Informacje dotyczące rocznego kursu stacjonarnego z

CHEMII

do Matury 2025

FORMULARZ ZAPISU NA DOLE STRONY

GRUPY ROCZNE STACJONARNE Z CHEMII

 • grupa C01 z zajęciami w poniedziałki, w godz. 16:30-18:40 (2 x 60 min. z przerwą 10 min.);
  prowadząca prof. dr hab. Marta Struga; pierwsze zajęcia 9 września 2024 r.
  [grupa wstępnie pełna, obowiązuje lista rezerwowa]
 • grupa C02 z zajęciami we wtorki, w godz. 16:30-18:40 (2 x 60 min. z przerwą 10 min.);
  prowadzący dr Mariusz Dana; pierwsze zajęcia 10 września 2024 r.
  [wolne miejsca]
 • grupa C03 z zajęciami w soboty, w godz. 10:15-12:25 (2 x 60 min. z przerwą 10 min.);
  prowadząca dr hab. Anna Bielenica; pierwsze zajęcia 7 września 2024 r.
  [wolne miejsca]
 • grupa C04 z zajęciami w czwartki, w godz. 16:30-18:40 (2 x 60 min. z przerwą 10 min.);
  prowadząca prof. dr hab. Marta Struga; pierwsze zajęcia 12 września 2024 r.
  [wolne miejsca]
 • grupa C05 z zajęciami w soboty, w godz. 12:40-14:50 (2 x 60 min. z przerwą 10 min.);
  prowadząca dr hab. Anna Bielenica; pierwsze zajęcia 7 września 2024 r.
  [wolne miejsca]

MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ

W przypadku wskazanych kursów stacjonarnych jest to Centrum Edukacyjne Off Course, ul. Wspólna 56 (2/ostatnie piętro), 00-684 Warszawa; jak do nas dotrzeć?

DŁUGOŚĆ I OKRES TRWANIA KURSU

Kursy rozpoczną się w drugim tygodniu września 2024 r., a zakończą w połowie kwietnia 2025 r.
Materiał objęty podstawą programową z chemii będzie realizowany w trakcie:

 

 • 52 zajęć lekcyjnych – 26 spotkań 2 x 60 min z przerwą 10 min.

Dodatkowo cały rozkład kursu wraz z tematami będzie dostępny dla kursanta po zalogowaniu na platformę w zakładce „Plan zajęć”, do której dostęp kursant otrzyma do kilku dni po podpisaniu umowy.

ZAKRES MATERIAŁU

Kurs z chemii obejmuje całość podstawy programowej (formuła 2023) na poziomie rozszerzonym obowiązującej na maturze w 2025 r.
 
Kurs nadaje się zarówno jako powtórzenie zagadnień realizowanych wcześniej w szkole jak i będzie odpowiedni dla osób, które chcą pisać chemię na maturze, ale nie realizowały wcześniej rozszerzenia w szkole.

LICZEBNOŚĆ GRUP

W grupach rocznych stacjonarnych z chemii limit miejsc to 12 kursantów.

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

Na każdych zajęciach uczeń otrzymuje od nas kartki do sporządzania notatek z części teoretycznej tematu (alternatywnie można mieć swój zeszyt) oraz pakiet wydrukowanych zadań dobranych przez naszych prowadzących, które wspólnie będą rozwiązywane podczas zajęć.
 
Nie ma potrzeby kupowania podręczników tylko do naszych kursów, nawet jeśli uczeń nie realizuje rozszerzeń w szkole, gdyż można się bardzo dobrze przygotować do egzaminu w oparciu jedynie o nasze materiały. Oczywiście podręczniki są dobrym źródłem szerokiej wiedzy z danego przedmiotu i są przez nas zalecane.

PRACE DOMOWE

Po omówieniu każdego tematu uczeń otrzyma wydrukowane prace domowe, które po rozwiązaniu i oddaniu będą sprawdzone przez prowadzących i w razie potrzeby omawiane na zajęciach.
 
Dodatkowo na platformie uczniowie będą mieli dostęp do nagranych przez egzaminatora filmów z rozwiązaniami zadań.

MATURY PRÓBNE

Kursanci będą mieli możliwość nieodpłatnie napisania 3 matur próbnych (matury nie są obowiązkowe, ale zachęcamy do ich pisania). Terminy pisania matur próbnych będą ogłaszane w miarę postępu kursu i ustalane z grupą. Egzaminy próbne będą obejmowały dany zakres materiału, który został przerobiony na kursie (a nie z całości materiału).
 
Co do zasady proponujemy pisanie matur próbnych w ustalone niedziele o godzinie 10:00.
 
W przypadku, gdy kursant nie będzie mógł przyjść na ustalony termin – sytuację trzeba zgłosić wcześniej do sekretariatu ucznia i ustalić termin alternatywny. Gdy uczeń nie stawi się na egzamin próbny i nie zgłosi wcześniej swojej nieobecności termin pisania matury próbnej przepada. Kursant będzie mógł przystąpić do pisania arkusza po terminie ale już odpłatnie (koszt 50 zł).
 
Matury próbne będą sprawdzane i oceniane zgodnie z kryteriami jak na egzaminie maturalnym, a następnie omawiane w postaci dodatkowych webinariów bądź filmów na platformie.

NAGRANIA PRZERABIANYCH TEMATÓW

Kursanci będą systematycznie uzyskiwać dostęp do nagrań naszych kursów online z chemii. Nagrania będą dostępne aż do samej matury i będzie można z nimi powtarzać materiał dowolną liczbę razy.

ODRABIANIE ZAJĘĆ

Odrabianie zajęć jest najczęściej niemożliwe ze względu na limity miejsc w innych grupach. W celu umożliwienia przerobienia brakującego materiału, uczniowie uzyskają dostęp do nagrań z danego tematu. Ewentualną chęć odrobienia zajęć w innej grupie należy zgłosić do sekretariatu ucznia.

OKRES WYPOWIEDZENIA UMOWY

Ze względu na charakter zawierania umowy (tryb zdalny) przez pierwsze 14 dni od zawarcia umowy można odstąpić od umowy z dnia na dzień. Po tym czasie obowiązuje okres wypowiedzenia, który wynosi 15 dni.

KOSZT KURSU

Koszt kursu obejmuje jednorazowe wpisowe oraz opłatę podstawową, która domyślnie jest rozbita na 8 równych miesięcznych rat (z płatnościami w okresach wrzesień 2024 – kwiecień 2025 r.). Dokładna informacja o wysokości tych opłat jak i o harmonogramie płatności będzie we wzorze umowy, który prześlemy wraz z innymi dokumentami do zapoznania się w przypadku otrzymania wstępnej decyzji o przystąpieniu do kursu. W przypadku, gdy jest to zapis na drugi kurs/na dwa kursy – obowiązuje zniżka 10% na obydwa kursy, na pokrywający się okres kursów (w takim wypadku prześlemy szczegółowy, indywidualny harmonogram, uwzględniający wszystkie zawarte umowy na nauczane przedmioty oraz naliczony rabat).
 
 • jednorazowe wpisowe (w przypadku zapisu na więcej niż jeden przedmiot opłata wpisowa jest płatna za każdy kurs z osobna): 150 zł
 • opłata podstawowa: 8 miesięcznych rat po 560 zł (łącznie: 4 480 zł)
 
W razie pytań, jeśli jakiekolwiek informacja są niejasne lub potrzebują Państwo więcej informacji – zapraszamy do kontaktu.
 
Dodatkowo zachęcamy do sprawdzenia naszego kanału YouTube, gdzie można znaleźć wykłady z wybranych tematów naszych prowadzących: https://www.youtube.com/@OffCourseEDU

ZGŁOSZENIE ZAPISU

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
(np. grupy alternatywne)

Uwaga, przesłanie chęci zapisu nie jest równoważne z zapisem do danej grupy.

Po otrzymaniu zgłoszenia:

 • sprawdzimy aktualny stan wolnych miejsc w danej grupie i emailowo powiadomimy o dokonaniu rezerwacji miejsca na czas dopełnienia formalności zapisów lub prześlemy informację o braku miejsc
 • w przypadku dostępności miejsc prześlemy na wskazany adres email dalsze informacje dotyczące formalnego zapisu na kurs i zawarcia umowy