W ramach przygotowania do egzaminu maturalnego 2024 z
MATEMATYKI
(poziom podstawowy)

oferujemy DWA rodzaje
kursów rocznych

krótkie porównanie kursów

[przekręć komórkę w poziomie]

RODZAJ KURSU

KURS STACJONARNY

KURS ONLINE

Miejsce prowadzenia zajęć

Warszawa Centrum

platforma edukacyjna Off Course

Liczebność grupy

10-20 osób

20-45 osób

Dyskusja z nauczycielem

TAK

na żywo w salach

TAK

dyskusja na webinarze

Czy będzie dostęp do nagrań z omawianych tematów?

TAK

kursanci otrzymują dostęp do nagranych lekcji kursu online aż do samej matury

TAK

kursanci otrzymują dostęp do nagranych lekcji kursu online aż do samej matury

Materiały: skrypty i pakiety zadań maturalnych

TAK

wydrukowane przez organizatora i rozdawane podczas zajęć

TAK

dostępne na platformie
w postaci pliku PDF

Czy opuszczone zajęcia będą odrabiane?

NIE

ale kursant ma dostęp do nagrań na platformie

NIE

ale kursant ma dostęp do nagrań na platformie

Prace domowe otwarte sprawdzane przez egzaminatora

TAK

kursanci po zajęciach otrzymują wydrukowane zestawy zadań oraz nagrane przez egzaminatora rozwiązania z omówieniem

TAK

kursanci otrzymują zestawy zadań w plikach PDF oraz nagrane przez egzaminatora rozwiązania z omówieniem

Matury próbne sprawdzane przez egzaminatora i dodatkowo omawiane

1 matura próbna
[pisane stacjonarnie]

sprawdzana indywidualnie przez nauczyciela, a omówiona na ostatnich zajęciach

NIE

ale ostatnie zajęcia będą poświęcone rozwiązywaniu przykładowego arkusza, który udostępnimy wcześniej do samodzielnego rozwiązania przed zajęciami