wersji elektronicznej na platformie, opatrywane komentarzem egzaminatora

NIE

Kurs na platformie:
„Testy zamknięte” podsumowujące każdy dział

BEZ DODATKOWYCH OPŁAT

kursanci otrzymują
w ramach kursu dostęp do
kursu „Testy zamknięte”

BEZ DODATKOWYCH OPŁAT

kursanci otrzymują
w ramach kursu dostęp do
kursu „Testy zamknięte”

ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ

do kupienia w sklepie na stronie Off Course

Matury próbne sprawdzane przez egzaminatora
i dodatkowo omawiane

4 matury próbne

2 matury próbne

Omówienia 2 matur bez sprawdzania

3 miesięczne warsztaty powtórkowe przed maturą
(luty – kwiecień 2022)

BEZ DODATKOWYCH OPŁAT

ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ

do kupienia w sklepie na stronie Off Course

ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ

do kupienia w sklepie na stronie Off Course

Materiały i skrypty do zajęć

wydrukowane przez organizatora i rozdawane podczas zajęć

dostępne na platformie
w postaci pliku PDF

dostępne na platformie
w postaci pliku PDF

Nauka pisania odpowiedzi maturalnych w postaci filmów wyjaśniających jak konstruować odpowiedzi na maturze (przygotowanych przez przewodniczącą zespołu egzaminacyjnego)

TAK

NIE

NIE

RODZAJ KURSU

KURS STACJONARNY

KURS ONLINE

KURS STREAMINGOWY