Od sześciu lat wspieramy

naszych kursantów w realizacji celów 🏆🏆🏆
i wyzwań
jakie stawiają sobie sami
oraz przed jakimi postawi ich dorosłe życie. 

Zajęcia z biologii są prowadzone przez następujących specjalistów

dr Michał Jóźwiak
Biologia

Pan Michał – absolwent VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Ukończył studia licencjackie i magisterskie na Wydziale Biologii na Uniwersytecie Warszawskim wraz z uprawnieniami pedagogicznymi.

Doświadczony pedagog – nauczyciel mianowany, który zarażał swoją pasją do Biologii uczniów dwóch warszawskich liceów: IX LO im. Klementyny Hoffmanowej oraz XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Doskonalił swoje umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne ucząc w programach polskiego systemu edukacyjnego (poziom rozszerzony), a także w systemach matury międzynarodowej IB oraz w systemie matury brytyjskiej IGCE (A-levels). Prowadził także liczne kursy maturalne w Warszawie.

Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadzi zajęcia z Biochemii na studiach polskich oraz English Division. W trakcie studiów doktorskich prowadził także zajęcia z Fizjologii człowieka na I Wydziale Lekarskim. Dodatkowo pełni funkcję kierownika własnego grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach którego realizuje badania nad heterocyklicznymi pochodnymi kwasów tłuszczowych o potencjalnych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych oraz antynowotworowych.

Pan Michał jest osobą bardzo kontaktową, która w skuteczny sposób przekazuje wiedzę swoim uczniom, przedstawiając trudne procesy biologiczne w sposób bardzo prosty i zrozumiały, dzięki czemu uczniowie zapamiętują informacje oraz konkretne przykłady. Uważa, że umiejętność wytłumaczenia jest czymś, co czyni Jego zajęcia wyjątkowymi i stara się, aby uczeń zawsze wychodził z zajęć z wiedzą i umiejętnościami.

Motto życiowe Pana Michała to „Kocham to, co robię i robię to, co kocham”. Jego drugą miłością w życiu jest muzyka. Ukończył studium organowe przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Jest autorem poradników metodyczno-dydaktycznych dla nauczycieli muzyki oraz komponuje materiały muzyczno-dydaktyczne dla dzieci.

mgr Anna Palińska
Biologia

Pani Ania jest absolwentką XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie. Pasję do biologii odkryła już na początku szkoły średniej i dlatego swój dalszy rozwój kontynuowała, studiując na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: biologia środowiskowa). 

 

Pani Ania pracuje jako nauczycielka biologii od ponad 25 lat i jest nauczycielem dyplomowanym. Jej miejscem pracy jest „od zawsze” XXII LO im. José Martí, przez lata pracowała także dodatkowo w liceach społecznych. Od kilkunastu lat jest czynną egzaminatorką maturalną w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, więc zasady pisania i oceniania prac maturalnych zna „od podszewki”. 

 

Jest prawdziwą pasjonatką przedmiotu i świetną specjalistką. Sama przyznaje: „Wiem, że matura z biologii jest egzaminem trudnym, a sukces jest związany z ugruntowaną wiedzą z przedmiotu, ale również z umiejętnością napisania tego egzaminu. Potrafię pomóc zdobyć jedno i drugie”. 

 

Spytana, skąd bierze energię i zapał do pracy, odpowiada: „Lubię uczyć. Lubię biologię. Moja pasja to moja praca. Mam to szczęście, że pracuję tak, jak lubię”.

 

Zajęcia z chemii są prowadzone przez następujących specjalistów

Dr Magdalena Pakosinska
Chemia

Pani Magdalena ukończyła chemię na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 12 lat pracowała w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prowadziła zajęcia dydaktyczne z chemii dla studentów I i II Wydziału Lekarskiego oraz Oddziału Lekarsko-Dentystycznego. W 2010 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Farmaceutycznym WUM otrzymując stopień doktora nauk farmaceutycznych.


Obecnie pracuje w Katedrze i Zakładzie Biochemii WUM na stanowisku adiunkta dydaktycznego, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami z przedmiotu Biochemia z elementami Chemii. Jest współautorem wielu skryptów dla studentów i publikacji naukowych.

 

Pani Magda już od czasu szkoły podstawowej wiedziała, że chce uczyć chemii. Posiada uprawnienia pedagogiczne uprawniające do nauczania w szkole. Od 2001 roku prowadzi wykłady z chemii na kursie przygotowawczym organizowanym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. W maju 2005 roku uzyskała uprawnienia egzaminatora maturalnego z przedmiotu chemia przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Od tego czasu co roku czynnie sprawdza matury na poziomie rozszerzonym. Ukończyła również Kurs Pedagogiczny dla nauczycieli akademickich WUM.


W wolnym czasie uwielbia tańczyć i śpiewać, ale przyznaje, że najbardziej kocha uczyć! W 2011 roku otrzymała indywidualną nagrodę dydaktyczną Rektora WUM. Pani Magda ma prosty, klarowny i spokojny sposób tłumaczenia, co pozwala każdemu zrozumieć wszelkie zagadnienia, które przekazuje. Uczenie innych sprawia jej ogromną radość i satysfakcję.

Prof. dr hab. n. med. Marta Struga
Chemia

Pani Marta Struga ukończyła studia magisterskie na Wydziale Chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2001 roku uzyskała tytuł doktora nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Po przeprowadzce do Warszawy rozpoczęła pracę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM), gdzie w 2011 roku uzyskała habilitację na Wydziale Farmacji, a w grudniu 2019 roku – tytuł profesora Nauk Medycznych na Wydziale Lekarskim.


Obecnie jest kierownikiem Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Pani Marta od ponad 15 lat prowadzi kursy przygotowujące uczniów do różnych konkursów, egzaminów oraz matur. Na zajęciach przekazuje wiedzę w sposób trafiający do wyobraźni ucznia, a sposób uczenia jest niezwykle skuteczny.

Dużą zaletą zajęć prowadzonych przez Panią Martę jest trafne połączenie rzetelnej wiedzy z praktycznym jej zastosowaniem w zadaniach dopasowanych do programu oraz standardów egzaminacyjnych.

Swoim sposobem prowadzenia zajęć stara się zarazić pasją do chemii każdego ucznia.

Hobby Pani Marty to bieganie i nurkowanie. Bardzo intryguje ją podwodny świat i w każdej wolnej chwili uwielbia go zwiedzać. Wieczorem, przed snem lubi zaczytać się w dobrej książce.

Zajęcia z fizyki są prowadzone przez następujących specjalistów

mgr Jolanta Drogoń
Fizyka

Pani Jola jest absolwentką Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki. Ukończyła również Studia Podyplomowe z Fizykii Matematyki. Jest czynnym pedagogiem od ponad 30 lat. Obecnie jest nauczycielem w XIV LO im. Staszica oraz w XXXIII LO im. 


M. Kopernika w Warszawie, gdzie na co dzień przygotowuje maturzystów do egzaminów z matematyki i fizyki. Od 2005 roku jest egzaminatorem maturalnym, zatem na bieżąco śledzi zmiany w strukturze egzaminu i zakresie materiału podstawy programowej. Wyniki procentowe absolwentów Pani Joli należą do najwyższych w Polsce.

 

Zajęcia prowadzone przez Panią Jolę mają na celu jak najlepiej przygotować kursantów do matury rozszerzonej z fizyki oraz matematyki i charakteryzują się bardzo wysokim poziomem merytorycznym. Zaletą zajęć z naszą nauczycielką jest praca na dużej ilości zadań dobranych do wymogów maturalnych i nacisk na systematyczną pracę ucznia w domu. Pani Jolanta stara się budować życzliwą atmosferę, aby trudny przedmiot stał się bardziej przyjaznym dla wszystkich. Jest cierpliwa i zawsze znajduje czas dla ucznia.

 

Hobby Pani Joli to żeglarstwo i podróże. Od wielu lat uczestniczy 

z młodzieżą w rejsach morskich, które są dla nich przygodą i szkołą życia. I tak też chce, aby kursanci zapamiętali jej zajęcia z matematyki, jak i z fizyki.

mgr Katarzyna Grącka
Fizyka

Pani Kasia jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Fizyki i Chemii. Od 15 lat jest czynnym pedagogiem. Obecnie swoją pasję do fizyki realizuje jako dyplomowany nauczyciel tego przedmiotu w V LO im. ks. J. Poniatowskiego w Warszawie, gdzie od kilkunastu lat przygotowuje uczniów do matury rozszerzonej z fizyki.

 

Od 2006 roku jest egzaminatorem maturalnym i od tego czasu uczestniczy w pracach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu potrafi w prosty sposób przedstawić pozornie zawiłe zagadnienia. Wie, że duże znaczenie w nauce fizyki odgrywają doświadczenia, które z chęcią prezentuje kursantom na zajęciach, pomagając tym samym w lepszym zrozumieniu omawianych tematów. 

 

Spotkania z Panią Kasią przebiegają się w spokojnej i przyjaznej atmosferze, co daje możliwość skupienia podczas rozwiązywania zadań, ale także umożliwia dyskusję nad omawianym problemem celem jego pełnego zrozumienia. Zaletą zajęć jest praca z dużą ilością zadań typu maturalnego. Dodatkowo Pani Kasia wymaga od ucznia dużego zaangażowania i systematycznej pracy w domu.

 

Prywatnie czas wolny lubi spędzać na wycieczkach pieszych lub rowerowych poza miastem. Uważa, że wysiłek fizyczny jest doskonałą przerwą dla wysiłku umysłowego. Jest też częstym uczestnikiem festiwali i przeglądów filmowych.

Zajęcia z matematyki są prowadzone przez następujących specjalistów

mgr Mirosław Malinowski
Matematyka

Pan Mirosław jest absolwentem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego i czynnym pedagogiem od ponad 30 lat. Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta pracował jako nauczyciel matematyki w szkole średniej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
 
Obecnie pracuje w XXXIII LO Dwujęzycznym im. M. Kopernika w Warszawie, gdzie na co dzień przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki w systemie polskiej matury oraz Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate Organization) na poziomie Higher Level i Standard Level. Od 2005 roku jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, a od 2010 roku egzaminatorem moderatorem w programie dyplomowym matury międzynarodowej w zakresie Higher Level Mathematics. 
 
Zajęcia prowadzone przez pana Mirka mają na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do matury rozszerzonej z matematyki, zarówno w programie polskim jak i w programie matury międzynarodowej i charakteryzują się bardzo wysokim poziomem merytorycznym oraz dbałością o szczegóły. Zaletą tych zajęć jest możliwość samodzielnej pracy na dużej liczbie zadań zgodnych z wymogami maturalnymi, a także duży nacisk na systematyczną pracę ucznia w domu.  
 
O swoich lekcjach pan Mirek pisze: „Podczas zajęć staram się stworzyć życzliwą atmosferę, w której trudne zagadnienia i problemy stają się bardziej zrozumiałe i przyjazne dla wszystkich uczniów.”  
 
Jego hobby to gotowanie, rower, dobry film i muzyka poważna. 

Zajęcia przygotowujące do matury IB są prowadzone przez następujących specjalistów

dr Michał Jóźwiak
Biologia

Pan Michał – absolwent VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Ukończył studia licencjackie i magisterskie na Wydziale Biologii na Uniwersytecie Warszawskim wraz z uprawnieniami pedagogicznymi.

Doświadczony pedagog – nauczyciel mianowany, który zarażał swoją pasją do Biologii uczniów dwóch warszawskich liceów: IX LO im. Klementyny Hoffmanowej oraz XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Doskonalił swoje umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne ucząc w programach polskiego systemu edukacyjnego (poziom rozszerzony), a także w systemach matury międzynarodowej IB oraz w systemie matury brytyjskiej IGCE (A-levels). Prowadził także liczne kursy maturalne w Warszawie.

Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadzi zajęcia z Biochemii na studiach polskich oraz English Division. W trakcie studiów doktorskich prowadził także zajęcia z Fizjologii człowieka na I Wydziale Lekarskim. Dodatkowo pełni funkcję kierownika własnego grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach którego realizuje badania nad heterocyklicznymi pochodnymi kwasów tłuszczowych o potencjalnych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych oraz antynowotworowych.

Pan Michał jest osobą bardzo kontaktową, która w skuteczny sposób przekazuje wiedzę swoim uczniom, przedstawiając trudne procesy biologiczne w sposób bardzo prosty i zrozumiały, dzięki czemu uczniowie zapamiętują informacje oraz konkretne przykłady. Uważa, że umiejętność wytłumaczenia jest czymś, co czyni Jego zajęcia wyjątkowymi i stara się, aby uczeń zawsze wychodził z zajęć z wiedzą i umiejętnościami.

Motto życiowe Pana Michała to „Kocham to, co robię i robię to, co kocham”. Jego drugą miłością w życiu jest muzyka. Ukończył studium organowe przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Jest autorem poradników metodyczno-dydaktycznych dla nauczycieli muzyki oraz komponuje materiały muzyczno-dydaktyczne dla dzieci.

dr Sylwia Michorowska
Chemia

Pani Sylwia ukończyła studia magisterskie na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Badania do pracy magisterskiej wykonała w czasie pięciomiesięcznego pobytu na Université de Reims Champagne-Ardenne we Francji. Stopień doktora nauk farmaceutycznych uzyskała na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.


Pani Sylwia od 9 lat pracuje w jednej z warszawskich szkół międzynarodowych jako nauczyciel chemii w programie matury międzynarodowej (International Baccalaureate, IB). Podnosząc swoje kwalifikacje jako pedagog, uczestniczyła w licznych warsztatach organizowane przez IBO. Ma również doświadczenie w pracy ze studentami polsko- i anglojęzycznymi, co potwierdzają liczne opinie studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Poza realizowaniem swojej pasji, którą jest uczenie młodzieży, pani Sylwia w wolnym czasie lubi tańczyć oraz jeździć na rowerze.