fbpx

Roczny kurs online z

CHEMII

realizujący w całości materiał
do Matury 2023

 • 8 miesięcy nauki
 • 52 lekcje 60 min
 • spotkania raz (C08) lub dwa razy (C09) w tygodniu
 • 2 matury próbne
  (pisane w domu lub w naszych placówkach)
 • systematyczne prace domowe w postaci plików pdf
  (z udostępnionymi potem nagraniami rozwiązań i omówieniem egzaminatora)

DODATKOWO:
tydzień po zajęciach udostępniamy filmy z danego tematu
[dostępne aż do samej matury]

Dr hab. Anna Bielenica

Wykładowca WUM i egzaminatorka CKE. Przygotowuje maturzystów na studia medyczne z niesamowitą skutecznością. Prowadzi zajęcia w bardzo uporządkowany sposób, co bardzo cenią sobie nasi kursanci.

więcej

Prof. dr hab. Marta Struga

Kierownik Katedry Biochemii Wydziału Lekarskiego. Pani profesor od lat przygotowuje maturzystów na studia medyczne prowadząc zajęcia w niezwykle żywiołowy sposób, co czyni je bardzo atrakcyjnymi.

więcej


Początek:   10 września 2022

Uzyskaj ofertę z cenami


Początek:   15 września 2022

Uzyskaj ofertę z cenami

Kurs roczny online z chemii

wrzesień 2022 – kwiecień 2023

Zapewniamy profesjonalnie przygotowane zajęcia

Zajęcia prowadzimy we własnych studiach nagraniowych używając tablicy lightboard, co zdecydowanie zmienia jakość odbioru przekazywanej przez nauczyciela wiedzy w porównaniu do typowych webinariów prowadzonych w szkołach

Dajemy dostęp do najlepszych nagrań omawianych tematów przez cały czas trwania kursu

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu

Zapewniamy 100% realizację zakresu podstawy programowej z przedmiotu

Podczas kursu rozwiązujemy ponad 500 zadań, które uczą jak poprawne konstruować odpowiedzi maturalne

Wszelkie materiały do zajęć i pakiety zadań domowych udostępniamy na naszej platformie w postaci plików PDF

Rozwiązania wszystkich zadań z prac domowych będą zamieszczone w postaci filmów z omówieniem nagranych przez egzaminatora CKE

Zapewniamy wyjątkową atmosferę podczas naszych webinariów oraz…

pełen profesjonalizm prowadzących – specjalistów od edukacji i sprawdzania zadań maturalnych – egzaminatorów maturalnych i pracowników WUM

Pasja naszych prowadzących jest od razu wyczuwalna podczas zajęć – co czyni je niesamowicie skutecznymi i na długo zapadającymi w pamięć kursantów

Otwartość nauczycieli sprawia, że każdy uczestnik może swobodnie porozmawiać z prowadzącym i zadać pytania dotyczące każdego aspektu przedmiotu – nawet na poziomie olimpijskim czy uniwersyteckim

Luźna forma prowadzenia zajęć oraz młodzieżowe podejście do uczniów przyczynia się do

niesamowitego wzrostu skuteczności nauczania,

czego nie doświadczysz w typowej szkole, a co od wielu lat potwierdzają nasi kursanci!

Harmonogram kursów rocznych

[przekręć komórkę w poziomie]

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie dwóch semestrów:

Semestr Początek zajęć Koniec zajęć Liczba zajęć* Liczba matur**
I

C08: 10 września 2022

C09: 15 września 2022

C08: 17 grudnia 2022

C09: 22 grudnia 2022

C08: 28

C09: 28

C08: 1

C09: 1

II

C08: 7 stycznia 2023

 C09: 10 stycznia 2023

C08: 22 kwietnia 2023

C09: 18 kwietnia 2023

C08: 24

C09: 24

C08: 1

C09: 1

Razem w kursie 52 2

* Każde zajęcia trwają 60 minut
** Wysyłka matur pocztą do ucznia (lub odbiór osobisty wydrukowanego arkusza w naszej placówce), odesłanie wypełnionej matury pocztą lub w postaci skanu do Off Course, sprawdzenie matury przez egzaminatora, odesłanie matury uczniowi i omówienie odpowiedzi na zajęciach

Rozkład materiału

 • budowa atomu i konfiguracja elektronowa
 • układ okresowy, wiązania i budowa przestrzenna cząsteczek
 • klasyfikacja związków nieorganicznych: wodorki, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole
 • obliczenia: mol, masa molowa, objętość molowa
 • stechiometria wzorów i równań reakcji, wydajność reakcji
 • reakcje utleniania-redukcji, kwasy utleniające: chrom, mangan
 • efekty energetyczne
 • kinetyka
 • statyka
 • roztwory: rozpuszczalność substancji, stężenia roztworów
 • teorie kwasów i zasad
 • stała i stopień dysocjacji
 • wskaźniki pH, odczyn roztworów
 • hydroliza soli
 • reakcje zobojętniania i strącania
 • charakterystyka pierwiastków bloku s (litowce, berylowce)
 • charakterystyka pierwiastków bloku p (borowce, węglowce, azotowce, tlenowce, fluorowce, helowce)
 • charakterystyka pierwiastków bloku d (chrom, mangan, miedź, cynk, srebro)
 • izomeria w chemii organicznej
 • alkany, alkeny, alkiny
 • areny
 • alkohole i fenole
 • aldehydy i ketony
 • kwasy karboksylowe
 • estry, tłuszcze, mydła
 • związki zawierające azot: związki nitrowe, aminy, amidy
 • aminokwasy i białka
 • monosacharydy, disacharydy i polisacharydy
 • tworzywa naturalne i sztuczne
 • typy i mechanizmy reakcji w chemii organicznej
 • identyfikacja substancji nieorganicznych i związków organicznych

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów