Od dziewięciu lat wspieramy

naszych kursantów w przygotowaniu do egzaminów maturalnych 🏆🏆🏆

 

Zajęcia z biologii są prowadzone przez następujących specjalistów

dr Michał Jóźwiak
Biologia

Pan Michał ukończył studia licencjackie i magisterskie na Wydziale Biologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie również uzyskał uprawnienia pedagogiczne. 

 

Doświadczony pedagog – nauczyciel mianowany, który zarażał swoją pasją do Biologii uczniów dwóch warszawskich liceów: IX LO im. Klementyny Hoffmanowej oraz XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Doskonalił swoje umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne ucząc w programach polskiego systemu edukacyjnego (poziom rozszerzony), a także w systemach matury międzynarodowej IB oraz w systemie matury brytyjskiej IGCE (A-levels). Prowadził także liczne kursy maturalne w Warszawie.

 

Po uzyskaniu tytułu doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu (obrona z wyróżnieniem "summa cum laude"), pełni funkcję adiunkta na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Katedrze i Zakładzie Biochemii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadzi zajęcia z Biochemii na studiach polskich oraz English Division. W trakcie studiów doktorskich prowadził także zajęcia z Fizjologii człowieka na Wydziale Lekarskim. Dodatkowo w latach 2017-2020 pełnił funkcję kierownika własnego grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach którego realizował badania nad heterocyklicznymi pochodnymi kwasów tłuszczowych o potencjalnych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych oraz antynowotworowych.

 

Pan Michał jest osobą bardzo kontaktową, która w skuteczny sposób przekazuje wiedzę swoim uczniom, przedstawiając trudne procesy biologiczne w sposób bardzo prosty i zrozumiały, dzięki czemu uczniowie zapamiętują informacje oraz konkretne przykłady. Uważa, że umiejętność wytłumaczenia jest czymś, co czyni Jego zajęcia wyjątkowymi i stara się, aby uczeń zawsze wychodził z zajęć z wiedzą i umiejętnościami.

 

Motto życiowe Pana Michała to „Kocham to, co robię i robię to, co kocham”. Jego drugą miłością w życiu jest muzyka. Ukończył studium organowe przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Jest autorem poradników metodyczno-dydaktycznych dla nauczycieli muzyki oraz komponuje materiały muzyczno-dydaktyczne dla dzieci.

mgr Anna Palińska
Biologia

Pani Ania jest absolwentką XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie. Pasję do biologii odkryła już na początku szkoły średniej i dlatego swój dalszy rozwój kontynuowała, studiując na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: biologia środowiskowa). 

 

Pani Ania pracuje jako nauczycielka biologii od ponad 25 lat i jest nauczycielem dyplomowanym. Jej miejscem pracy jest „od zawsze” XXII LO im. José Martí, przez lata pracowała także dodatkowo w liceach społecznych. Od kilkunastu lat jest czynną egzaminatorką maturalną w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, więc zasady pisania i oceniania prac maturalnych zna „od podszewki”. W 2021 roku została przewodniczącą komisji sprawdzającej matury z Biologii, koordynując pracę całego zespołu podległych jej egzaminatorów.

 

Jest prawdziwą pasjonatką przedmiotu i świetną specjalistką. Sama przyznaje: „Wiem, że matura z biologii jest egzaminem trudnym, a sukces jest związany z ugruntowaną wiedzą z przedmiotu, ale również z umiejętnością napisania tego egzaminu. Potrafię pomóc zdobyć jedno i drugie”. 

 

Spytana, skąd bierze energię i zapał do pracy, odpowiada: „Lubię uczyć. Lubię biologię. Moja pasja to moja praca. Mam to szczęście, że pracuję tak, jak lubię”.

 

Zajęcia z chemii są prowadzone przez następujących specjalistów

Prof. dr hab. Marta Struga
Chemia

Pani Marta Struga ukończyła studia magisterskie na Wydziale Chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2001 roku uzyskała tytuł doktora nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Po przeprowadzce do Warszawy rozpoczęła pracę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM), gdzie w 2011 roku uzyskała habilitację na Wydziale Farmacji, a w grudniu 2019 roku – tytuł profesora Nauk Medycznych na Wydziale Lekarskim.

 

Obecnie jest kierownikiem Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jak również zastępcą przewodniczącego rady dyscypliny nauk medycznych.

