Od dziesięciu lat wspieramy naszych kursantów
w przygotowaniu do egzaminów maturalnych

🏆🏆🏆

 

Nauczyciele BIOLOGII

dr Michał Jóźwiak
Biologia, Biology IB

Pan Michał ukończył studia licencjackie i magisterskie na Wydziale Biologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie również uzyskał uprawnienia pedagogiczne. 

Doświadczony pedagog, który zarażał swoją pasją do biologii uczniów dwóch warszawskich liceów: IX LO im. Klementyny Hoffmanowej oraz XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Doskonalił swoje umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne, ucząc w programach polskiego systemu edukacyjnego (poziom rozszerzony), a także w systemach matury międzynarodowej IB oraz w systemie matury brytyjskiej IGCE (A-levels). Współpracuje z wydawnictwem Nowa Era nagrywając filmy edukacyjne szczególnie w zakresie analizy statystycznej.

Po uzyskaniu tytułu doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu (obrona z wyróżnieniem summa cum laude), pełni funkcję adiunkta na stanowisku dydaktycznym w Katedrze i Zakładzie Biochemii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadzi zajęcia z biochemii na studiach polskich oraz English Division. W trakcie studiów doktorskich prowadził także zajęcia z fizjologii człowieka na Wydziale Lekarskim. Dodatkowo w latach 2017-2020 pełnił funkcję kierownika własnego grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach którego realizował badania nad heterocyklicznymi pochodnymi kwasów tłuszczowych o potencjalnych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych oraz antynowotworowych.

Pan Michał jest osobą bardzo kontaktową, która w skuteczny sposób przekazuje wiedzę, przedstawiając trudne procesy biologiczne w sposób bardzo prosty i zrozumiały, dzięki czemu uczniowie zapamiętują informacje oraz konkretne przykłady. Umiejętność tłumaczenia nawet najtrudniejszych zagadnień jest czymś, co uczniowie cenią w jego pracy najbardziej.

Motto życiowe pana Michała to: „Kocham to, co robię i robię to, co kocham”. Poza pracą ważne miejsce w jego życiu zajmuje muzyka. Ukończył studium organowe przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Jest także autorem poradników metodyczno-dydaktycznych dla nauczycieli muzyki oraz komponuje materiały muzyczno-dydaktyczne dla dzieci.

mgr Anna Palińska
Biologia

Pani Ania jest absolwentką XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie. Pasję do biologii odkryła już na początku szkoły podstawowej i dlatego wybrała profil biologiczno-chemiczny w liceum i studiowała na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: biologia środowiskowa). 

Pani Ania przez ponad 30 lat pracowała jako nauczycielka biologii i jest nauczycielem dyplomowanym. Jej miejscem pracy było „od zawsze” XXII LO im. José Martí w Warszawie. Uczyła także w kilku warszawskich liceach społecznych. Od kilkunastu lat jest czynną egzaminatorką maturalną OKE, więc zasady pisania i oceniania prac maturalnych zna „od podszewki”. W 2021 roku została przewodniczącą jednego z zespołów egzaminacyjnych, koordynując pracę egzaminatorów.

Jest prawdziwą pasjonatką przedmiotu i świetną specjalistką. Sama przyznaje: „Wiem, że matura z biologii to trudny egzamin, a sukces na nim można osiągnąć dzięki ugruntowanej wiedzy z przedmiotu i umiejętności napisania tego egzaminu. Potrafię pomóc zdobyć jedno i drugie”. 

Jej ukochane działy biologii to botanika i ekologia. Fascynuje ją świat roślin i zależności między nimi. Potrafi nazwać prawie każdy „chwast”. 🙂

Spytana, skąd bierze energię i zapał do pracy, odpowiada: „Lubię uczyć. Lubię biologię. Praca jest moją pasją. Mam to szczęście, że pracuję tak, jak lubię”.

W wolnym czasie ogląda koreańskie seriale, siedząc w ulubionym fotelu.

dr Paulina Garbalińska
Biologia, Biology IB

Pani Paulina jest absolwentką studiów licencjackich i magisterskich na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała również stopień doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Jest nauczycielką dyplomowaną, która przez wiele lat uczyła biologii na poziomie rozszerzonym w programach polskim i Matury Międzynarodowej IB w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Od 2023 roku jest nauczycielką w liceum "Monnet International School", gdzie naucza w systemie IB.

