W ramach przygotowania do egzaminu maturalnego 2024 z
MATEMATYKI
(poziom rozszerzony)

oferujemy DWA rodzaje
kursów rocznych

krótkie porównanie kursów

[przekręć komórkę w poziomie]

RODZAJ KURSU

KURS STACJONARNY

KURS ONLINE

Miejsce prowadzenia zajęć

Warszawa Centrum

platforma edukacyjna Off Course

Liczebność grupy

8-12 osób

20-45 osób

Dyskusja z nauczycielem

TAK

na żywo w salach

TAK

dyskusja na webinarze

Czy będzie dostęp do nagrań z omawianych tematów?

TAK

kursanci otrzymują dostęp do nagranych lekcji kursu online aż do samej matury

TAK

kursanci otrzymują dostęp do nagranych lekcji kursu online aż do samej matury

Materiały: skrypty i pakiety zadań maturalnych

TAK

wydrukowane przez organizatora i rozdawane podczas zajęć

TAK

dostępne na platformie
w postaci pliku PDF

Czy opuszczone zajęcia będą odrabiane?

opcjonalnie

w ramach wolnych miejsc w innych grupach

[niezależnie – dostęp do nagrań na platformie]

NIE

ale kursant ma dostęp do nagrań na platformie

Prace domowe otwarte sprawdzane przez egzaminatora

TAK

kursanci po zajęciach otrzymują wydrukowane zestawy zadań oraz nagrane przez egzaminatora rozwiązania z omówieniem

TAK

kursanci otrzymują zestawy zadań w plikach PDF oraz nagrane przez egzaminatora rozwiązania z omówieniem

Matury próbne sprawdzane przez egzaminatora i dodatkowo omawiane

3 matury próbne
[pisane stacjonarnie]

sprawdzane indywidualnie przez nauczyciela, a omówienie w postaci nagranych filmów

2 matury próbne
[pisane stacjonarnie lub wysyłkowo]

sprawdzane indywidualnie przez nauczyciela, a omówienie w postaci nagranych filmów