Informacje dotyczące rocznego kursu stacjonarnego z

JĘZYKA POLSKIEGO

poziom podstawowy

do Matury 2025

GRUPY ROCZNE STACJONARNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

 • grupa PP1 z zajęciami w środy, w godz. 16:30-18:40 (2 x 60 min. z przerwą 10 min.);
  prowadząca mgr Anna Suska-Rydz; pierwsze zajęcia 11 września 2024 r.
  [wolne miejsca – zapisy trwają]

MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ

W przypadku wskazanych kursów stacjonarnych jest to Centrum Edukacyjne Off Course, ul. Wspólna 56 (2 piętro), 00-684 Warszawa; jak do nas dotrzeć?

DŁUGOŚĆ I OKRES TRWANIA KURSU

Kursy rozpoczną się w drugim tygodniu września 2024 r., a zakończą w połowie kwietnia 2025 r.
Materiał objęty podstawą programową z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie realizowany w trakcie:
 
 • 52 zajęć lekcyjnych – 26 spotkań 2 x 60 min z przerwą 10 min.

Dodatkowo cały rozkład kursu wraz z tematami będzie dostępny dla kursanta w dzienniku elektronicznym, do którego dostęp damy na pierwszych zajęciach.

ZAKRES MATERIAŁU

Kurs z języka polskiego obejmuje:

 • analizowanie rodzajów zadań i kryteriów oceny wszystkich trzech części egzaminu (testu, wypracowania oraz egzaminu ustnego),
 • ćwiczenie pisania wypracowań, ze zwróceniem uwagi na argumentację, kompozycję i językowo-stylistyczny kształt wypowiedzi,
 • ćwiczenie umiejętności pisania poprawnych odpowiedzi w częściach testowych,
 • powtarzanie najważniejszych zagadnień z historii i teorii literatury,
 • naukę tworzenia konspektów wypowiedzi ustnej,
 • ćwiczenie interpretacji tekstów kultury pod kątem tematu wskazanego w poleceniu,
 • ćwiczenie wygłaszania wypowiedzi oraz prowadzenie rozmowy z zespołem przedmiotowym.
UWAGA!  Kurs nie zawiera omawiania treści lektur objętych wykazem CKE, jednak wymaga ich znajomości, aby móc pracować nad umiejętnościami z egzaminatorem podczas zajęć

LICZEBNOŚĆ GRUP

W grupach rocznych stacjonarnych z języka polskiego limit miejsc to 12 kursantów.

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

Na każdych zajęciach uczeń otrzymuje wydrukowane nasze autorskie skrypty zawierające miejsce do robienia notatek, nanoszenia uwag, rysowania schematów, itp., na podstawie których prowadzimy nasz kurs. 

PRACE DOMOWE

W trakcie trwania kursu uczniowie będą otrzymywać wydrukowane prace domowe (w tym wypracowania do napisania), które po oddaniu będą sprawdzone przez prowadzącą i w razie potrzeby omawiane na zajęciach.

MATURY PRÓBNE

Kursanci będą mieli możliwość nieodpłatnie napisania jednej pełnej (wielomodułowej) matury próbnej (matury nie są obowiązkowe, ale zachęcamy do ich pisania). Terminy pisania matur próbnych będą ogłaszane w miarę postępu kursu i ustalane z grupą.
 
Co do zasady proponujemy pisanie matur próbnych w ustalone niedziele o godzinie 10:00.
 
W przypadku, gdy kursant nie będzie mógł przyjść na ustalony termin – sytuację trzeba zgłosić wcześniej do sekretariatu ucznia i ustalić termin alternatywny. Gdy uczeń nie stawi się na egzamin próbny i nie zgłosi wcześniej swojej nieobecności termin pisania matury próbnej przepada. Kursant będzie mógł przystąpić do pisania arkusza po terminie ale już odpłatnie (koszt 50 zł).
 
Matury próbne będą sprawdzane i oceniane zgodnie z kryteriami jak na egzaminie maturalnym, a następnie omawiane.

NAGRANIA PRZERABIANYCH TEMATÓW*

Kursanci będą systematycznie uzyskiwać dostęp do nagrań kursu online z języka polskiego JEŚLI UZBIERAJĄ SIĘ CHĘTNI I TAKA GRUPA POWSTANIE. Nagrania będą dostępne aż do samej matury i będzie można z nimi powtarzać materiał.
 
* w przypadku, gdyż grupa online nie powstanie, nie powstaną też nagrania, gdyż lekcje stacjonarne w salach nie są nagrywane.

ODRABIANIE ZAJĘĆ

Odrabianie zajęć w innych grupach jest niemożliwe – otwieramy tylko jedną grupę.

OKRES WYPOWIEDZENIA UMOWY

Ze względu na charakter zawierania umowy (tryb zdalny) przez pierwsze 14 dni od zawarcia umowy można odstąpić od umowy z dnia na dzień. Po tym czasie obowiązuje okres wypowiedzenia, który dla grupy rocznej stacjonarnej wynosi 15 dni.

KOSZT KURSU

Koszt kursu obejmuje jednorazowe wpisowe oraz opłatę podstawową, która domyślnie jest rozbita na 8 równych miesięcznych rat (z płatnościami w okresach wrzesień 2024 – kwiecień 2025 r.). Dokładna informacja o wysokości tych opłat jak i o harmonogramie płatności będzie we wzorze umowy, który prześlemy wraz z innymi dokumentami w przypadku otrzymania wstępnej decyzji o przystąpieniu do kursu. W przypadku, gdy jest to zapis na drugi kurs/na dwa kursy – obowiązuje zniżka 10% na obydwa kursy, na pokrywający się okres kursów (w takim wypadku prześlemy szczegółowy, indywidualny harmonogram, uwzględniający wszystkie umowy oraz naliczony rabat).
 
 • jednorazowe wpisowe (w przypadku zapisu na więcej niż jeden kurs opłata wpisowa jest płatna za każdy kurs z osobna): 100 zł
 • opłata podstawowa: 8 miesięcznych rat po 380 zł (łącznie: 3 040 zł)
 
W razie pytań, jeśli coś jest niejasne lub potrzebują Państwo więcej informacji – zapraszamy do kontaktu.
 
Dodatkowo zachęcamy do sprawdzenia naszego kanału YouTube, gdzie można znaleźć wykłady z wybranych tematów naszych prowadzących: https://www.youtube.com/@OffCourseEDU

ZGŁOSZENIE ZAPISU

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
(np. grupy alternatywne)

Uwaga, przesłanie chęci zapisu nie jest równoważne z zapisem do danej grupy.

Po otrzymaniu zgłoszenia:

 • sprawdzimy aktualny stan wolnych miejsc w danej grupie i emailowo powiadomimy o dokonaniu rezerwacji miejsca na czas dopełnienia formalności zapisów lub prześlemy informację o braku miejsc
 • w przypadku dostępności miejsc prześlemy na wskazany adres email dalsze informacje dotyczące formalnego zapisu na kurs i zawarcia umowy