Informacje dotyczące 10-MIESIĘCZNEGO kursu stacjonarego z

CHEMII

do Matury 2025

GRUPY 10-MIESIĘCZNE STACJONARNE Z CHEMII

 • grupa C11 z zajęciami w poniedziałki, w godz. 16:15-18:25 (2 x 60 min. z przerwą 10 min.);
  prowadząca dr Magdalena Pakosińska-Parys; pierwsze zajęcia 06 maja 2024 r.
  GRUPA PEŁNA
 • grupa C12 z zajęciami w soboty, w godz. 12:30-14:40 (2 x 60 min. z przerwą 10 min.);
  prowadzący dr Przemysław Ziaja; pierwsze zajęcia 11 maja 2024 r.
  GRUPA WSTĘPNIE PEŁNA – LISTA REZERWOWA

MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ

W przypadku wskazanych kursów stacjonarnych jest to Centrum Edukacyjne Off Course, ul. Wspólna 56 (2/ostatnie piętro), 00-684 Warszawa; jak do nas dotrzeć?

DŁUGOŚĆ I OKRES TRWANIA KURSU

Kursy rozpoczną się w drugim tygodniu maja 2024 r., a zakończą w połowie kwietnia 2025 r. W lipcu i sierpniu 2024 r. nie ma zajęć (przerwa wakacyjna). Po wakacjach kursy wracają do zajęć według dotychczasowego harmonogramu, tj. grupa C11 w poniedziałki (pierwsze zajęcia w nowym roku szkolnym będą 16 września), a grupa C12 w soboty (pierwsze zajęcia w nowym roku szkolnym będą 14 września). Dokładny harmonogram zajęć będzie zawarty w zawieranej umowie; wzór umowy oraz inne dokumenty otrzymają Państwo po procesie diagnostyki.
 
Materiał objęty podstawą programową z chemii będzie realizowany w trakcie 30 spotkań stacjonarnych trwających po 2×60 min. (łącznie 60 godzin zegarowych zajęć).

ZAKRES MATERIAŁU

Kurs z chemii obejmuje całość podstawy programowej na poziomie rozszerzonym obowiązującej na maturze w 2025 r., w formule 2023-2025.

LICZEBNOŚĆ GRUP

W grupach stacjonarnych z chemii limit miejsc to 12 kursantów.

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

Na każdych zajęciach uczeń otrzymuje od nas kartki na robienie notatek z części teoretycznej tematu (alternatywnie można mieć swój zeszyt) oraz pakiet wydrukowanych zadań dobranych przez naszych prowadzących, które wspólnie będą rozwiązywane podczas zajęć.

PRACE DOMOWE

Po omówieniu każdego tematu uczeń otrzyma wydrukowane prace domowe, które po rozwiązaniu i oddaniu będą sprawdzone przez prowadzących i w razie potrzeby omawiane na zajęciach.

MATURY PRÓBNE

Kursanci będą mieli możliwość napisania 3 matur próbnych (matury nie są obowiązkowe, ale zachęcamy do ich pisania). Terminy pisania matur próbnych będą zaproponowane w miarę postępu kursu. Egzaminy próbne będą obejmowały dany zakres materiału, który został przerobiony na kursie (a nie z całości materiału).
 
Co do zasady proponujemy pisanie matur próbnych w ustalone niedziele o godzinie 10:00; w przypadku, gdy dany termin nie będzie pasować – należy ustalić termin alternatywny z sekretariatem ucznia. Matury próbne będą sprawdzane i oceniane zgodnie z kryteriami jak na egzaminie maturalnym, a następnie omawiane w postaci dodatkowych webinariów bądź filmów na platformie.

NAGRANIA PRZERABIANYCH TEMATÓW

Kursanci będą systematycznie uzyskiwać dostęp do nagrań naszych kursów online z chemii. Nagrania będą dostępne aż do samej matury i będzie można z nimi powtarzać materiał dowolną liczbę razy.

ODRABIANIE ZAJĘĆ

Odrabianie zajęć jest najczęściej niemożliwe ze względu na limity miejsc w innych grupach. W celu umożliwienia przerobienia brakującego materiału, uczniowie uzyskają dostęp do nagrań z danego tematu. Chęć odrobienia zajęć w innej grupie należy zgłosić do sekretariatu ucznia.

OKRES WYPOWIEDZENIA UMOWY

Ze względu na charakter zawierania umowy (tryb zdalny) przez pierwsze 14 dni od zawarcia umowy można odstąpić od umowy z dnia na dzień. Po tym czasie obowiązuje okres wypowiedzenia, który wynosi 30 dni.

KOSZT KURSU

Koszt kursu obejmuje jednorazowe wpisowe oraz opłatę podstawową, która domyślnie jest rozbita na 10 równych miesięcznych rat (z płatnościami w okresach maj 2024 – kwiecień 2025 r.). Dokładna informacja o wysokości tych opłat jak i o harmonogramie płatności będzie we wzorze umowy, który prześlemy wraz z innymi dokumentami w przypadku otrzymania wstępnej decyzji o przystąpieniu do kursu.
 
W przypadku, gdy jest to zapis na drugi kurs/na dwa kursy – obowiązuje zniżka 10% na obydwa kursy, na pokrywający się okres kursów (w takim wypadku prześlemy szczegółowy, indywidualny harmonogram, uwzględniający wszystkie umowy oraz naliczony rabat).
 
 • jednorazowe wpisowe (w przypadku zapisu na więcej niż jeden przedmiot opłata wpisowa jest płatna za każdy kurs z osobna): 150 zł
 • opłata podstawowa: 10 miesięcznych rat po 550 zł (łącznie: 5 500 zł)
 
W razie pytań, jeśli coś jest niejasne lub potrzebują Państwo więcej informacji – zapraszamy do kontaktu.
 
Dodatkowo zachęcamy do sprawdzenia naszego kanału YouTube, gdzie można znaleźć wykłady z wybranych tematów naszych prowadzących: https://www.youtube.com/@OffCourseEDU

ZGŁOSZENIE ZAPISU

Jeżeli są Państwo zainteresowani zapisem na kurs/kursy, to WSZYSTKICH zgłaszających chęć dołączenia od maja do kursów stacjonarnych zapraszamy na OBOWIĄZKOWĄ diagnostykę z danego przedmiotu.
Diagnostyka NIE JEST płatna ani też podejście do niej nie zobowiązuje do zapisania się na kurs – wszelkie formalności związane z zawarciem umowy rozpoczniemy dopiero po zakończeniu procesu diagnostyk.
 
Diagnostyka będzie się składać z jednego spotkania i będzie miała następujący przebieg:
 • krótki wstęp/rozmowa mająca na celu poznanie potrzeb edukacyjnych, poziomu nauczania przedmiotu w szkole, planów odnośnie studiów,
 • testy trwające w zależności od wybranych przedmiotów:
  • CHEMIA – na test z chemii należy zaplanować ok. 20-30min.,
  • BIOLOGIA – na testy z biologii należy zaplanować ok. 1,5h,
  • BIOLOGIA i CHEMIA – na testy należy zaplanować ok. 2h.
 
Testy z biologii i chemii odpowiadają zakresowi, który powinien być przerobiony w szkole w klasie 1 i 2. Jesteśmy świadomi, że w szkołach różnie wygląda postęp w realizacji podstawy programowej, ale chcemy mieć już na początku wgląd w aktualny poziom wiedzy kandydatów i w zdolność ucznia do zapamiętywania wiedzy, by lepiej dostosować program naszych kursów do potrzeb kursantów.
 
UWAGA: PRZED testem z biologii prosimy o zapoznanie się przez kandydatów z filmem na stronie https://iframe.mediadelivery.net/play/163411/522fadc4-7f4a-443c-89db-67554c7000ac
 
Po spotkaniu skontaktujemy się z Państwem, aby kontynuować procedurę zapisu.
Wynik diagnostyki nie wpływa na decyzję o przyjęciu do grupy.
 
Ze względu na sporą liczbę zgłoszeń oraz ograniczoną liczbę miejsc w grupach (grupy stacjonarne liczą do 12 osób każda) zachęcamy do zapisania się na diagnostykę w pierwszym możliwym dla Państwa terminie. Zapisanie się na diagnostykę nie gwarantuje miejsca w grupie – pierwszeństwo w kontynuacji procesu będą miały osoby, które wcześniej zakończą diagnostykę.
W razie pytań, jeśli coś jest niejasne, potrzebują Państwo więcej informacji – zapraszamy do kontaktu.
Prosimy umawiać się na diagnostyki przez kalendarz poniżej – są na nim dostępne terminy, na które można umówić się na rozmowę oraz testy.
 
 

 

WSZYSTKIE GRUPY STACJONARNE Z CHEMII, ZACZYNAJĄCE ZAJĘCIA W MAJU 2024, SĄ PEŁNE (NIE MAJĄ WOLNYCH MIEJSC).

Kolejne grupy stacjonarne zaczną zajęcia we wrześniu, natomiast ich oferta będzie gotowa (wtedy też rozpoczniemy zapisy) – na przełomie maja i czerwca.

KLIKNIJ TUTAJ, aby zgłosić zainteresowanie kursami od września – prześlemy powiadomienie o rozpoczęciu rekrutacji.