Roczny kurs stacjonarny z

CHEMII

realizujący w całości materiał
do Matury 2022

8 miesięcy nauki
54 godziny zajęć
4 matury próbne
systematyczne prace domowe

DODATKOWO:
pełen dostęp do kursu streamingowego
pełen dostęp do kursu „Testy zamknięte”

ORAZ
darmowy dostęp do 3-miesięcznych
warsztatów powtórkowych (luty-kwiecień 2022)

Anna Bielenica

Wykładowca WUM
Egzaminatorka CKE 
od lat przygotowuje maturzystów na studia medyczne z niesamowitą skutecznością

więcej

Magdalena pakosińska-parys

Wykładowca WUM
Egzaminatorka CKE 
a jednocześnie pasjonatka nauczania młodzieży licealnej ceniona przez naszych kursantów
więcej

Marta Struga

Prof. n. med. wykładowca WUM
kierownik Katedry Biochemii 
Wydziału Lekarskiego
od lat przygotowuje maturzystów na studia medyczne

więcej
Grupa C01
Wtorek
16:30-18:20
2 x 50 minut (+przerwa)
Magdalena Pakosińska-Parys

[brak miejsc]

Grupa C03
Sobota
10:30-12:20
2 x 50 minut (+przerwa)
Anna Bielenica

[brak miejsc]

Grupa C08
Sobota
12:40-14:30
2 x 50 minut (+przerwa)
Anna Bielenica

[brak miejsc]

Grupa C10
Czwartek
16:30-18:20
2 x 50 minut (+przerwa)
Marta Struga

[brak miejsc]

Kurs roczny stacjonarny z chemii

wrzesień 2021 – kwiecień 2022

Wypełnij formularz

ODEŚLEMY OFERTĘ Z CENĄ KURSU

Zapewniamy przyjazną atmosferę w grupach 5-8 osobowych

co umożliwia nam 100% realizację zakresu podstawy programowej z przedmiotu

Odpowiadamy na każde pytanie naszego ucznia i mamy czas, aby dostosować się do potrzeb indywidualnych grupy

Zajęcia są prowadzone w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych

W przypadku decyzji o zamknięciu szkół i placówek oświatowych z powodu pandemii

nasze zajęcia będą prowadzone w formie online w identyczny sposób co zajęcia stacjonarne

Spotkania będą odbywać się w postaci webinariów na żywo z nauczycielem, podczas których uczniowie mogą prowadzić dyskusję i aktywnie uczestniczyć w zajęciach

Harmonogram

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie dwóch semestrów:  

Semestr Początek zajęć Koniec zajęć Liczba zajęć Liczba matur
I C01: 14 września 2021
C03: 11 września 2021
C08: 11 września 2021
C10: 16 września 2021
C01: 21 grudnia 2021
C03: 18 grudnia 2021
C08: 18 grudnia 2021
C10: 23 grudnia 2021
C01: 28
C03: 30
C08: 30
C10: 28
C01: 2
C03: 2
C08: 2
C10: 2
II C01: 4 stycznia 2022
C03: 8 stycznia 2022
C08: 8 stycznia 2022
C10: 13 stycznia 2022
C01: 12 kwietnia 2022
C03: 9 kwietnia 2022
C08: 9 kwietnia 2022
C10: 21 kwietnia 2022
C01: 26
C03: 24
C08: 24
C10: 26
C01: 2
C03: 2
C08: 2
C10: 2
Razem w kursie 54* 4**

* Każde zajęcia trwają 50 minut
** Matury próbne odbywają w dodatkowych terminach (poza godzinami zajęć) w wybrane niedziele o:
  – tura I o 10:00-13:00
  – tura II o 13:15-16:15
  Każda matura trwa 180 minut

Rozkład materiału

Chemia nieorganiczna
 • budowa atomu i konfiguracja elektronowa
 • układ okresowy, wiązania i budowa przestrzenna cząsteczek
 • klasyfikacja związków nieorganicznych: wodorki, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole
 • obliczenia: mol, masa molowa, objętość molowa
 • stechiometria wzorów i równań reakcji, wydajność reakcji
 • reakcje utleniania-redukcji, kwasy utleniające: chrom, mangan
 • efekty energetyczne
 • kinetyka
 • statyka
 • roztwory: rozpuszczalność substancji, stężenia roztworów
 • teorie kwasów i zasad
 • stała i stopień dysocjacji
 • wskaźniki pH, odczyn roztworów
 • hydroliza soli
 • reakcje zobojętniania i strącania
 • charakterystyka pierwiastków bloku s (litowce, berylowce)
 • charakterystyka pierwiastków bloku p (borowce, węglowce, azotowce, tlenowce, fluorowce, helowce)
 • charakterystyka pierwiastków bloku d (chrom, mangan, miedź, cynk, srebro)
Chemia organiczna
 • izomeria w chemii organicznej
 • alkany, alkeny, alkiny
 • areny
 • alkohole i fenole
 • aldehydy i ketony
 • kwasy karboksylowe
 • estry, tłuszcze, mydła
 • związki zawierające azot: związki nitrowe, aminy, amidy
 • aminokwasy i białka
 • monosacharydy, disacharydy i polisacharydy
 • tworzywa naturalne i sztuczne
 • typy i mechanizmy reakcji w chemii organicznej
 • identyfikacja substancji nieorganicznych i związków organicznych

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
INNOWACJE W EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na dzisiejsze potrzeby edukacyjne
przyszłych studentów