 

Pani Marta od ponad 15 lat prowadzi kursy przygotowujące uczniów do różnych konkursów, egzaminów oraz matur. Na zajęciach przekazuje wiedzę w sposób trafiający do wyobraźni ucznia, a sposób uczenia jest niezwykle skuteczny.

 

Dużą zaletą zajęć prowadzonych przez Panią Martę jest trafne połączenie rzetelnej wiedzy z praktycznym jej zastosowaniem w zadaniach dopasowanych do programu oraz standardów egzaminacyjnych. Swoim sposobem prowadzenia zajęć stara się zarazić pasją do chemii każdego ucznia.

 

Hobby Pani Marty to bieganie i nurkowanie. Bardzo intryguje ją podwodny świat i w każdej wolnej chwili uwielbia go zwiedzać. Wieczorem, przed snem lubi zaczytać się w dobrej książce.

Dr Magdalena Pakosinska
Chemia

Pani Magdalena ukończyła chemię na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 12 lat pracowała w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prowadziła zajęcia dydaktyczne z chemii dla studentów I i II Wydziału Lekarskiego oraz Oddziału Lekarsko-Dentystycznego. W 2010 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Farmaceutycznym WUM otrzymując stopień doktora nauk farmaceutycznych.


Obecnie pracuje w Katedrze i Zakładzie Biochemii WUM na stanowisku adiunkta dydaktycznego, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami z przedmiotu Biochemia z elementami Chemii. Jest współautorem wielu skryptów dla studentów i publikacji naukowych.

 

Pani Magda już od czasu szkoły podstawowej wiedziała, że chce uczyć chemii. Posiada uprawnienia pedagogiczne uprawniające do nauczania w szkole. Od 2001 roku prowadzi wykłady z chemii na kursie przygotowawczym organizowanym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. W maju 2005 roku uzyskała uprawnienia egzaminatora maturalnego z przedmiotu chemia przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Od tego czasu co roku czynnie sprawdza matury na poziomie rozszerzonym. Ukończyła również Kurs Pedagogiczny dla nauczycieli akademickich WUM.


W wolnym czasie uwielbia tańczyć i śpiewać, ale przyznaje, że najbardziej kocha uczyć! W 2011 roku otrzymała indywidualną nagrodę dydaktyczną Rektora WUM. Pani Magda ma prosty, klarowny i spokojny sposób tłumaczenia, co pozwala każdemu zrozumieć wszelkie zagadnienia, które przekazuje. Uczenie innych sprawia jej ogromną radość i satysfakcję.

Dr hab. Anna Bielenica
Chemia

Pani Anna ukończyła studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Uniwersytetem we Florencji we Włoszech oraz Uniwersytetem w Perpignan we Francji. W 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a 9 lat później – stopień doktora habilitowanego.

 

Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze i Zakładzie Biochemii Wydziału Lekarskiego WUM.

 

Pani Anna w 2005 roku uzyskała uprawnienia egzaminatora maturalnego z chemii przy OKE w Warszawie; jest również weryfikatorem, koordynującym i nadzorującym pracę innych egzaminatorów. Od 20 lat prowadzi zajęcia na kursach przygotowawczych do egzaminu maturalnego i egzaminów wstępnych na uczelnie medyczne.

 

Prowadząc zajęcia, pani Anna stosuje wypracowane przez siebie schematy i metody nauczania, sposoby tłumaczenia każdego działu i każdego zagadnienia, z użyciem odpowiednich przykładów i porównań. Zwraca przy tym szczególną uwagę na popełniane w trakcie rozwiązywania zadań błędy oraz zasady umożliwiające otrzymywanie najwyższych wyników punktowych. Jej celem jest nauczanie przez zrozumienie oraz nacisk na dodatkową pracę własną ucznia. Uczenie chemii, dzielenie się zdobytą wiedzą, sprawia jej ogromną satysfakcję.

 

Pani Anna jest miłośniczką dobrej literatury. Wyznaje przekonanie, że „kto czyta książki, żyje podwójnie” (U. Eco).” Jest również wielbicielką i kolekcjonerką perfum.

Zajęcia z fizyki są prowadzone przez następujących specjalistów

mgr Jolanta Drogoń
Fizyka. Matematyka (podstawowa)

Pani Jola jest absolwentką Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki. Ukończyła również Studia Podyplomowe z Fizykii Matematyki. Jest czynnym pedagogiem od ponad 30 lat. Obecnie jest nauczycielem w XIV LO im. Staszica oraz w XXXIII LO im. M. Kopernika w Warszawie, gdzie na co dzień przygotowuje maturzystów do egzaminów z matematyki i fizyki. Od 2005 roku jest egzaminatorem maturalnym, zatem na bieżąco śledzi zmiany w strukturze egzaminu i zakresie materiału podstawy programowej. Wyniki procentowe absolwentów Pani Joli należą do najwyższych w Polsce.

 

Zajęcia prowadzone przez Panią Jolę mają na celu jak najlepiej przygotować kursantów do matury rozszerzonej z fizyki oraz matematyki i charakteryzują się bardzo wysokim poziomem merytorycznym. Zaletą zajęć z naszą nauczycielką jest praca na dużej ilości zadań dobranych do wymogów maturalnych i nacisk na systematyczną pracę ucznia w domu. Pani Jolanta stara się budować życzliwą atmosferę, aby trudny przedmiot stał się bardziej przyjaznym dla wszystkich. Jest cierpliwa i zawsze znajduje czas dla ucznia.

 

Hobby Pani Joli to żeglarstwo i podróże. Od wielu lat uczestniczy z młodzieżą w rejsach morskich, które są dla nich przygodą i szkołą życia. I tak też chce, aby kursanci zapamiętali jej zajęcia z matematyki, jak i z fizyki.

mgr Katarzyna Grącka
Fizyka

Pani Kasia jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Fizyki i Chemii. Od 20 lat jest czynnym pedagogiem. Obecnie swoją pasję do fizyki realizuje jako dyplomowany nauczyciel tego przedmiotu w V LO im. ks. J. Poniatowskiego w Warszawie, gdzie przygotowuje uczniów do matury rozszerzonej z fizyki.

 

Od 2006 roku jest egzaminatorem maturalnym i od tego czasu uczestniczy w pracach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu potrafi w prosty sposób przedstawić pozornie zawiłe zagadnienia. Wie, że duże znaczenie w nauce fizyki odgrywają doświadczenia, które z chęcią prezentuje kursantom na zajęciach, pomagając tym samym w lepszym zrozumieniu omawianych tematów. 

 

Spotkania z Panią Kasią przebiegają się w spokojnej i przyjaznej atmosferze, co daje możliwość skupienia podczas rozwiązywania zadań, ale także umożliwia dyskusję nad omawianym problemem celem jego pełnego zrozumienia. Zaletą zajęć jest praca z dużą ilością zadań typu maturalnego. Dodatkowo Pani Kasia wymaga od ucznia dużego zaangażowania i systematycznej pracy w domu.

 

Prywatnie czas wolny lubi spędzać na wycieczkach pieszych lub rowerowych poza miastem. Uważa, że wysiłek fizyczny jest doskonałą przerwą dla wysiłku umysłowego. Jest też częstym uczestnikiem festiwali i przeglądów filmowych.

Zajęcia z matematyki są prowadzone przez następujących specjalistów

mgr Mirosław Malinowski
Matematyka

Pan Mirosław jest absolwentem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego i czynnym pedagogiem od ponad 30 lat. Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta pracował jako nauczyciel matematyki w szkole średniej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
 
Obecnie pracuje w XXXIII LO Dwujęzycznym im. M. Kopernika w Warszawie, gdzie na co dzień przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki w systemie polskiej matury oraz Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate Organization) na poziomie Higher Level i Standard Level. Od 2005 roku jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, a od 2010 roku egzaminatorem moderatorem w programie dyplomowym matury międzynarodowej w zakresie Higher Level Mathematics. 
 
Zajęcia prowadzone przez pana Mirka mają na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do matury rozszerzonej z matematyki, zarówno w programie polskim jak i w programie matury międzynarodowej i charakteryzują się bardzo wysokim poziomem merytorycznym oraz dbałością o szczegóły. Zaletą tych zajęć jest możliwość samodzielnej pracy na dużej liczbie zadań zgodnych z wymogami maturalnymi, a także duży nacisk na systematyczną pracę ucznia w domu.  
 
O swoich lekcjach pan Mirek pisze: „Podczas zajęć staram się stworzyć życzliwą atmosferę, w której trudne zagadnienia i problemy stają się bardziej zrozumiałe i przyjazne dla wszystkich uczniów.”  
 
Jego hobby to gotowanie, rower, dobry film i muzyka poważna. 

mgr Jolanta Drogoń
Fizyka. Matematyka (podstawowa)

Pani Jola jest absolwentką Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki. Ukończyła również Studia Podyplomowe z Fizykii Matematyki. Jest czynnym pedagogiem od ponad 30 lat. Obecnie jest nauczycielem w XIV LO im. Staszica oraz w XXXIII LO im. M. Kopernika w Warszawie, gdzie na co dzień przygotowuje maturzystów do egzaminów z matematyki i fizyki. Od 2005 roku jest egzaminatorem maturalnym, zatem na bieżąco śledzi zmiany w strukturze egzaminu i zakresie materiału podstawy programowej. Wyniki procentowe absolwentów Pani Joli należą do najwyższych w Polsce.

 

Zajęcia prowadzone przez Panią Jolę mają na celu jak najlepiej przygotować kursantów do matury rozszerzonej z fizyki oraz matematyki i charakteryzują się bardzo wysokim poziomem merytorycznym. Zaletą zajęć z naszą nauczycielką jest praca na dużej ilości zadań dobranych do wymogów maturalnych i nacisk na systematyczną pracę ucznia w domu. Pani Jolanta stara się budować życzliwą atmosferę, aby trudny przedmiot stał się bardziej przyjaznym dla wszystkich. Jest cierpliwa i zawsze znajduje czas dla ucznia.

 

Hobby Pani Joli to żeglarstwo i podróże. Od wielu lat uczestniczy z młodzieżą w rejsach morskich, które są dla nich przygodą i szkołą życia. I tak też chce, aby kursanci zapamiętali jej zajęcia z matematyki, jak i z fizyki.

Zajęcia przygotowujące do matury IB są prowadzone przez następujących specjalistów

dr Michał Jóźwiak
Biologia

Pan Michał ukończył studia licencjackie i magisterskie na Wydziale Biologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie również uzyskał uprawnienia pedagogiczne. 

 

Doświadczony pedagog – nauczyciel mianowany, który zarażał swoją pasją do Biologii uczniów dwóch warszawskich liceów: IX LO im. Klementyny Hoffmanowej oraz XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Doskonalił swoje umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne ucząc w programach polskiego systemu edukacyjnego (poziom rozszerzony), a także w systemach matury międzynarodowej IB oraz w systemie matury brytyjskiej IGCE (A-levels). Prowadził także liczne kursy maturalne w Warszawie.

 

Po uzyskaniu tytułu doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu (obrona z wyróżnieniem "summa cum laude"), pełni funkcję adiunkta na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Katedrze i Zakładzie Biochemii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadzi zajęcia z Biochemii na studiach polskich oraz English Division. W trakcie studiów doktorskich prowadził także zajęcia z Fizjologii człowieka na Wydziale Lekarskim. Dodatkowo w latach 2017-2020 pełnił funkcję kierownika własnego grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach którego realizował badania nad heterocyklicznymi pochodnymi kwasów tłuszczowych o potencjalnych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych oraz antynowotworowych.

 

Pan Michał jest osobą bardzo kontaktową, która w skuteczny sposób przekazuje wiedzę swoim uczniom, przedstawiając trudne procesy biologiczne w sposób bardzo prosty i zrozumiały, dzięki czemu uczniowie zapamiętują informacje oraz konkretne przykłady. Uważa, że umiejętność wytłumaczenia jest czymś, co czyni Jego zajęcia wyjątkowymi i stara się, aby uczeń zawsze wychodził z zajęć z wiedzą i umiejętnościami.

 

Motto życiowe Pana Michała to „Kocham to, co robię i robię to, co kocham”. Jego drugą miłością w życiu jest muzyka. Ukończył studium organowe przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Jest autorem poradników metodyczno-dydaktycznych dla nauczycieli muzyki oraz komponuje materiały muzyczno-dydaktyczne dla dzieci.

dr Sylwia Michorowska
Chemia

Pani Sylwia ukończyła studia magisterskie na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Badania do pracy magisterskiej wykonała w czasie pięciomiesięcznego pobytu na Université de Reims Champagne-Ardenne we Francji. Stopień doktora nauk farmaceutycznych uzyskała na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

 

Pani Sylwia od 9 lat pracuje w jednej z warszawskich szkół międzynarodowych jako nauczyciel chemii w programie matury międzynarodowej (International Baccalaureate, IB). Podnosząc swoje kwalifikacje jako pedagog, uczestniczyła w licznych warsztatach organizowane przez IBO. Ma również doświadczenie w pracy ze studentami polsko- i anglojęzycznymi, co potwierdzają liczne opinie studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Poza realizowaniem swojej pasji, którą jest uczenie młodzieży, pani Sylwia w wolnym czasie lubi tańczyć oraz jeździć na rowerze.