Od 2019 roku jest czynną egzaminatorką maturalną Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

W biologii szczególnie bliskie jej sercu są ekologia i entomologia; poza biologią jest miłośniczką teatru oraz wypraw rowerowych i górskich.

dr Aleksandra Michalska-Parda
Biologia

Pani Ola jest absolwentką XXII LO im. José Martí w Warszawie. Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku (specjalizacja: biologia ogólna) uzyskując jednocześnie uprawnienia pedagogiczne.

Po studiach podjęła pracę w CXXII LO im. I. Domeyki w Warszawie, z którym związana jest zawodowo od ponad 20 lat. Równocześnie rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł doktora nauk biologicznych uzyskała w 2009 roku.

Jest współautorką kilku artykułów naukowych poświęconych genetyce populacji. W latach 2014-2019 była również wykładowcą genetyki w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Od kilku lat jest też egzaminatorką OKE.

W wolnych chwilach uwielbia piesze wycieczki, klasyczne książki kryminalne i relaks przy mocnych rockowych dźwiękach.

Nauczyciele CHEMII

Prof. dr hab. Marta Struga
Chemia

Pani Marta ukończyła studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2001 roku uzyskała tytuł doktora nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Po przeprowadzce do Warszawy rozpoczęła pracę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie w 2011 roku uzyskała habilitację na Wydziale Farmacji, a w grudniu 2019 roku – tytuł profesora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim.

Obecnie jest kierownikiem Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jak również zastępcą przewodniczącego rady dyscypliny nauk medycznych.

Pani Marta od wielu lat prowadzi kursy przygotowujące uczniów do różnych konkursów, egzaminów oraz matur. Na zajęciach przekazuje wiedzę w sposób trafiający do wyobraźni ucznia, a stosowane przez nią metody uczenia są niezwykle skuteczne.

Dużą zaletą zajęć prowadzonych przez panią Martę jest trafne połączenie rzetelnej wiedzy z praktycznym jej zastosowaniem w zadaniach dostosowanych do podstawy programowej oraz wymagań egzaminacyjnych. Swoim sposobem prowadzenia zajęć zaraża pasją do chemii każdego ucznia.

Hobby pani Marty to bieganie i nurkowanie. Bardzo intryguje ją podwodny świat i zwiedza go w każdej wolnej chwili. Wieczorem, przed snem, lubi zaczytać się w dobrej książce.

Dr Magdalena Pakosinska
Chemia

Pani Magdalena ukończyła chemię na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat pracuje w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prowadziła zajęcia z chemii dla studentów I i II Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. W 2010 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Farmaceutycznym WUM, otrzymując stopień doktora nauk farmaceutycznych. Obecnie pracuje w Katedrze i Zakładzie Biochemii WUM na stanowisku adiunkta dydaktycznego, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami z przedmiotu Biochemia z elementami chemii. Jest współautorem wielu skryptów dla studentów i publikacji naukowych.

Pani Magda już od czasu szkoły podstawowej wiedziała, że chce uczyć chemii. Posiada uprawnienia pedagogiczne dające możliwość pracy w szkole. Od 2001 roku prowadzi wykłady z chemii na kursie przygotowującym do matury organizowanym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. W maju 2005 roku uzyskała uprawnienia egzaminatora maturalnego OKE. Od tego czasu co roku sprawdza matury. Ukończyła również Kurs Pedagogiczny dla nauczycieli akademickich WUM.

W wolnym czasie uwielbia tańczyć i śpiewać, ale przyznaje, że najbardziej kocha uczyć! W 2011 roku otrzymała indywidualną nagrodę dydaktyczną Rektora WUM. Pani Magda ma prosty, klarowny i spokojny sposób tłumaczenia, co pozwala każdemu zrozumieć wszelkie zagadnienia, które przekazuje. Uczenie innych sprawia jej ogromną radość i satysfakcję.

Dr hab. Anna Bielenica
Chemia

Pani Anna ukończyła studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Uniwersytetem we Florencji we Włoszech oraz Uniwersytetem w Perpignan we Francji. W 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a 9 lat później – stopień doktora habilitowanego.

Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze i Zakładzie Biochemii Wydziału Lekarskiego WUM.

Pani Anna w 2005 roku uzyskała uprawnienia egzaminatora maturalnego OKE. Jest również weryfikatorem, koordynującym i nadzorującym pracę egzaminatorów oraz pełni funkcję przewodniczącej komisji sprawdzającej matury. Od wielu lat prowadzi zajęcia na kursach przygotowawczych do egzaminu maturalnego.

Prowadząc zajęcia, pani Anna stosuje wypracowane przez siebie schematy i metody nauczania, sposoby tłumaczenia każdego działu i każdego zagadnienia, z użyciem odpowiednich przykładów i porównań. Zwraca przy tym szczególną uwagę na popełniane w trakcie rozwiązywania zadań błędy oraz zasady umożliwiające otrzymywanie najwyższych wyników punktowych. Jej celem jest nauczanie przez zrozumienie oraz zmotywowanie ucznia do samodzielnej pracy. Uczenie chemii i dzielenie się zdobytą wiedzą sprawia jej ogromną satysfakcję.

Pani Anna jest miłośniczką dobrej literatury. Wyznaje przekonanie, że „kto czyta książki, żyje podwójnie” (U. Eco). Jest również wielbicielką i kolekcjonerką perfum.

dr Przemysław Ziaja
Chemia

Pan Przemek ukończył studia magisterskie w 2007 roku oraz Indywidualne Studia Doktoranckie przy Wydziale Chemii UW w 2013 roku. W ramach pracy doktorskiej wykonywał interdyscyplinarne badania przeciwutleniających właściwości cyklicznych tetramerów rezorcyny i pirogallolu w modelowych układach polimerowych i emulsjach lipidowych. Poznając mechanizmy antyoksydacyjnego działania nowej grupy przeciwutleniaczy, równolegle realizował dodatkowe badania w ramach prac badawczych wykonywanych w Pracowni Technologii Organicznych Materiałów Funkcjonalnych Wydziału Chemii UW oraz uczył chemii w liceach warszawskich. 

Pan Przemek swoją nauczycielską przygodę rozpoczął w XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika. Po zakończeniu doktoratu, postanowił realizować swoją dydaktyczną pasję i w całości poświęcić się uczeniu chemii. W latach 2014-2017 pracował w II LO im. Stefana Batorego, gdzie był m.in. współorganizatorem olimpijskiego koła chemicznego i prowadził zarówno zajęcia teoretyczne jak i część doświadczalną tego koła. Obecnie pan Przemek jest nauczycielem chemii w VII LO im. Juliusza Słowackiego, w którym pracuje nieprzerwanie od 2011 roku.

Dzięki doświadczeniu, które zdobył, pracując w liceach warszawskich, dołączył do zespołu pedagogów opracowujących obudowę metodyczną na potrzeby podręcznika do nauki chemii na poziomie rozszerzonym dla wydawnictwa WSiP. Dodatkowo pan Przemek współpracował z instytucjami zewnętrznymi takimi jak: WCIES (podczas pierwszej edycji Warszawskiej Szkoły Letniej) oraz MSCDN (współpraca z zespołem nauczycieli przygotowujących kuratoryjny konkurs chemiczny), został także ekspertem IBSE w ramach programu Amgen Teach 2019. Pan Przemek jest także współautorem programu nauczania, zbioru zadań maturalnych z chemii w nowej formule oraz kart pracy do nauki chemii dla klas pierwszych.

dr Mariusz Dana
Chemia

Pan Mariusz jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W roku 2013 na tym Wydziale uzyskał stopień doktora nauk farmaceutycznych (praca doktorska wyróżniona nagrodą indywidualną Rektora). Od 2008 roku jest pracownikiem dydaktycznym Zakładu Chemii Organicznej WUM, gdzie prowadzi zajęcia seminaryjne i laboratoryjne z chemii organicznej dla studentów kierunków Farmacja i Analityka Medyczna. Jego osiągniecia dydaktyczne zostały docenione indywidualną nagrodą Rektora w roku 2016 i 2021. Jest współtwórcą filmów dydaktycznych z zakresu technik laboratoryjnych, które są wykorzystywane w procesie kształcenia przez Zakład Chemii Organicznej. Jest także współautorem kilku publikacji naukowych.

W roku 2019 ukończył studia Podyplomowe na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując uprawnienia pedagogiczne do nauczania przedmiotu chemia w szkole. W marcu 2021 roku uzyskał uprawnienia egzaminatora maturalnego z przedmiotu chemia przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Od tego czasu czynnie sprawdza matury na poziomie rozszerzonym. Swoją pasję do nauczania dodatkowo realizuje pracując w szkole jako nauczyciel chemii.

Jego przygoda z chemią zaczęła się we wczesnym dzieciństwie, gdy na strychu domu w którym mieszkał z rodzicami znalazł „tajemniczą” skrzynkę zawierającą kilka probówek, kolbkę stożkową i kwasomierz glebowy. W szkole podstawowej i średniej pomagał w chemii rodzeństwu oraz kolegom, co zaważyło na jego poświęceniu się pracy dydaktycznej. Kocha muzykę poważną, której słucha w wolnym czasie, a dodatkowo wykonuje muzykę organową i prowadzi chór. Nauczanie innych sprawia mu radość i jest inspiracją do poszukiwań nowych rozwiązań dydaktycznych.

Nauczyciele FIZYKI

mgr Jolanta Drogoń
Fizyka, Matematyka (podstawowa)

Pani Jola jest absolwentką Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki. Ukończyła również Studia Podyplomowe z Fizyki i Matematyki. Jest wieloletnią nauczycielką o ogromnym doświadczeniu pedagogicznym. Pracowała w wielu renomowanych liceach warszawskich (XIV LO im. Stanisława Staszica czy w V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego), choć jej główną szkołą, z którą jest od lat związana jest w XXXIII LO im. M. Kopernika w Warszawie, gdzie na co dzień przygotowuje maturzystów do egzaminów maturalnych z matematyki i fizyki. Od 2005 roku jest egzaminatorem maturalnym, zatem na bieżąco śledzi zmiany w strukturze egzaminu i podstawy programowej. Osobiście uczestniczy w tworzeniu egzaminów ósmoklasisty z przedmiotu fizyka. Wyniki maturalne uczniów pani Joli należą do najwyższych w Polsce.

Zajęcia prowadzone przez panią Jolę mają na celu jak najlepiej przygotować kursantów do matury z fizyki (oraz matematyki) i charakteryzują się bardzo wysokim poziomem merytorycznym. Zaletą zajęć z naszą nauczycielką jest praca na dużej ilości zadań odpowiednio dobranych do wymagań egzaminacyjnych i nacisk na systematyczną pracę ucznia w domu. Pani Jolanta stara się budować życzliwą atmosferę, aby trudny przedmiot stał się bardziej przyjazny dla wszystkich. Jest cierpliwa i zawsze znajduje czas dla ucznia.

Hobby pani Joli to żeglarstwo i podróże. Od wielu lat uczestniczy z młodzieżą w rejsach morskich, które są dla nich przygodą i szkołą życia. Chce, aby kursanci podobnie postrzegali jej zajęcia zarówno z matematyki, jak i z fizyki.

mgr Katarzyna Grącka
Fizyka

Pani Kasia jest absolwentką Wydziału Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Od wielu lat jest nauczycielką. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Do roku 2022/23 uczyła fizyki w V LO im. ks. J. Poniatowskiego w Warszawie, gdzie przygotowywała uczniów do egzaminów maturalnych. Obecnie jest nauczycielem fizyki w liceum im. K. Hoffmanowej w Warszawie.

Od 2006 roku jest egzaminatorem maturalnym i od tego czasu uczestniczy w pracach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu potrafi w prosty sposób wyjaśnić skomplikowane zagadnienia. Ponieważ wie, że duże znaczenie w nauce fizyki odgrywają doświadczenia, z chęcią prezentuje je kursantom na zajęciach, tym samym pomagając im w lepszym zrozumieniu omawianych tematów. 

