fbpx

Roczny kurs stacjonarny z

JĘZYKA POLSKIEGO

poziom podstawowy i egzamin ustny

warsztaty umiejętności przygotowujące do nowej formuły
egzaminu pisemnego i ustnego
Matury 2023

 • 8 miesięcy nauki
 • 26 spotkań raz w tygodniu
 • każde spotkanie trwa 90 minut
 • 1 matura próbna pisemna
  (pisana w wybraną niedzielę, sprawdzana przez egzaminatora)
 • systematyczne prace domowe
  (sprawdzane przez egzaminatora)

mgr Anna Suska-Rydz

Egzaminatorka CKE w prosty sposób przedstawiająca wiedzę i ucząca właściwego rozumienia problematyki zadań maturalnych oraz sposobów konstruowania odpowiedzi.

więcej

Kurs roczny stacjonarny z języka polskiego

wrzesień 2022 – kwiecień 2023

Zapewniamy przyjazną atmosferę
w grupach 6-10 osobowych

co umożliwia nam skuteczną naukę umiejętności analizy poleceń, interpretacji tekstów, wygłaszania wypowiedzi czy pisania poprawnych odpowiedzi.

Odpowiadamy na każde pytanie naszego kursanta. Mamy czas, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb grupy.

Zajęcia prowadzone są w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych.

W przypadku decyzji o zamknięciu szkół i placówek oświatowych z powodu pandemii

nasze zajęcia będą prowadzone w formie online w identyczny sposób, co zajęcia stacjonarne.

Spotkania będą odbywać się w postaci webinariów na żywo z nauczycielem, podczas których uczniowie mogą prowadzić dyskusję i aktywnie uczestniczyć w zajęciach, a materiały do zajęć będą udostępniane w postaci plików pdf na platformie.

Harmonogram kursów rocznych

[przekręć komórkę w poziomie]

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie dwóch semestrów:  

Semestr Początek zajęć Koniec zajęć Liczba zajęć* Liczba matur**
I

PP1: 13 września 2022

PP1: 20 grudnia 2022

PP1: 14

II

PP1: 10 stycznia 2023

PP1: 18 kwietnia 2023

PP1: 12

PP1: 1

Razem w kursie 26 1

* Każde zajęcia trwają 90 minut
** Matury próbne odbywają w dodatkowych terminach (poza godzinami zajęć) w wybrane niedziele o:
  – 10:00-14:00
    Matura trwa 240 minut

Rozkład materiału

Matura pisemna

ARKUSZ 1

 • rodzaje zadań
 • blok: antyk, Biblia
 • blok: średniowiecze, renesans, barok, oświecenie
 • blok: romantyzm, pozytywizm
 • blok: Młoda Polska, 20-lecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji
 • blok: literatura lat 1945-1989 krajowa i emigracyjna, literatura po 1989 r.
 • rodzaje zadań, forma odpowiedzi
 • analiza tekstów
 • ćwiczenia doskonalące umiejętność tworzenia notatki syntetyzującej

ARKUSZ 2

 • rodzaje tematów, kryteria oceniania, konteksty
 • konspekt pracy
 • doskonalenie umiejętności budowania funkcjonalnych argumentów
 • stosowanie wskaźników zespolenia
 • kompozycja

W czasie zajęć  będziemy:

 • analizować rodzaje zadań i kryteria oceny wszystkich trzech części egzaminu,
 • ćwiczyć pisanie wypracowań, ze zwróceniem uwagi na argumentację, kompozycję i językowo-stylistyczny kształt wypowiedzi,
 • ćwiczyć umiejętność pisania poprawnych odpowiedzi w częściach testowych,
 • powtarzać najważniejsze zagadnienia z historii i teorii literatury.

Po każdych zajęciach będzie zadana praca domowa, która zostanie sprawdzona i omówiona przez nauczyciela.

W trakcie kursu odbędzie się jedna matura próbna (pisemna) w styczniu.

Matura ustna

 

 • rodzaje zadań
 • zestawy z lekturą obowiązkową – ćwiczenia doskonalące umiejętność tworzenia konspektu wypowiedzi, wygłaszania wypowiedzi monologowej i uczestniczenia w rozmowie
 • zestawy zawierające materiał literacki – ćwiczenia doskonalące umiejętność tworzenia konspektu wypowiedzi, wygłaszania wypowiedzi monologowej i uczestniczenia w rozmowie
 • zestawy zawierające materiał ikoniczny – ćwiczenia doskonalące umiejętność tworzenia konspektu wypowiedzi, wygłaszania wypowiedzi monologowej i uczestniczenia w rozmowie
 • zestawy zawierające materiał do analizy językowej – ćwiczenia doskonalące umiejętność tworzenia konspektu wypowiedzi, wygłaszania wypowiedzi monologowej i uczestniczenia w rozmowie

W czasie zajęć  będziemy:

 • analizować rodzaje zadań i kryteria oceny egzaminu,
 • tworzyć konspekty wypowiedzi ustnej,
 • ćwiczyć interpretację tekstów kultury pod kątem tematu wskazanego w poleceniu,
 • ćwiczyć wygłaszanie wypowiedzi oraz prowadzenie rozmowy z zespołem przedmiotowym.

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów