W ramach przygotowania do egzaminu maturalnego 2024 z
CHEMII
oferujemy TRZY rodzaje
kursów rocznych

krótkie porównanie kursów

[przekręć komórkę w poziomie]


RODZAJ KURSU

KURS STACJONARNY

KURS ONLINE

KURS STREAMINGOWY

Miejsce prowadzenia zajęć

Warszawa Centrum

platforma edukacyjna Off Course

platforma edukacyjna Off Course

Liczebność grupy

8-12 osób

20-45 osób

n.a.

Dyskusja z nauczycielem

TAK

na żywo w salach

TAK

dyskusja na webinarze

NIE

bierne oglądanie wszystkich zajęć grup rocznych online w czasie rzeczywistym

Czy będzie dostęp do nagrań z omawianych tematów?

TAK

kursanci otrzymują dostęp do nagranych lekcji kursu online aż do samej matury

TAK

kursanci otrzymują dostęp do nagranych lekcji kursu online aż do samej matury

TAK

kursanci otrzymują dostęp do nagranych lekcji kursu online aż do samej matury

Materiały: pakiety zadań maturalnych

TAK

wydrukowane przez organizatora i rozdawane podczas zajęć

TAK

dostępne na platformie
w postaci pliku PDF

TAK

dostępne na platformie
w postaci pliku PDF

Czy opuszczone zajęcia będą odrabiane?

opcjonalnie

w ramach wolnych miejsc w innych grupach

[niezależnie – dostęp do nagrań na platformie]

NIE

ale kursant ma dostęp do nagrań na platformie

NIE

ale kursant ma dostęp do nagrań na platformie

Prace domowe otwarte sprawdzane przez egzaminatora

TAK

w wersji papierowej, sprawdzane przez nauczyciela (dodatkowo na platformie udostępniamy filmy z rozwiązaniami)

TAK

kursanci otrzymują zestawy zadań w plikach PDF oraz nagrane przez egzaminatora rozwiązania z omówieniem

NIE

kurs nie oferuje opcji weryfikacji wiedzy

[możliwość dokupienia pakietu zadań maturalnych z nagranymi rozwiązaniami i omówieniem egzaminatora w sklepie]

Matury próbne sprawdzane przez egzaminatora i dodatkowo omawiane

3 matury próbne
[pisane stacjonarnie]

sprawdzane indywidualnie przez nauczyciela, a omówienie w postaci nagranych filmów

2 matury próbne
[pisane stacjonarnie lub wysyłkowo]

sprawdzane indywidualnie przez nauczyciela, a omówienie w postaci nagranych filmów

NIE

kurs nie oferuje opcji matur próbnych

[istnieje możliwość dokupienia usługi pisania matur próbnych, ich sprawdzenia i uczestniczenia w omówieniu]