Spotkania z panią Kasią cechuje spokojna i przyjazna atmosfera, co daje możliwość skupienia się podczas rozwiązywania zadań, a także umożliwia dyskusję nad omawianym problemem. Zaletą zajęć prowadzonych przez panią Kasię jest praca nad zadaniami maturalnymi, a także motywowanie ucznia do dużego zaangażowania i systematycznej pracy w domu.

Czas wolny lubi spędzać na wycieczkach pieszych lub rowerowych poza miastem. Uważa, że wysiłek fizyczny jest doskonałą przerwą od wysiłku umysłowego. Jest też częstym uczestnikiem festiwali i przeglądów filmowych.

Nauczyciele MATEMATYKI

mgr Mirosław Malinowski
Matematyka, Mathematics IB

Pan Mirosław jest absolwentem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego i czynnym nauczycielem od ponad 30 lat. Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta uczył matematyki w szkole średniej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Pracował w Liceum Dwujęzycznym im. M. Kopernika w Warszawie, a obecnie uczy w renomowanym liceum w Gdańsku, gdzie przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki w systemie polskiej matury oraz Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate) na poziomie Higher Level i Standard Level. Od 2005 roku jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, a od 2010 roku egzaminatorem-moderatorem w IB Diploma Programme w zakresie Higher Level Mathematics.

Kursy prowadzone przez pana Mirka mają na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do matury rozszerzonej z matematyki zarówno w programie polskim, jak i matury międzynarodowej. Jego zajęcia wyróżniają się bardzo wysokim poziomem merytorycznym oraz dbałością o szczegóły. Ich zaletą jest stworzenie uczniom możliwości samodzielnej pracy na dużej liczbie zadań zgodnych z wymaganiami egzaminacyjnymi. Kładzie nacisk na systematyczną pracę ucznia w domu.

O swoich lekcjach pan Mirek pisze: „Podczas zajęć staram się stworzyć życzliwą atmosferę, w której trudne zagadnienia stają się bardziej zrozumiałe i przyjazne dla wszystkich uczniów.”

Jego hobby to gotowanie, rower, dobry film i muzyka poważna.

mgr Jolanta Drogoń
Fizyka, Matematyka (podstawowa)

Pani Jola jest absolwentką Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki. Ukończyła również Studia Podyplomowe z Fizyki i Matematyki. Jest wieloletnią nauczycielką o ogromnym doświadczeniu pedagogicznym. Pracowała w wielu renomowanych liceach warszawskich (XIV LO im. Stanisława Staszica czy w V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego), choć jej główną szkołą, z którą jest od lat związana jest w XXXIII LO im. M. Kopernika w Warszawie, gdzie na co dzień przygotowuje maturzystów do egzaminów maturalnych z matematyki i fizyki. Od 2005 roku jest egzaminatorem maturalnym, zatem na bieżąco śledzi zmiany w strukturze egzaminu i podstawy programowej. Osobiście uczestniczy w tworzeniu egzaminów ósmoklasisty z przedmiotu fizyka. Wyniki maturalne uczniów pani Joli należą do najwyższych w Polsce.

Zajęcia prowadzone przez panią Jolę mają na celu jak najlepiej przygotować kursantów do matury z fizyki (oraz matematyki) i charakteryzują się bardzo wysokim poziomem merytorycznym. Zaletą zajęć z naszą nauczycielką jest praca na dużej ilości zadań odpowiednio dobranych do wymagań egzaminacyjnych i nacisk na systematyczną pracę ucznia w domu. Pani Jolanta stara się budować życzliwą atmosferę, aby trudny przedmiot stał się bardziej przyjazny dla wszystkich. Jest cierpliwa i zawsze znajduje czas dla ucznia.

Hobby pani Joli to żeglarstwo i podróże. Od wielu lat uczestniczy z młodzieżą w rejsach morskich, które są dla nich przygodą i szkołą życia. Chce, aby kursanci podobnie postrzegali jej zajęcia zarówno z matematyki, jak i z fizyki.

Nauczyciele GEOGRAFII

mgr Agata Marczak-Fijałkowska
Geografia

Pani Agata jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia na wydziale Nauk o Ziemi na kierunku Geografia ze specjalnością klimatologia i meteorologia. Jest czynnym pedagogiem, nauczycielem dyplomowanym. Od wielu lat pracuje w jednym z warszawskich liceów, gdzie na co dzień przygotowuje maturzystów do egzaminu maturalnego z geografii. Od 2015 roku jest egzaminatorem maturalnym. Podczas zajęć pracuje tak, aby uczeń poprawnie analizował i rozwiązywał problematyczne zadania maturalne. Dzięki zdobytemu doświadczeniu potrafi w prosty sposób przedstawić trudne zagadnienia dotyczące geografii fizycznej i gospodarczej.

Zajęcia prowadzone z panią Agatą mają na celu jak najlepsze przygotowanie kursantów do matury z geografii, aby wszystko co trudne i zawiłe, stało się proste i przejrzyste. W czasie prowadzenia zajęć prowadząca zwraca szczególną uwagę na sposób rozwiązywania zadań, tak aby zwiększyć możliwość uzyskania najwyższej liczby punktów na egzaminie. Jej celem jest nauczanie przez zrozumienie. A to wszystko w super przyjaznej atmosferze.

Pasją pani Agaty jest astronomia i meteorologia. W wolnych chwilach poluje na zjawiska atmosferyczne i uwiecznia je na zdjęciach, a jeśli tylko pogoda pozwala obserwuje nocne niebo.

Nauczyciele JĘZYKA POLSKIEGO

mgr Anna Suska-Rydz
Język polski

Pani Ania ukończyła filologię polską na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe „Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” w Centrum Polonicum na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Fascynacja literaturą towarzyszy jej od najmłodszych lat, już w szkole podstawowej mając ułożyć pytanie do zadania z matematyki rozpoczynającego się słowami: „Książka ma 120 stron, Jan przeczytał 50”, zadała jedyne, na które naprawdę chciała znać odpowiedź: „Jaki był tytuł tej książki?”. Pasję do literatury Pani Ania od wielu lat łączy z pracą nauczycielki języka polskiego w XXII LO im. José Martí w Warszawie, jest nauczycielem dyplomowanym. Szczególnie interesuje się literaturą i kulturą XIX wieku, jej ulubiona epoka to romantyzm.

Pani Ania jest czynną egzaminatorką maturalną, od kilku lat pełni funkcję weryfikatora w jednym z zespołów egzaminacyjnych OKE w Warszawie. To doświadczenie zawodowe okazuje się niezwykle pomocne w pracy z uczniami przygotowującymi się do matury – dobra znajomość rodzajów zadań i kryteriów ich oceniania pozwala im lepiej radzić sobie z wymaganiami. W końcu nie od dziś wiadomo, że kluczem do maturalnego sukcesu jest połączenie wiedzy i umiejętności rozwiązywania zadań.

W wolnym czasie czyta kryminały, ogląda filmy i chodzi na długie spacery po Warszawie.

Certyfikowani nauczyciele systemu IB

dr Michał Jóźwiak
Biologia, Biology IB

Pan Michał ukończył studia licencjackie i magisterskie na Wydziale Biologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie również uzyskał uprawnienia pedagogiczne. 

Doświadczony pedagog, który zarażał swoją pasją do biologii uczniów dwóch warszawskich liceów: IX LO im. Klementyny Hoffmanowej oraz XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Doskonalił swoje umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne, ucząc w programach polskiego systemu edukacyjnego (poziom rozszerzony), a także w systemach matury międzynarodowej IB oraz w systemie matury brytyjskiej IGCE (A-levels). Współpracuje z wydawnictwem Nowa Era nagrywając filmy edukacyjne szczególnie w zakresie analizy statystycznej.

Po uzyskaniu tytułu doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu (obrona z wyróżnieniem summa cum laude), pełni funkcję adiunkta na stanowisku dydaktycznym w Katedrze i Zakładzie Biochemii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadzi zajęcia z biochemii na studiach polskich oraz English Division. W trakcie studiów doktorskich prowadził także zajęcia z fizjologii człowieka na Wydziale Lekarskim. Dodatkowo w latach 2017-2020 pełnił funkcję kierownika własnego grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach którego realizował badania nad heterocyklicznymi pochodnymi kwasów tłuszczowych o potencjalnych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych oraz antynowotworowych.

Pan Michał jest osobą bardzo kontaktową, która w skuteczny sposób przekazuje wiedzę, przedstawiając trudne procesy biologiczne w sposób bardzo prosty i zrozumiały, dzięki czemu uczniowie zapamiętują informacje oraz konkretne przykłady. Umiejętność tłumaczenia nawet najtrudniejszych zagadnień jest czymś, co uczniowie cenią w jego pracy najbardziej.

Motto życiowe pana Michała to: „Kocham to, co robię i robię to, co kocham”. Poza pracą ważne miejsce w jego życiu zajmuje muzyka. Ukończył studium organowe przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Jest także autorem poradników metodyczno-dydaktycznych dla nauczycieli muzyki oraz komponuje materiały muzyczno-dydaktyczne dla dzieci.

dr Paulina Garbalińska
Biologia, Biology IB

Pani Paulina jest absolwentką studiów licencjackich i magisterskich na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała również stopień doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Jest nauczycielką dyplomowaną, która przez wiele lat uczyła biologii na poziomie rozszerzonym w programach polskim i Matury Międzynarodowej IB w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Od 2023 roku jest nauczycielką w liceum "Monnet International School", gdzie naucza w systemie IB.

Od 2019 roku jest czynną egzaminatorką maturalną Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

W biologii szczególnie bliskie jej sercu są ekologia i entomologia; poza biologią jest miłośniczką teatru oraz wypraw rowerowych i górskich.

dr Sylwia Michorowska
Chemistry IB

Pani Sylwia ukończyła studia magisterskie na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Badania do pracy magisterskiej wykonała w czasie pięciomiesięcznego pobytu na Université de Reims Champagne-Ardenne we Francji. Stopień doktora nauk farmaceutycznych uzyskała na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Pani Sylwia od wielu lat pracuje w jednej z warszawskich szkół międzynarodowych jako nauczyciel chemii w programie Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate). Podnosząc swoje kwalifikacje jako pedagog, uczestniczyła w licznych warsztatach organizowanych przez IBO. Ma również doświadczenie w pracy ze studentami polsko- i anglojęzycznymi. Jest bardzo wysoko oceniana jako dydaktyk, co potwierdzają pozytywne opinie zarówno jej uczniów, jak i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Poza realizowaniem swojej pasji, którą jest uczenie młodzieży, pani Sylwia w wolnym czasie lubi tańczyć oraz jeździć na rowerze.

mgr Mirosław Malinowski
Matematyka, Mathematics IB

Pan Mirosław jest absolwentem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego i czynnym nauczycielem od ponad 30 lat. Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta uczył matematyki w szkole średniej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Pracował w Liceum Dwujęzycznym im. M. Kopernika w Warszawie, a obecnie uczy w renomowanym liceum w Gdańsku, gdzie przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki w systemie polskiej matury oraz Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate) na poziomie Higher Level i Standard Level. Od 2005 roku jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, a od 2010 roku egzaminatorem-moderatorem w IB Diploma Programme w zakresie Higher Level Mathematics.

Kursy prowadzone przez pana Mirka mają na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do matury rozszerzonej z matematyki zarówno w programie polskim, jak i matury międzynarodowej. Jego zajęcia wyróżniają się bardzo wysokim poziomem merytorycznym oraz dbałością o szczegóły. Ich zaletą jest stworzenie uczniom możliwości samodzielnej pracy na dużej liczbie zadań zgodnych z wymaganiami egzaminacyjnymi. Kładzie nacisk na systematyczną pracę ucznia w domu.

O swoich lekcjach pan Mirek pisze: „Podczas zajęć staram się stworzyć życzliwą atmosferę, w której trudne zagadnienia stają się bardziej zrozumiałe i przyjazne dla wszystkich uczniów.”

Jego hobby to gotowanie, rower, dobry film i muzyka poważna.