Roczny kurs online z

JĘZYKA POLSKIEGO

poziom podstawowy
przygotowujący do Matury 2024

 • 8 miesięcy nauki
 • 52 spotkania dwa razy w tygodniu
 • każde spotkanie trwa 60 min
 • 1 matura próbna pisemna
  pisane w domu (wysyłkowo) lub w naszych placówkach (stacjonarnie) sprawdzana przez egzaminatora
 • w ramach prac domowych dwa duże testy otwarte na platformie
  (sprawdzane przez egzaminatora)
 • dodatkowo udostępniamy nagranie z każdego tematu wraz z postępem kursu (dostępne aż do matury)

KOSZT KURSU:

 • wpisowe: 75 zł
 • opłata główna: 8 miesięcznych rat po 220 zł

mgr Anna Suska-Rydz

Egzaminatorka CKE w prosty sposób przedstawiająca wiedzę i ucząca właściwego rozumienia problematyki zadań maturalnych oraz sposobów konstruowania odpowiedzi.

więcej

wolne miejsca

PIERWSZE ZAJĘCIA: 
13 września 2023 r.

Więcej informacji i zapisy

Przykładowe nagranie:

Kurs roczny online z języka polskiego

wrzesień 2023 – kwiecień 2024

Zapewniamy profesjonalnie przygotowane zajęcia

Zajęcia prowadzimy we własnych studiach nagraniowych używając tablicy lightboard, co zdecydowanie zmienia jakość odbioru przekazywanej przez nauczyciela wiedzy w porównaniu do typowych webinariów prowadzonych w szkołach.

Dajemy dostęp do nagrań omawianych tematów przez cały czas trwania kursu.

Wszelkie materiały do zajęć udostępniamy na naszej platformie w postaci plików PDF.

Prace domowe na platformie

Aby uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności, udostępnimy dwa Testy (język w użyciu oraz historycznoliteracki), które będą sprawdzone przez egzaminatora i opatrzone komentarzem.

Zapewniamy wyjątkową atmosferę podczas naszych webinariów

Pełen profesjonalizm prowadzących – specjalistów od edukacji i sprawdzania zadań maturalnych – egzaminatorów maturalnych i pracowników CKE jest gwarantem przekazywanej wiedzy na najwyższym poziomie.

Pasja naszych prowadzących jest od razu wyczuwalna podczas zajęć – co czyni je niesamowicie skutecznymi i na długo zapadającymi w pamięć kursantów.

Otwartość nauczycieli sprawia, że każdy uczestnik może swobodnie porozmawiać z prowadzącym i zadać pytania dotyczące każdego aspektu przedmiotu.

Luźna forma prowadzenia zajęć oraz młodzieżowe podejście do uczniów przyczynia się do wzrostu skuteczności nauczania, czego nie doświadczysz w typowej szkole, a co od wielu lat potwierdzają nasi kursanci!

Harmonogram kursów rocznych online

[przekręć komórkę w poziomie]

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie dwóch semestrów:  

Pierwsze zajęcia Ostatnie zajęcia

PP8: 13 września 2023

PP1: 19 kwietnia 2024

 

Rozkład materiału

Matura część pisemna

ARKUSZ 1

 • rodzaje zadań
 • blok: antyk, Biblia
 • blok: średniowiecze, renesans, barok, oświecenie
 • blok: romantyzm, pozytywizm
 • blok: Młoda Polska, XX-lecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji
 • blok: literatura lat 1945-1989 krajowa i emigracyjna, literatura po 1989 r.
 • rodzaje zadań, forma odpowiedzi
 • analiza tekstów
 • ćwiczenia doskonalące umiejętność tworzenia notatki syntetyzującej

ARKUSZ 2

 • rodzaje tematów, kryteria oceniania, konteksty
 • konspekt pracy
 • doskonalenie umiejętności budowania funkcjonalnych argumentów
 • stosowanie wskaźników zespolenia
 • kompozycja

W czasie zajęć  będziemy:

 • analizować rodzaje zadań i kryteria oceny wszystkich trzech części egzaminu,
 • ćwiczyć pisanie wypracowań, ze zwróceniem uwagi na argumentację, kompozycję i językowo-stylistyczny kształt wypowiedzi,
 • ćwiczyć umiejętność pisania poprawnych odpowiedzi w częściach testowych,
 • powtarzać najważniejsze zagadnienia z historii i teorii literatury.

Matura część ustna

 

 • rodzaje zadań
 • zestawy z lekturą obowiązkową – ćwiczenia doskonalące umiejętność tworzenia konspektu wypowiedzi, wygłaszania wypowiedzi monologowej i uczestniczenia w rozmowie
 • zestawy zawierające materiał literacki – ćwiczenia doskonalące umiejętność tworzenia konspektu wypowiedzi, wygłaszania wypowiedzi monologowej i uczestniczenia w rozmowie
 • zestawy zawierające materiał ikoniczny – ćwiczenia doskonalące umiejętność tworzenia konspektu wypowiedzi, wygłaszania wypowiedzi monologowej i uczestniczenia w rozmowie
 • zestawy zawierające materiał do analizy językowej – ćwiczenia doskonalące umiejętność tworzenia konspektu wypowiedzi, wygłaszania wypowiedzi monologowej i uczestniczenia w rozmowie

W czasie zajęć  będziemy:

 • analizować rodzaje zadań i kryteria oceny egzaminu,
 • tworzyć konspekty wypowiedzi ustnej,
 • ćwiczyć interpretację tekstów kultury pod kątem tematu wskazanego w poleceniu,
 • ćwiczyć wygłaszanie wypowiedzi oraz prowadzenie rozmowy z zespołem przedmiotowym.

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów