Kurs 10-miesięczny stacjonarny z

CHEMII 

realizujący w całości materiał
do Matury 2025

 • 10 miesięcy nauki
  (maj 2024 – kwiecień 2025, bez zajęć w lipcu i sierpniu)
 • 30 spotkań raz w tygodniu
  (każde spotkanie trwa 2 x 60 min)
 • łącznie 60 godzin zegarowych zajęć
 • 3 matury próbne
 • systematyczne prace domowe
  (pisane w dodatkowych niedzielnych terminach poza kursem, sprawdzane przez nauczyciela wraz z omówieniem w postaci filmu na platformie)
 • dodatkowo udostępniamy nagranie z każdego tematu wraz z postępem kursu (dostępne aż do matury)

Dr Magdalena Pakosińska-Parys

Wykładowca WUM. 
Wieloletnia egzaminatorka CKE, a jednocześnie pasjonatka nauczania młodzieży licealnej. Niesamowicie ceniona przez naszych kursantów.
więcej

dr Przemysław Ziaja

Pasjonat swojego przedmiotu. Zagadnienia tłumaczy nie stroniąc od porównań oraz nieoczywistych analogii. Dumę pana Przemka stanowią Absolwenci. Radość sprawiają mu zarówno nauka jak i rozwój podopiecznych.

więcej

KOSZT KURSU:

 • wpisowe: 150 zł
 • opłata podstawowa za pełen kurs: 10 miesięcznych rat po 550 zł

Stacjonarny kurs 10-miesięczny z CHEMII. Najlepszy na medycynę.

maj 2024 – kwiecień 2025

Zapewniamy przyjazną atmosferę
w grupach 8-12 osobowych

Dzięki małym grupom skutecznie realizujemy pełny zakres podstawy programowej z przedmiotu.

Odpowiadamy na każde pytanie naszego kursanta. Mamy czas, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb grupy.

Zajęcia prowadzone są w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych.

Filmy z realizowanych tematów

Od września 2024 uczestnicy kursu będą systematycznie otrzymywać dostęp do nagrań zajęć naszych kursów online z przerabianych tematów.

Nagrane zajęcia będą wstawiane na platformę zgodnie z postępem kursu i będą dostępne aż do samej matury.

Rozkład materiału

Chemia nieorganiczna
 • budowa atomu i konfiguracja elektronowa
 • układ okresowy, wiązania i budowa przestrzenna cząsteczek
 • klasyfikacja związków nieorganicznych: wodorki, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole
 • obliczenia: mol, masa molowa, objętość molowa
 • stechiometria wzorów i równań reakcji, wydajność reakcji
 • reakcje utleniania-redukcji, kwasy utleniające: chrom, mangan
 • ogniwa
 • efekty energetyczne
 • kinetyka
 • statyka
 • roztwory: rozpuszczalność substancji, stężenia roztworów
 • teorie kwasów i zasad
 • stała i stopień dysocjacji
 • wskaźniki pH, odczyn roztworów
 • hydroliza soli
 • reakcje zobojętniania i strącania
 • charakterystyka pierwiastków bloku s (litowce, berylowce)
 • charakterystyka pierwiastków bloku p (borowce, węglowce, azotowce, tlenowce, fluorowce, helowce)
 • charakterystyka pierwiastków bloku d (chrom, mangan, miedź, cynk, srebro)
Chemia organiczna
 • izomeria w chemii organicznej
 • alkany, alkeny, alkiny
 • areny
 • alkohole i fenole
 • aldehydy i ketony
 • kwasy karboksylowe
 • estry, tłuszcze, mydła
 • związki zawierające azot: związki nitrowe, aminy, amidy
 • aminokwasy i białka
 • monosacharydy, disacharydy i polisacharydy
 • tworzywa naturalne i sztuczne
 • typy i mechanizmy reakcji w chemii organicznej
 • identyfikacja substancji nieorganicznych i związków organicznych

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów