W ramach przygotowania do egzaminu maturalnego 2024 z
JĘZYKA POLSKIEGO
(poziom podstawowy)

oferujemy:

Kursy wiedzy i umiejętności

Egzamin ustny

Lektury

Pełen opis kursu stacjonarnego z języka polskiego na poziomie podstawowym znajdziesz klikając w „Informacje o kursie stacjonarnym”

informacje o KURSie STACJONARNYm
 • możesz sprawdzić, jak wygląda prawdziwy egzamin ustny z języka polskiego
 • egzamin zdawany stacjonarnie przed komisją składającą się z dwóch doświadczonych egzaminatorów
 • przebieg egzaminu:
 1.  losujesz zestaw składający się w dwóch pytań:
  – pytanie jawne – z opublikowanego zestawu pytań CKE
  – pytanie niejawne – z zagadnień językowych, ikonicznych, literackich itp.
 2.  masz 15 min na przygotowanie się
 3.  następnie masz 10 minut na odpowiedź
 • egzamin będzie przeprowadzany w wybrany weekend w marcu 2024
Szczegóły i zapisy w styczniu 2024

5 spotkań stacjonarnych 4 x 60 min (łącznie 20 h zajęć)

 • celem tego intensywnego kursu jest powtórzenie treści lektur, przypomnienie najważniejszych pojęć związanych z poszczególnymi tekstami, jak również tworzenie list motywów, bardzo przydatnych podczas dalszych przygotowań do matury, zarówno pisemnej, jak i ustnej


Terminy spotkań

 • pierwsza edycja warsztatów planowana jest na ferie zimowe (15-26 stycznia 2024) [szczegóły na początku grudnia]
 • druga edycja planowana jest na luty-marzec 2024 [szczegóły na początku grudnia]


Jak będą przebiegać zajęcia?

Na początku każdego spotkania uczestnicy dostaną powtórzeniowe karty pracy, które będą uzupełniane podczas zajęć

W czasie spotkania kursanci będą:

 • powtarzać treść lektur
 • przypominać najważniejsze pojęcia związane z poszczególnymi tekstami
 • tworzyć listy motywów (przydatne podczas pisania wypracowań oraz budowania wypowiedzi na maturze ustnej)

Lista lektur jest zgodna z aneksem do Informatora o egzaminie maturalnym z języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego w Formule 2023. Powtórzenie nie obejmuje utworów poetyckich (na egzaminie maturalnym nie będzie sprawdzana znajomość treści wierszy)


Tematyka zajęć

 • Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów i Apokalipsy św. Jana
 • Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja
 • Homer, Iliada (fragmenty)
 • Sofokles, Antygona
 • Lament świętokrzyski (fragmenty)
 • Legenda o św. Aleksym (fragmenty)
 • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)
 • Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty)
 • Pieśń o Rolandzie (fragmenty)
 • Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty)
 • Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty)
 • Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich
 • Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty)
 • Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)
 • William Szekspir, Makbet
 • Molier, Skąpiec
 • Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod, Dziady cz. II i cz. III, Pan Tadeusz
 • Juliusz Słowacki, Kordian, Balladyna
 • Bolesław Prus, Lalka
 • Eliza Orzeszkowa, Gloria victis
 • Henryk Sienkiewicz, Potop
 • Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
 • Stanisław Wyspiański, Wesele
 • Stefan Żeromski, Przedwiośnie
 • Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli
 • Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat
 • Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
 • Albert Camus, Dżuma
 • George Orwell, Rok 1984
 • Sławomir Mrożek, Tango
 • Marek Nowakowski, Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii)
 • Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych)
 • Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)
 • Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)