Informacje dotyczące rocznego kursu online z

BIOLOGII

do Matury 2024

GRUPY ROCZNE ONLINE Z BIOLOGII

 • grupa B08 z zajęciami w:
  • soboty w godz. 13:00-14:30 (90 min.); prowadząca mgr Anna Palińska;
  • niedziele w godz. 11:00-12:30 (90 min.); prowadzący dr Michał Jóźwiak;

pierwsze zajęcia tej grupy będą w dniu 10 września 2023 r. (niedziela)

 • grupa B09 z zajęciami w:
  • wtorki w godz. 19:00-20:30 (90 min.); prowadząca mgr Anna Palińska;
  • czwartki w godz. 19:00-20:30 (90 min.); prowadzący dr Michał Jóźwiak;

pierwsze zajęcia tej grupy będą w dniu 14 września 2023 r. (czwartek)

MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ

Platforma edukacyjna Off Course.

DŁUGOŚĆ I OKRES TRWANIA KURSU

Kursy rozpoczną się w drugim tygodniu września 2023 r., a zakończą w połowie kwietnia 2024 r.
Materiał objęty podstawą programową z biologii będzie realizowany w trakcie:
 
 • 50 spotkań online trwających 90 min.
 • 2 niedzielnych webinariów o godzinie 11:00 (17.03.2024 oraz 24.03.2024) – każde trwające 2 x 90 min z przerwą 15 min. (prowadzonych przez dr. Michała Jóźwiaka)
  * dla grupy B08 będą to dwa wydłużone spotkania niedzielne
     dla grupy B09 będą to dwa wydłużone spotkania zamiast dwóch czwartków
 • 4 zajęć w postaci filmów do samodzielnego opracowania na platformie.

Dodatkowo cały rozkład kursu wraz z tematami będzie dostępny dla kursanta w dzienniku elektronicznym, do którego dostęp będziemy rozsyłać mailowo do końca września.

ZAKRES MATERIAŁU

Kurs z biologii obejmuje całość podstawy programowej na poziomie rozszerzonym obowiązującej na maturze w 2024 r. zarówno w formule 2023, jak i 2015 (uwaga dla osób z formuły 2015 – poza drobnymi elementami, o które poszerzona została formuła 2023, kurs absolutnie nadaje się do przygotowania do matury w formule 2015).
 
Kurs zaczynamy w zasadzie „od zera”, tj. nie zakładamy, że uczeń zdobywał wiedzę i umiejętności w szkole (choć oczywiście będzie to dużym atutem), zatem kurs będzie właściwy również dla osób, które nie realizowały rozszerzenia z biologii w szkole – choć taką osobę czeka bardzo dużo pracy samodzielnej.

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

Do każdych zajęć uczeń otrzyma udostępniony plik .pdf do pobrania i wydrukowania. Będą to nasze autorskie skrypty zawierające miejsce do robienia notatek, nanoszenia uwag, rysowania schematów, itp., na podstawie których prowadzimy nasz kurs. 
 
Nie ma potrzeby kupowania podręczników tylko do naszych kursów, nawet jeśli uczeń nie realizuje rozszerzeń w szkole, gdyż można się bardzo dobrze przygotować do egzaminu w oparciu jedynie o nasze materiały. Oczywiście podręczniki są dobrym źródłem szerokiej wiedzy z danego przedmiotu i są przez nas zalecane.

PRACE DOMOWE

Uczeń razem z właściwym kursem otrzymuje dostęp do kursu „Prace domowe”, gdzie po zrealizowanym temacie będą udostępniane prace domowe do rozwiązania. Nasze prace domowe składają się w części z zadań zamkniętych sprawdzających wiedzę z danego tematu, a w części z maturalnych zadań otwartych sprawdzających rozumienie treści oraz umiejętność pisania odpowiedzi. Każda praca domowa jest indywidualnie sprawdzana przez nauczyciela i opatrywana komentarzem.

MATURY PRÓBNE

Kursanci będą mieli możliwość napisania 2 matur próbnych (matury nie są obowiązkowe, ale zachęcamy do ich pisania). Terminy zapisów na matury będą zaproponowane w miarę postępu kursu. Egzaminy próbne będą obejmowały dany zakres materiału, który został przerobiony na kursie (a nie z całości materiału).
 
Pisanie matur próbnych będzie odbywać się w sposób następujący:
 
 1. Uczeń wypełnia formularz zgłaszając chęć napisania matury.
 2. Można wybrać opcję pisania stacjonarnie (w naszych placówkach w Warszawie) – wtedy będzie można wybrać termin egzaminu spośród dostępnych w formularzu.
 3. Można wybrać opcję pisania wysyłkowo – wówczas należy podać w formularzu adres i paczkomat InPost, do którego wyślemy wydrukowany arkusz, który po napisaniu należy zeskanować i uploadować w odpowiednim polu w kursie, które się pojawi na czas odsyłania matur.
 4. Matury próbne będą sprawdzane i oceniane zgodnie z kryteriami jak na egzaminie maturalnym, a następnie udostępniane uczniom w ich własnych katalogach w kursie do pobrania.
 5. Omówienie arkusza odbędzie się w postaci filmu z tłumaczeniem wszystkich zadań przez egzaminatora na platformie oraz dodatkowej możliwości konsultacji na webinarze.

NAGRANIA PRZERABIANYCH TEMATÓW

Kursanci będą systematycznie uzyskiwać dostęp do nagrań kursu online z biologii. Nagrania będą dostępne aż do samej matury i będzie można z nimi powtarzać materiał.

ODRABIANIE ZAJĘĆ

Odrabianie zajęć jest niemożliwe. W celu umożliwienia przerobienia brakującego materiału, uczniowie uzyskają dostęp do nagrań z danego tematu.

OKRES WYPOWIEDZENIA UMOWY

Ze względu na charakter zawierania umowy (tryb zdalny) przez pierwsze 14 dni od zawarcia umowy można odstąpić od umowy z dnia na dzień. Po tym czasie obowiązuje okres wypowiedzenia, który dla grupy rocznej online wynosi 30 dni.

KOSZT KURSU

Koszt kursu obejmuje jednorazowe wpisowe oraz opłatę podstawową, która domyślnie jest rozbita na 8 równych miesięcznych rat (z płatnościami w okresach wrzesień 2023 – kwiecień 2024 r.). Dokładna informacja o wysokości tych opłat jak i o harmonogramie płatności będzie we wzorze umowy, który prześlemy wraz z innymi dokumentami w przypadku otrzymania wstępnej decyzji o przystąpieniu do kursu. W przypadku, gdy jest to zapis na drugi kurs/na dwa kursy – obowiązuje zniżka 10% na obydwa kursy, na pokrywający się okres kursów (w takim wypadku prześlemy szczegółowy, indywidualny harmonogram, uwzględniający wszystkie umowy oraz naliczony rabat).
 
 • jednorazowe wpisowe (w przypadku zapisu na więcej niż jeden przedmiot opłata wpisowa jest płatna za każdy kurs z osobna): 75 zł
 • opłata podstawowa:
  • 8 miesięcznych rat po 480 zł (łącznie: 3 840 zł)
 
W razie pytań, jeśli coś jest niejasne lub potrzebują Państwo więcej informacji – zapraszamy do kontaktu.
 
Dodatkowo zachęcamy do sprawdzenia naszego kanału YouTube, gdzie można znaleźć wykłady z wybranych tematów naszych prowadzących: https://www.youtube.com/@OffCourseEDU

ZGŁOSZENIE ZAPISU

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
(np. grupy alternatywne)

Uwaga, przesłanie chęci zapisu nie jest równoważne z zapisem do danej grupy.

Po otrzymaniu zgłoszenia:

 • sprawdzimy aktualny stan wolnych miejsc w danej grupie i emailowo powiadomimy o dokonaniu rezerwacji miejsca na czas dopełnienia formalności zapisów lub prześlemy informację o braku miejsc
 • w przypadku dostępności miejsc prześlemy na wskazany adres email dalsze informacje dotyczące formalnego zapisu na kurs i zawarcia umowy