Roczny kurs stacjonarny z

BIOLOGII

realizujący w całości materiał
do Matury 2024

 • 8 miesięcy nauki
 • 27 spotkań stacjonarnych raz w tygodniu
  (grupa B00: 54 spotkania – 2 razy w tygodniu)
 • każde spotkanie to 2 zajęcia po 70 min
  (grupa B00: 60 min + 80 min)
 • 2 niedzielne spotkania online (każde trwa 2 x 90 min)
  17.03.2024 – dziedziczenie cz.1 (prowadzi Michał Jóźwiak)
  24.03.2024 – dziedziczenie cz.2 (prowadzi Michał Jóźwiak)

 • 3 matury próbne
  (pisane w dodatkowych niedzielnych terminach poza kursem, sprawdzane przez nauczyciela i omawiane na dodatkowym webinarze lub filmie)
 • systematyczne prace domowe
  (sprawdzane przez nauczyciela)
 • dodatkowo udostępniamy nagrane zajęcia z kursu online wraz z jego postępem (dostępne aż do matury)

KOSZT KURSU:

 • wpisowe: 150 zł
 • BAZOWA opłata główna za pełny kurs: 8 miesięcznych rat po 580 zł (zapytaj o aktualny koszt)

dr Michał Jóźwiak

Wykładowca WUM. Specjalista od polskich i międzynarodowych systemów nauczania, który potrafi dotrzeć do każdego ucznia.
Metodyk wdrażający skuteczne techniki analizy odpowiedzi maturalnych.

więcej

mgr Anna Palińska

Egzaminatorka OKE, przewodnicząca komisji sprawdzającej matury. 
Doświadczona nauczycielka, która w prosto i skutecznie uczy modeli i sposobów konstruowania odpowiedzi maturalnych.

więcej

dr Paulina Garbalińska

Egzaminatorka OKE.
Nauczycielka systemów polskich oraz IB, która z niesamowitą skutecznością przekazuje wiedzę. Jej klasy osiągają jedne z najlepszych wyników z matur w rankingach.

więcej

DOSTĘPNE GRUPY:

Kurs roczny stacjonarny z biologii

wrzesień 2023 – kwiecień 2024

Zapewniamy przyjazną atmosferę
w grupach 8-12 osobowych

Dzięki małym grupom mamy możliwość dobrego poznania naszych kursantów oraz  dyskusji w kameralnej atmosferze odpowiadając na każde pytanie ucznia.

Daje nam to możliwość skutecznej realizacji pełnego zakresu podstawy programowej oraz dostosowania toku nauki do indywidualnych potrzeb grupy.

Zajęcia prowadzone są w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych.

Filmy z realizowanych tematów

Jako, że lekcje stacjonarne nie są nagrywane, to uczestnicy kursów stacjonarnych systematycznie będą otrzymywać dostęp do wszystkich nagrań zajęć kursu rocznego online.

Nagrane zajęcia będą wstawiane na platformę zgodnie z postępem kursu rocznego online i będą one dostępne dla ucznia aż do samej matury.

Część tematów realizowana na platformie

Aby maksymalnie wykorzystać 8 miesięcy nauki, część zagadnień, które wymagają jedynie zapamiętania a nie wyjaśnień przez nauczyciela, będzie realizowana na platformie edukacyjnej w postaci filmów i materiałów do pobrania przez ucznia.

Dodatkowo, aby nie “marnować” godzin kursu przeznaczonych na naukę, dokładne rozwiązania wszystkich zadań z matur próbnych będą udostępnione jako filmy na platformie.

Harmonogram kursów rocznych

[przekręć komórkę w poziomie]

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie dwóch semestrów:  

Pierwsze zajęcia Ostatnie zajęcia

B00: 21 września 2023

B01: 14 września 2023

B02: 12 września 2023

B03: 9 września 2023

B04: 14 września 2023

B05: 15 września 2023

B06: 9 września 2023

B00: 19 kwietnia 2024

B01: 11 kwietnia 2024

B02: 16 kwietnia 2024

B03: 20 kwietnia 2024

B04: 11 kwietnia 2024

B05: 12 kwietnia 2024

B06: 20 kwietnia 2024

Niedzielne zajęcia ONLINE o 15:00 – ok. 18:15 dla wszystkich grup:
17.03.2024 – dziedziczenie cz.1
24.03.2024 – dziedziczenie cz.2

Matury próbne odbywają się w dodatkowych terminach (poza godzinami zajęć) w wybrane niedziele o:
– tura I o 10:00-13:00
– tura II o 13:15-16:15
Każda matura trwa 180 minut

Rozkład materiału

 • metodologia eksperymentu – formułowanie problemów badawczych, wniosków, prób badawczych i kontrolnych
 • prezentacja wyników – zasady konstrukcji wykresów i tabel (platforma)
 • podstawy analizy statystycznej danych
 • właściwości wody
 • cukry
 • tłuszcze
 • białka
 • kwasy nukleinowe
 • energia komórki – ATP
 • enzymy – budowa i właściwości
 • regulacja aktywności enzymów
 • teoria komórkowa (platforma)
 • budowa bakterii (platforma)
 • funkcje życiowe bakterii
 • teoria endosymbiozy (platforma)
 • budowa komórki eukariotycznej (platforma)
 • błona komórkowa i transport
 • podziały komórkowe
 • zasady klasyfikacji organizmów
 • klucze do oznaczania organizmów
 • kladystyka – analiza kladogramów
 • glony (platforma)
 • pierwotniaki (platforma)
 • cechy budowy grzybów (platforma)
 • funkcje życiowe grzybów (platforma)
 • cykle rozmnażania (sprzężniowce, workowce, podstawczaki) (platforma)
 • porosty (platforma)
 • tkanki roślinne
 • organy roślinne
 • przegląd roślin (mszaki, paprotniki, nasienne) (platforma)
 • oddychanie komórkowe
 • fotosynteza
 • transport wody i asymilatów u roślin
 • hormony roślinne (ruchy roślin)
 • fotoperiodyzm
 • cykle życiowe roślin
 • tkanki zwierzęce
 • rozwój zarodkowy zwierząt (embriologia)
 • przegląd bezkręgowców (platforma)
 • przegląd kręgowców (platforma)
 • powłoki ciała (skóra)
 • aparat ruchu człowieka (szkielet, mięśnie)
 • układ pokarmowy
 • układ wydalniczy
 • układ oddechowy
 • układ krążenia
 • immunologia
 • układ nerwowy i narządy zmysłów
 • układ hormonalny
 • układ rozrodczy
 • genetyka molekularna (platforma)
 • replikacja DNA
 • transkrypcja i regulacja ekspresji genów
 • translacja i modyfikacje posttranslacyjne
 • zmienność genetyczna i mutacje
 • wirusy, priony
 • biotechnologia
 • dziedziczenie (prawa Mendla i Morgana) (niedzielny online)
 • cechy sprzężone z płcią i analiza rodowodów (niedzielny online)
 • podstawowe pojęcia ekologiczne
 • ekologia populacji
 • ekosystemy i biomy
 • teorie ewolucji
 • prawidłowości ewolucji
 • mechanizmy ewolucji
 • dowody ewolucji
 • prawo Hardy’ego-Weinberg’a
 • ewolucja człowieka (platforma)
 • rodzaje ochrony przyrody
 • formy ochrony przyrody
 • zagrożenia środowiska

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów