Roczny kurs stacjonarny z

JĘZYKA POLSKIEGO

poziom podstawowy
przygotowujący do Matury 2024

 • 8 miesięcy nauki
 • 26 spotkań raz w tygodniu
 • każde spotkanie to 2 zajęcia po 60 min
 • 3 wypracowania
  (sprawdzane przez egzaminatora)
 • 1 matura próbna pisemna
  (pisana w wybraną niedzielę, sprawdzana przez egzaminatora)
 • systematyczne prace domowe
  (sprawdzane przez egzaminatora)

KOSZT KURSU:

 • wpisowe: 100 zł
 • opłata podstawowa za pełen kurs (zapytaj o aktualny koszt kursu): 8 miesięcznych rat po 380 zł

mgr Anna Suska-Rydz

Egzaminatorka CKE w prosty sposób przedstawiająca wiedzę i ucząca właściwego rozumienia problematyki zadań maturalnych oraz sposobów konstruowania odpowiedzi.

więcej

Kurs roczny stacjonarny z języka polskiego

wrzesień 2023 – kwiecień 2024

Zapewniamy przyjazną atmosferę
w grupach 6-12 osobowych*

Umożliwia to skuteczną naukę umiejętności analizy poleceń, interpretacji tekstów, wygłaszania wypowiedzi czy pisania poprawnych odpowiedzi.

Dzięki małym grupom mamy możliwość dobrego poznania naszych kursantów oraz  dyskusji w kameralnej atmosferze odpowiadając na każde pytanie ucznia.

Zajęcia prowadzone są w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych.

*grupa PP2: 6-16 osób

Harmonogram kursów rocznych

[przekręć komórkę w poziomie]

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie dwóch semestrów:  

Pierwsze zajęcia Ostatnie zajęcia

PP1: 20 września 2023

PP1: 17 kwietnia 2024

Matury próbne odbywają się w dodatkowych terminach (poza godzinami zajęć) w wybrane niedziele o:
– tura I o 10:00-13:00
– tura II o 13:15-16:15

Rozkład materiału

Matura część pisemna

ARKUSZ 1

 • rodzaje zadań
 • blok: antyk, Biblia
 • blok: średniowiecze, renesans, barok, oświecenie
 • blok: romantyzm, pozytywizm
 • blok: Młoda Polska, XX-lecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji
 • blok: literatura lat 1945-1989 krajowa i emigracyjna, literatura po 1989 r.
 • rodzaje zadań, forma odpowiedzi
 • analiza tekstów
 • ćwiczenia doskonalące umiejętność tworzenia notatki syntetyzującej

ARKUSZ 2

 • rodzaje tematów, kryteria oceniania, konteksty
 • konspekt pracy
 • doskonalenie umiejętności budowania funkcjonalnych argumentów
 • stosowanie wskaźników zespolenia
 • kompozycja

W czasie zajęć  będziemy:

 • analizować rodzaje zadań i kryteria oceny wszystkich trzech części egzaminu,
 • ćwiczyć pisanie wypracowań, ze zwróceniem uwagi na argumentację, kompozycję i językowo-stylistyczny kształt wypowiedzi,
 • ćwiczyć umiejętność pisania poprawnych odpowiedzi w częściach testowych,
 • powtarzać najważniejsze zagadnienia z historii i teorii literatury.

Po każdych zajęciach będzie zadana krótka praca domowa, która będzie sprawdzana przez nauczyciela.

W trakcie kursu będzie możliwość napisania 3 wypracowań, które będą sprawdzane przez nauczyciela.

W trakcie kursu odbędzie się jedna matura próbna (pisemna: arkusz 1 i arkusz 2).

Matura część ustna

 

 • rodzaje zadań
 • zestawy z lekturą obowiązkową – ćwiczenia doskonalące umiejętność tworzenia konspektu wypowiedzi, wygłaszania wypowiedzi monologowej i uczestniczenia w rozmowie
 • zestawy zawierające materiał literacki – ćwiczenia doskonalące umiejętność tworzenia konspektu wypowiedzi, wygłaszania wypowiedzi monologowej i uczestniczenia w rozmowie
 • zestawy zawierające materiał ikoniczny – ćwiczenia doskonalące umiejętność tworzenia konspektu wypowiedzi, wygłaszania wypowiedzi monologowej i uczestniczenia w rozmowie
 • zestawy zawierające materiał do analizy językowej – ćwiczenia doskonalące umiejętność tworzenia konspektu wypowiedzi, wygłaszania wypowiedzi monologowej i uczestniczenia w rozmowie

W czasie zajęć  będziemy:

 • analizować rodzaje zadań i kryteria oceny egzaminu,
 • tworzyć konspekty wypowiedzi ustnej,
 • ćwiczyć interpretację tekstów kultury pod kątem tematu wskazanego w poleceniu,
 • ćwiczyć wygłaszanie wypowiedzi oraz prowadzenie rozmowy z zespołem przedmiotowym.

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów