fbpx

Roczny kurs stacjonarny z

CHEMII

realizujący w całości materiał
do Matury 2023

 • 8 miesięcy nauki
 • 26 spotkań raz w tygodniu
 • każde spotkanie to 2 zajęcia po 60 min
 • 4 matury próbne
  (pisane w wybrane niedziele, sprawdzane i omawiane przez nauczyciela)
 • systematyczne prace domowe
  (sprawdzane przez nauczyciela)

DODATKOWO:
tydzień po zajęciach udostępniamy filmy z danego tematu
[dostępne aż do samej matury]

Dr hab. Anna Bielenica

Wykładowca WUM i egzaminatorka OKE. Przygotowuje maturzystów na studia medyczne z niesamowitą skutecznością. Prowadzi zajęcia w bardzo uporządkowany sposób, co bardzo cenią sobie nasi kursanci.

więcej

Prof. dr hab. Marta Struga

Kierownik Katedry Biochemii Wydziału Lekarskiego. Pani profesor od lat przygotowuje maturzystów na studia medyczne prowadząc zajęcia w niezwykle żywiołowy sposób, co czyni je bardzo atrakcyjnymi.

więcej

Dr Mariusz Dana

Egzaminator OKE. Dydaktyk ceniony przez studentów, którego pasja do nauczania chemii udzieli się niejednemu uczniowi. Nauczyciel, który w konkretny i uporządkowany sposób przekaże wiedzę i nauczy, jak prawidłowo rozwiązywać zadania. 

więcej

Kurs roczny stacjonarny z chemii

wrzesień 2022 – kwiecień 2023

Zapewniamy przyjazną atmosferę
w grupach 6-10 osobowych

co umożliwia nam skuteczną realizację pełnego zakresu podstawy programowej z przedmiotu.

Odpowiadamy na każde pytanie naszego kursanta. Mamy czas, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb grupy.

Zajęcia prowadzone są w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych.

W przypadku decyzji o zamknięciu szkół i placówek oświatowych z powodu pandemii

nasze zajęcia będą prowadzone w formie online w identyczny sposób, co zajęcia stacjonarne.

Spotkania będą odbywać się w postaci webinariów na żywo z nauczycielem, podczas których uczniowie mogą prowadzić dyskusję i aktywnie uczestniczyć w zajęciach, a materiały do zajęć będą udostępniane w postaci plików pdf na platformie.

Harmonogram kursów rocznych

[przekręć komórkę w poziomie]

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie dwóch semestrów:  

Semestr Początek zajęć Koniec zajęć Liczba zajęć* Liczba matur**
I

C01: 10 września 2022

C02: 15 września 2022

C03: 12 września 2022

C04: 13 września 2022

C01: 17 grudnia 2022

C02: 22 grudnia 2022

C03: 19 grudnia 2022

C04: 20 grudnia 2022

C01: 28

C02: 28

C03: 28

C04: 28

C01: 2

C02: 2

C03: 2

C04: 2

II

C01: 7 stycznia 2023

C02: 12 stycznia 2023

C03: 9 stycznia 2023

C04: 10 stycznia 2023

C01: 22 kwietnia 2023

C02: 20 kwietnia 2023

C03: 17 kwietnia 2023

C04: 18 kwietnia 2023

C01: 24

C02: 24

C03: 24

C04: 24

C01: 2

C02: 2

C03: 2

C04: 2

Razem w kursie 52 4

* Każde zajęcia trwają 60 minut
** Matury próbne odbywają w dodatkowych terminach (poza godzinami zajęć) w wybrane niedziele o:
  – tura I o 10:00-13:00
  – tura II o 13:15-16:15
  Każda matura trwa 180 minut

Rozkład materiału

 • budowa atomu i konfiguracja elektronowa
 • układ okresowy, wiązania i budowa przestrzenna cząsteczek
 • klasyfikacja związków nieorganicznych: wodorki, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole
 • obliczenia: mol, masa molowa, objętość molowa
 • stechiometria wzorów i równań reakcji, wydajność reakcji
 • reakcje utleniania-redukcji, kwasy utleniające: chrom, mangan
 • efekty energetyczne
 • kinetyka
 • statyka
 • roztwory: rozpuszczalność substancji, stężenia roztworów
 • teorie kwasów i zasad
 • stała i stopień dysocjacji
 • wskaźniki pH, odczyn roztworów
 • hydroliza soli
 • reakcje zobojętniania i strącania
 • charakterystyka pierwiastków bloku s (litowce, berylowce)
 • charakterystyka pierwiastków bloku p (borowce, węglowce, azotowce, tlenowce, fluorowce, helowce)
 • charakterystyka pierwiastków bloku d (chrom, mangan, miedź, cynk, srebro)
 • izomeria w chemii organicznej
 • alkany, alkeny, alkiny
 • areny
 • alkohole i fenole
 • aldehydy i ketony
 • kwasy karboksylowe
 • estry, tłuszcze, mydła
 • związki zawierające azot: związki nitrowe, aminy, amidy
 • aminokwasy i białka
 • monosacharydy, disacharydy i polisacharydy
 • tworzywa naturalne i sztuczne
 • typy i mechanizmy reakcji w chemii organicznej
 • identyfikacja substancji nieorganicznych i związków organicznych

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów