Dwuletni kurs stacjonarny z

CHEMII

realizujący w całości materiał
do Matury 2026

KOSZT KURSU:

 • wpisowe: 150 zł
 • opłata główna: 17 miesięcznych rat po 560 zł

CENA KURSU ZAWIERA:

 • 17 miesięcy nauki
 • 55 spotkań stacjonarnych raz w tygodniu
  (każde spotkanie trwa 2 x 50 min)
 • 6 matur próbnych
  (kurs daje możliwość napisania sześciu matur próbnych w dodatkowych niedzielnych terminach poza kursem, sprawdzanych przez nauczyciela wraz z udostępnionym filmem z dokładnym omówieniem wszystkich zadań oraz omówieniem najtrudniejszych zadań na zajęciach)
 • prace domowe
  (w postaci papierowej – nie cyfrowej – sprawdzane przez nauczyciela)

ORAZ:

 • nagrania zajęć z kursu online „Chemia Teoria”
  (udostępniane na platformie po zrealizowanych zajęciach stacjonarnych)
  Nagrania będą dostępne do czerwca 2026, czyli dają możliwość powtarzania tematów aż do samej matury
 • nagrania zajęć z kursu online „Chemia Analiza” 
  (udostępniane na platformie po zrealizowanych zajęciach stacjonarnych)
  Nagrania będą dostępne do czerwca 2026, czyli dają możliwość powtarzania tematów aż do samej matury

PROWADZĄCY KURSY DWULETNIE STACJONARNE:

Dr Magdalena pakosińska-parys

Wykładowca WUM i egzaminatorka oKE. Pasjonatka nauczania młodzieży licealnej ceniona przez naszych kursantów. W bardzo przystępny sposób tłumaczy nawet najtrudniejsze zagadnienia.
więcej o prowadzących

Kurs dwuletni stacjonarny z chemii

październik 2024 – kwiecień 2026

Zapewniamy przyjazną atmosferę i komfortowe warunki nauki

Dzięki małym grupom mamy możliwość dobrego poznania naszych kursantów oraz dyskusji w kameralnej atmosferze odpowiadając na każde pytanie ucznia.

Daje nam to możliwość skutecznej realizacji pełnego zakresu podstawy programowej oraz dostosowania toku nauki do indywidualnych potrzeb grupy.

Zajęcia prowadzone są w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych.

Filmy z realizowanych tematów

Jako, że lekcje stacjonarne nie są nagrywane, to uczestnicy kursów stacjonarnych będą systematycznie otrzymywać dostęp do nagrań zajęć kursów online z rozbudowaną TEORIĄ oraz z ANALIZĄ zadań prowadzonych przez nasze doświadczone egzaminatorki.

Filmy będą wstawiane na platformę po zrealizowanych zajęciach stacjonarnych i będą dostępne dla ucznia aż do samej matury.

Wsparcie na platformie

Aby maksymalnie wykorzystać 2 lata nauki, uczniowie przez cały czas trwania kursu będą mieli styczność z praktycznym podejściem do przedmiotu, rozwiązując zadania oceniane przez nauczycieli.

Dodatkowo, na platformie będą udostępniane dokładne rozwiązania wszystkich zadań z matur próbnych, aby móc sobie w swoim tempie przeanalizować arkusz maturalny.

Rozkład materiału

 • budowa atomu i konfiguracja elektronowa
 • układ okresowy, wiązania i budowa przestrzenna cząsteczek
 • klasyfikacja związków nieorganicznych: wodorki, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole
 • obliczenia: mol, masa molowa, objętość molowa
 • stechiometria wzorów i równań reakcji, wydajność reakcji
 • reakcje utleniania-redukcji, kwasy utleniające: chrom, mangan
 • efekty energetyczne
 • kinetyka
 • statyka
 • roztwory: rozpuszczalność substancji, stężenia roztworów
 • teorie kwasów i zasad
 • stała i stopień dysocjacji
 • wskaźniki pH, odczyn roztworów
 • hydroliza soli
 • reakcje zobojętniania i strącania
 • charakterystyka pierwiastków bloku s (litowce, berylowce)
 • charakterystyka pierwiastków bloku p (borowce, węglowce, azotowce, tlenowce, fluorowce, helowce)
 • charakterystyka pierwiastków bloku d (chrom, mangan, miedź, cynk, srebro)
 • izomeria w chemii organicznej
 • alkany, alkeny, alkiny
 • areny
 • alkohole i fenole
 • aldehydy i ketony
 • kwasy karboksylowe
 • estry, tłuszcze, mydła
 • związki zawierające azot: związki nitrowe, aminy, amidy
 • aminokwasy i białka
 • monosacharydy, disacharydy i polisacharydy
 • tworzywa naturalne i sztuczne
 • typy i mechanizmy reakcji w chemii organicznej
 • identyfikacja substancji nieorganicznych i związków organicznych

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów