W ramach przygotowania do egzaminu maturalnego 2022 z chemii
oferujemy TRZY rodzaje kursów rocznych

 

Kurs stacjonarny

Kurs online

Kurs streamingowy

Miejsce prowadzenia zajęć

Warszawa Centrum

platforma edukacyjna Off Course

platforma edukacyjna Off Course

Dyskusja z nauczycielem

TAK

TAK

NIE

Czy zajęcia będą nagrane?

kursanci otrzymują
dostęp do
kursu streamingowego
z nagraniami wszystkich lekcji kursu online

kursanci otrzymują
dostęp do
kursu streamingowego
z nagraniami wszystkich lekcji kursu online

TAK

Czy opuszczone zajęcia będą odrabiane?

opcjonalnie TAK
w ramach wolnych miejsc
w innych grupach

niezależnie – dostęp do nagrań w kursie streamingowym przez okres trwania kursu

NIE

ale kursant ma dostęp do nagrań w kursie streamingowym przez okres trwania kursu

dostęp do nagrań wszystkich lekcji przez okres trwania kursu

Prace domowe

TAK

w wersji papierowej, omawiane na początku zajęć po sprawdzeniu

TAK

kursanci otrzymują zestawy zadań w plikach PDF oraz nagrane rozwiązania przez egzaminatora CKE

NIE

Kurs na platformie:
„Testy zamknięte” podsumowujące każdy dział

BEZ DODATKOWYCH OPŁAT

kursanci otrzymują
w ramach kursu dostęp do
kursu „Testy zamknięte”

BEZ DODATKOWYCH OPŁAT

kursanci otrzymują
w ramach kursu dostęp do
kursu „Testy zamknięte”

ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ

do kupienia w sklepie na stronie Off Course

Matury próbne sprawdzane przez egzaminatora
i dodatkowo omawiane

4 matury próbne

2 matury próbne

NIE

3 miesięczne warsztaty powtórkowe przed maturą
(luty – kwiecień 2022)

BEZ DODATKOWYCH OPŁAT

ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ

do kupienia w sklepie na stronie Off Course

ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ

do kupienia w sklepie na stronie Off Course

Materiały i skrypty do zajęć

wydrukowane przez organizatora i rozdawane podczas zajęć

dostępne na platformie
w postaci pliku PDF

dostępne na platformie
w postaci pliku PDF

SZCZEGÓŁY KURSU

KURS STACJONARNY

KURS ONLINE

KURS STREAMINGOWY