10-miesięczny kurs online z

BIOLOGII

realizujący w całości materiał
do Matury 2025

 • 10 miesięcy nauki (maj 2024 – kwiecień 2025, bez zajęć w lipcu i sierpniu)
 • 66 spotkań dwa razy w tygodniu
 • każde spotkanie trwa 90 min
 • 3 matury próbne
  pisane w domu (wysyłkowo) lub w naszych placówkach (stacjonarnie)
 • systematyczne prace domowe na platformie
  (sprawdzane przez nauczyciela)
 • dodatkowo udostępniamy nagranie z każdego tematu wraz z postępem kursu (dostępne aż do matury)

Dr Michał Jóźwiak

Wykładowca WUM. Specjalista od polskich i międzynarodowych systemów nauczania, który potrafi dotrzeć do każdego ucznia.
Metodyk wdrażający skuteczne techniki analizy odpowiedzi maturalnych.

więcej

KOSZT KURSU:

 • wpisowe: 75 zł
 • opłata podstawowa za pełen kurs: 10 miesięcznych rat po 440 zł

DOSTĘPNE GRUPY:

Więcej informacji i zapisy
Więcej informacji i zapisy

Kurs 10-miesięczny online z biologii

maj 2024 – kwiecień 2025

Zapewniamy profesjonalnie przygotowane zajęcia

Zajęcia prowadzimy we własnych studiach nagraniowych używając tablicy lightboard, co zdecydowanie zmienia jakość odbioru przekazywanej przez nauczyciela wiedzy w porównaniu do typowych webinariów prowadzonych w szkołach.

Dajemy dostęp do nagrań omawianych tematów przez cały czas trwania kursu.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu

Umożliwia nam to 100% realizację zakresu podstawy programowej z przedmiotu.

Wprowadzamy zajęcia warsztatowe, które uczą jak konstruować poprawne odpowiedzi do zadań maturalnych.

Wszelkie materiały do zajęć udostępniamy na naszej platformie w postaci plików PDF.

Prace domowe na platformie

Aby uczniowie mogli na bieżąco sprawdzać swoją wiedzę i umiejętności pisania odpowiedzi z każdego tematu udostępniamy pracę domową.

Prace domowe składać się będą z zadań zamkniętych oraz otwartych sprawdzanych indywidualnie przez nauczyciela oraz opatrywanych komentarzem.

Zapewniamy wyjątkową atmosferę podczas naszych webinariów

Pełen profesjonalizm prowadzących – specjalistów od edukacji i sprawdzania zadań maturalnych – egzaminatorów maturalnych i pracowników WUM jest gwarantem przekazywanej wiedzy na najwyższym poziomie.

Pasja naszych prowadzących jest od razu wyczuwalna podczas zajęć – co czyni je niesamowicie skutecznymi i na długo zapadającymi w pamięć kursantów.

Otwartość nauczycieli sprawia, że każdy uczestnik może swobodnie porozmawiać z prowadzącym i zadać pytania dotyczące każdego aspektu przedmiotu – nawet na poziomie olimpijskim czy uniwersyteckim.

Luźna forma prowadzenia zajęć oraz młodzieżowe podejście do uczniów przyczynia się do wzrostu skuteczności nauczania, czego nie doświadczysz w typowej szkole, a co od wielu lat potwierdzają nasi kursanci!

 • metodologia eksperymentu – formułowanie problemów badawczych, wniosków, prób badawczych i kontrolnych
 • analiza statystyczna w badaniach biologicznych
 • prezentacja danych (tabele, wykresy)
 • cukry
 • tłuszcze
 • białka
 • woda
 • energia komórki – ATP
 • regulacja aktywności enzymów
 • enzymy – bodowa i właściwości
 • budowa i funkcje życiowe bakterii
 • budowa komórki eukariotycznej
 • błona komórkowa i transport
 • podziały komórkowe
 • teoria komórkowa
 • teoria endosymbiozy
 • zasady klasyfikacji organizmów
 • klucze do oznaczania organizmów
 • kladystyka – analiza kladogramów
 • glony
 • pierwotniaki
 • śluzowce i grzyby niższe
 • cechy budowy grzybów
 • funkcje życiowe grzybów
 • cykle rozmnażania (sprzężniowce, workowce, podstawczaki)
 • porosty
 • tkanki roślinne
 • organy roślinne
 • przegląd roślin (mszaki, paprotniki, nasienne)
 • genetyka molekularna
 • replikacja DNA
 • transkrypcja i regulacja ekspresji genów
 • translacja i modyfikacje posttranslacyjne
 • zmienność genetyczna i mutacje
 • wirusy, priony
 • biotechnologia
 • dziedziczenie (prawa Mendla i Morgana)
 • cechy sprzężone z płcią i analiza rodowodów
 • cykle życiowe roślin
 • oddychanie komórkowe
 • fotosynteza
 • transport wody i asymilatów u roślin
 • hormony roślinne (ruchy roślin)
 • fotoperiodyzm
 • tkanki zwierzęce
 • rozwój zarodkowy zwierząt (embriologia)
 • przegląd bezkręgowców (2 webinary na YouTube)
 • przegląd kręgowców (2 webinary na YouTube)
 • mięśnie – budowa, funkcjonowanie, metabolizm mięśni
 • układ pokarmowy
 • układ oddechowy
 • układ krążenia (krwionośny i limfatyczny)
 • immunologia
 • układ wydalniczy
 • układ nerwowy i narządy zmysłów
 • układ hormonalny i homeostaza
 • powłoki ciała (skóra)
 • układ szkieletowy
 • układ rozrodczy
 • podstawowe pojęcia ekologiczne
 • ekologia populacji
 • ekosystemy i biomy
 • bioróżnorodność
 • rodzaje i formy ochrony przyrody
 • zagrożenia środowiska
 • teorie i dowody ewolucji
 • prawidłowości i mechanizmy ewolucji
 • prawo Hardy’ego-Weinberg’a
 • antropogeneza – ewolucja człowieka

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów