Roczny kurs stacjonarny z

BIOLOGII 

realizujący w całości materiał
do Matury 2022

8 miesięcy nauki
54 godziny zajęć
4 matury próbne
systematyczne prace domowe

DODATKOWO:
pełen dostęp do kursu streamingowego
pełen dostęp do kursu „Testy zamknięte”

ORAZ
darmowy dostęp do 3-miesięcznych
warsztatów powtórkowych (luty-kwiecień 2022)

Michał Jóźwiak

Nauczyciel i wykładowca WUM

Specjalista od międzynarodowych systemów nauczania
Metodyk wdrażający skuteczne techniki analizy odpowiedzi maturalnych

więcej

Anna Palińska

Nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem

Egzaminator CKE skutecznie prezentujący modele i sposoby konstruowania odpowiedzi maturalnych

więcej
Grupa B01
Poniedziałek
16:15-18:45
2 x 70 minut (+przerwa)
Anna Palińska

[brak miejsc]

Grupa B04
Piątek
16:15-18:45
2 x 70 minut (+przerwa)
Michał Jóźwiak

[brak miejsc]

Grupa B05
Sobota
10:00-12:30
2 x 70 minut (+przerwa)
Anna Palińska

[brak miejsc]

Grupa B13
Środa
16:30-19:00
2 x 70 minut (+przerwa)
Anna Palińska

[brak miejsc]

Kurs roczny stacjonarny z biologii

wrzesień 2021 – kwiecień 2022

Wypełnij formularz

ODEŚLEMY OFERTĘ Z CENĄ KURSU

Zapewniamy przyjazną atmosferę w grupach 6-8 osobowych

co umożliwia nam 100% realizację zakresu podstawy programowej z przedmiotu

Odpowiadamy na każde pytanie naszego ucznia i mamy czas, aby dostosować się do potrzeb indywidualnych grupy

Zajęcia są prowadzone w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych

W przypadku decyzji o zamknięciu szkół i placówek oświatowych z powodu pandemii

nasze zajęcia będą prowadzone w tych samych terminach w formie online w identyczny sposób co zajęcia stacjonarne

Spotkania będą odbywać się w postaci webinariów na żywo z nauczycielem, podczas których uczniowie mogą prowadzić dyskusję i aktywnie uczestniczyć w zajęciach

Harmonogram

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie dwóch semestrów:  

Semestr Początek zajęć Koniec zajęć Liczba zajęć Liczba matur
I B01: 13 września 2021
B04: 17 września 2021
B05: 11 września 2021
B13: 15 września 2021
B01: 20 grudnia 2021
B04: 17 grudnia 2021
B05: 18 grudnia 2021
B13: 15 grudnia 2021
B01: 28
B04: 28
B05: 30
B13: 28
B01: 2
B04: 2
B05: 2
B13: 2
II B01: 3 stycznia 2022
B04: 7 stycznia 2022
B05: 8 stycznia 2022
B13: 5 stycznia 2022
B01: 11 kwietnia 2022
B04: 15 kwietnia 2022
B05: 9 kwietnia 2022
B13: 13 kwietnia 2022
B01: 26
B04: 26
B05: 24
B13: 26
B01: 2
B04: 2
B05: 2
B13: 2
Razem w kursie 54* 4**

* Każde zajęcia trwają 70 minut
** Matury próbne odbywają w dodatkowych terminach (poza godzinami zajęć) w wybrane niedziele o:
  – tura I o 10:00-13:00
  – tura II o 13:15-16:15
  Każda matura trwa 180 minut

Rozkład materiału

Metodologia eksperymentu i analiza zadań doświadczalnych
 • metodologia eksperymentu – formułowanie problemów badawczych, wniosków, prób badawczych i kontrolnych
Skład chemiczny organizmów
 • właściwości wody
 • cukry
 • tłuszcze
 • białka
Metabolizm
 • energia komórki – ATP
 • enzymy – budowa i właściwości
 • regulacja aktywności enzymów
Cytologia
 • teoria komórkowa
 • wirusy, priony
 • budowa bakterii
 • funkcje życiowe bakterii
 • teoria endosymbiozy
 • budowa komórki eukariotycznej
 • błona komórkowa i transport
 • podziały komórkowe
Systematyka organizmów
 • zasady klasyfikacji organizmów
 • klucze do oznaczania organizmów
 • kladystyka – analiza kladogramów
Protista
 • glony
 • pierwotniaki
 • śluzowce i grzyby niższe
Grzyby i porosty
 • cechy budowy grzybów
 • funkcje życiowe grzybów
 • cykle rozmnażania (sprzężniowce, workowce, podstawczaki)
 • porosty
Botanika
 • tkanki roślinne
 • organy roślinne
 • przegląd roślin (mszaki, paprotniki, nasienne)
Fizjologia roślin
 • cykle życiowe roślin
 • oddychanie komórkowe
 • fotosynteza
 • transport wody i asymilatów u roślin
 • hormony roślinne (ruchy roślin)
 • fotoperiodyzm
Zoologia
 • tkanki zwierzęce
 • rozwój zarodkowy zwierząt (embriologia)
 • przegląd bezkręgowców
 • przegląd kręgowców
Fizjologia zwierząt z elementami anatomii człowieka
 • aparat ruchu człowieka (szkielet, mięśnie)
 • powłoki ciała (skóra)
 • układ pokarmowy
 • układ krążenia
 • immunologia
 • układ oddechowy
 • układ wydalniczy
 • układ rozrodczy
 • układ hormonalny
 • układ nerwowy i narządy zmysłów
Genetyka
 • genetyka molekularna
 • replikacja
 • transkrypcja i regulacja ekspresji genów
 • translacja i modyfikacje posttranslacyjne
 • zmienność genetyczna i mutacje
 • biotechnologia
 • dziedziczenie (prawa Mendla i Morgana)
 • cechy sprzężone z płcią i analiza rodowodów
Ewolucja
 • teorie ewolucji
 • prawidłowości ewolucji
 • mechanizmy ewolucji
 • dowody ewolucji
 • prawo Hardy’ego-Weinberg’a
 • ewolucja człowieka
Ekologia
 • podstawowe pojęcia ekologiczne
 • ekologia populacji
 • ekosystemy i biomy
Ochrona przyrody
 • rodzaje ochrony przyrody
 • formy ochrony przyrody
 • zagrożenia środowiska

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
INNOWACJE W EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na dzisiejsze potrzeby edukacyjne
przyszłych studentów