Informacje dotyczące 10-MIESIĘCZNEGO kursu stacjonarego z

BIOLOGII

do Matury 2025

GRUPY 10-MIESIĘCZNE STACJONARNE Z BIOLOGII

 • grupa B11 z zajęciami we wtorki, w godz. 16:30-18:40 (2 x 60 min. z przerwą 10 min.);
  prowadząca dr Paulina Garbalińska; pierwsze zajęcia 07 maja 2024 r.
  GRUPA WSTĘPNIE PEŁNA – OBOWIĄZUJE LISTA REZERWOWA
 • grupa B12 z zajęciami w soboty, w godz. 12:30-14:40 (2 x 60 min. z przerwą 10 min.);
  prowadząca mgr Anna Palińska; pierwsze zajęcia 11 maja 2024 r.
  GRUPA PEŁNA

MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ

W przypadku wskazanych kursów stacjonarnych jest to Centrum Edukacyjne Off Course, ul. Wspólna 56 (2/ostatnie piętro), 00-684 Warszawa; jak do nas dotrzeć?

DŁUGOŚĆ I OKRES TRWANIA KURSU

Kursy rozpoczną się w drugim tygodniu maja 2024 r., a zakończą w połowie kwietnia 2025 r. W lipcu i sierpniu 2024 r. nie ma zajęć (przerwa wakacyjna). Po wakacjach kursy wracają do zajęć według dotychczasowego harmonogramu, tj. grupa B11 we wtorki (pierwsze zajęcia w nowym roku szkolnym będą 10 września) a grupa B12 w soboty (pierwsze zajęcia w nowym roku szkolnym będą 14 września). Dokładny harmonogram zajęć będzie zawarty w zawieranej umowie; wzór umowy oraz inne dokumenty otrzymają Państwo po procesie diagnostyk.
 
Materiał objęty podstawą programową z biologii będzie realizowany w trakcie 32 spotkań stacjonarnych trwających po 2×60 min. (łącznie 64 godziny zegarowe zajęć).

ZAKRES MATERIAŁU

Kurs z biologii obejmuje całość podstawy programowej na poziomie rozszerzonym obowiązującej na maturze w 2025 r., zarówno w formule 2023-2025, jak i 2015 (uwaga dla osób z formuły 2015 – poza drobnymi elementami, o które poszerzona została formuła 2023, kurs absolutnie nadaje się do przygotowania do matury w formule 2015).
 
Kurs nadaje się zarówno jako powtórzenie zagadnień realizowanych wcześniej w szkole jak i będzie odpowiedni dla osób, które chcą pisać biologię na maturze, ale nie realizowały wcześniej rozszerzenia w szkole.

LICZEBNOŚĆ GRUP

W grupach stacjonarnych z biologii limit miejsc to 12 kursantów.

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

Na każdych zajęciach uczeń otrzymuje wydrukowane nasze autorskie skrypty zawierające miejsce do robienia notatek, nanoszenia uwag, rysowania schematów, itp., na podstawie których prowadzimy nasz kurs. 
 
Nie ma potrzeby kupowania podręczników tylko do naszych kursów, nawet jeśli uczeń nie realizuje rozszerzeń w szkole, gdyż można się bardzo dobrze przygotować do egzaminu w oparciu jedynie o nasze materiały. Oczywiście podręczniki są dobrym źródłem szerokiej wiedzy z danego przedmiotu i są przez nas zalecane.

PRACE DOMOWE

Po omówieniu każdego tematu uczeń otrzyma wydrukowane prace domowe, które po rozwiązaniu i oddaniu będą sprawdzone przez prowadzących i w razie potrzeby omawiane na zajęciach.

MATURY PRÓBNE

Kursanci będą mieli możliwość napisania 3 matur próbnych (matury nie są obowiązkowe, ale zachęcamy do ich pisania). Terminy pisania matur próbnych będą zaproponowane w miarę postępu kursu. Egzaminy próbne będą obejmowały dany zakres materiału, który został przerobiony na kursie (a nie z całości materiału).
 
Co do zasady proponujemy pisanie matur próbnych w ustalone niedziele o godzinie 10:00; w przypadku, gdy dany termin nie będzie pasować – należy ustalić termin alternatywny z sekretariatem ucznia. Matury próbne będą sprawdzane i oceniane zgodnie z kryteriami jak na egzaminie maturalnym, a następnie omawiane w postaci dodatkowych webinariów bądź filmów na platformie.

NAGRANIA PRZERABIANYCH TEMATÓW

Kursanci będą systematycznie uzyskiwać dostęp do nagrań naszych kursów online z biologii. Nagrania będą dostępne aż do samej matury i będzie można z nimi powtarzać materiał dowolną liczbę razy.

ODRABIANIE ZAJĘĆ

Odrabianie zajęć jest najczęściej niemożliwe ze względu na limity miejsc w innych grupach. W celu umożliwienia przerobienia brakującego materiału, uczniowie uzyskają dostęp do nagrań z danego tematu. Chęć odrobienia zajęć w innej grupie należy zgłosić do sekretariatu ucznia.

OKRES WYPOWIEDZENIA UMOWY

Ze względu na charakter zawierania umowy (tryb zdalny) przez pierwsze 14 dni od zawarcia umowy można odstąpić od umowy z dnia na dzień. Po tym czasie obowiązuje okres wypowiedzenia, który wynosi 30 dni.

KOSZT KURSU

Koszt kursu obejmuje jednorazowe wpisowe oraz opłatę podstawową, która domyślnie jest rozbita na 10 równych miesięcznych rat (z płatnościami w okresach maj 2024 – kwiecień 2025 r.). Dokładna informacja o wysokości tych opłat jak i o harmonogramie płatności będzie we wzorze umowy, który prześlemy wraz z innymi dokumentami w przypadku otrzymania wstępnej decyzji o przystąpieniu do kursu. W przypadku, gdy jest to zapis na drugi kurs/na dwa kursy – obowiązuje zniżka 10% na obydwa kursy, na pokrywający się okres kursów (w takim wypadku prześlemy szczegółowy, indywidualny harmonogram, uwzględniający wszystkie umowy oraz naliczony rabat).
 
 • jednorazowe wpisowe (w przypadku zapisu na więcej niż jeden przedmiot opłata wpisowa jest płatna za każdy kurs z osobna): 150 zł
 • opłata podstawowa: 10 miesięcznych rat po 600 zł (łącznie: 6 000 zł)
 
W razie pytań, jeśli coś jest niejasne lub potrzebują Państwo więcej informacji – zapraszamy do kontaktu.
 
Dodatkowo zachęcamy do sprawdzenia naszego kanału YouTube, gdzie można znaleźć wykłady z wybranych tematów naszych prowadzących: https://www.youtube.com/@OffCourseEDU

ZGŁOSZENIE ZAPISU

Jeżeli są Państwo zainteresowani zapisem na kurs/kursy, to WSZYSTKICH zgłaszających chęć dołączenia od maja do kursów stacjonarnych zapraszamy na OBOWIĄZKOWĄ diagnostykę z danego przedmiotu.
Diagnostyka NIE JEST płatna ani też podejście do niej nie zobowiązuje do zapisania się na kurs – wszelkie formalności związane z zawarciem umowy rozpoczniemy dopiero po zakończeniu procesu diagnostyk.
 
Diagnostyka będzie się składać z jednego spotkania i będzie miała następujący przebieg:
 • krótki wstęp/rozmowa mająca na celu poznanie potrzeb edukacyjnych, poziomu nauczania przedmiotu w szkole, planów odnośnie studiów,
 • testy trwające w zależności od wybranych przedmiotów:
  • CHEMIA – na test z chemii należy zaplanować ok. 20-30min.,
  • BIOLOGIA – na testy z biologii należy zaplanować ok. 1,5h,
  • BIOLOGIA i CHEMIA – na testy należy zaplanować ok. 2h.
 
Testy z biologii i chemii odpowiadają zakresowi, który powinien być przerobiony w szkole w klasie 1 i 2. Jesteśmy świadomi, że w szkołach różnie wygląda postęp w realizacji podstawy programowej, ale chcemy mieć już na początku wgląd w aktualny poziom wiedzy kandydatów i w zdolność ucznia do zapamiętywania wiedzy, by lepiej dostosować program naszych kursów do potrzeb kursantów.
 
UWAGA: PRZED testem z biologii prosimy o zapoznanie się przez kandydatów z filmem na stronie https://iframe.mediadelivery.net/play/163411/522fadc4-7f4a-443c-89db-67554c7000ac
 
Po spotkaniu skontaktujemy się z Państwem, aby kontynuować procedurę zapisu.
Wynik diagnostyki nie wpływa na decyzję o przyjęciu do grupy.
Ze względu na sporą liczbę zgłoszeń oraz ograniczoną liczbę miejsc w grupach (grupy stacjonarne liczą do 12 osób każda) zachęcamy do zapisania się na diagnostykę w pierwszym możliwym dla Państwa terminie. Zapisanie się na diagnostykę nie gwarantuje miejsca w grupie – pierwszeństwo w kontynuacji procesu będą miały osoby, które wcześniej zakończą diagnostykę.
W razie pytań, jeśli coś jest niejasne, potrzebują Państwo więcej informacji – zapraszamy do kontaktu.
 

 

WSZYSTKIE GRUPY STACJONARNE Z BIOLOGII, ZACZYNAJĄCE ZAJĘCIA W MAJU 2024, SĄ PEŁNE (NIE MAJĄ WOLNYCH MIEJSC).

Kolejne grupy stacjonarne zaczną zajęcia we wrześniu, natomiast ich oferta będzie gotowa (wtedy też rozpoczniemy zapisy) – na przełomie maja i czerwca.

KLIKNIJ TUTAJ, aby zgłosić zainteresowanie kursami od września – prześlemy powiadomienie o rozpoczęciu rekrutacji.

Alternatywą kursu stacjonarnego jest KURS Z BIOLOGII ONLINE Z ZAJĘCIAMI OD MAJA