Powtórzeniowy kurs z

CHEMII

realizujący w całości materiał

ONLINE

do Matury 2021

3 miesiące nauki
22 godziny zajęć live
18 zajęć online
(skrypty i zadania)

Dodatkowo:
prace domowe
sprawdzane przez wykładowcę

prof. dr hab. Marta Struga

Wykładowca WUM – kierownik Katedry i Zakładu Biochemii 
Wydziału Lekarskiego
Od lat przygotowuje maturzystów na studia medyczne z niesamowitą skutecznością

więcej

Kurs powtórzeniowy z chemii online

6 lutego 2021 – 24 kwietnia 2021

Przyjazna atmosfera w dyskusyjnych grupach na webinarze

Otwartość nauczycieli sprawia, że każdy uczestnik może swobodnie porozmawiać z prowadzącym i zadać pytania dotyczące każdego aspektu przedmiotu – nawet na poziomie olimpijskim czy uniwersyteckim.

Świetny kontakt z prowadzącymi przyczynia się do zwiększenia motywacji uczniów do nauki, wzrostu pewności we własne siły i w rozumienie materiału.

… czego nie doświadczysz w typowej i nudnej szkole, a co od wielu lat potwierdzają nasi kursanci!

Interakcje podczas nauki Uczeń-Nauczyciel

Pasja naszych prowadzących jest od razu wyczuwalna podczas zajęć – co czyni je niesamowicie skutecznymi i na długo zapadającymi w pamięć kursantów.

Podczas spotkania z wykładowcą słuchacze wykazują dużą aktywność, a zajęcia zamiast formy typowych wykładów, przybierają postać aktywnej dyskusji.

Prowadzący ma wówczas możliwość zastosowania zasad oceniania kształtującego i sprawdzenia, w jakim stopniu kursanci opanowali przerabiany materiał.

Platforma edukacyjna Off Course

Wspomagamy edukację kursantów poprzez:

 • nagrane autorskie wykłady (możesz do nich wracać w dowolnym czasie),
 • testy ułożone z zadań maturalnych sprawdzanych przez wykładowcę,
 • materiały w postaci skryptów.

Zwiększenie szansy na sukces

Dzięki systematyczności i uporządkowaniu pracy wykorzystaj optymalnie czas przed maturą i zwiększ swoje szanse na lepszy wynik z egzaminu.

Pomogą Ci w tym liczne materiały oraz nagrania wykładów, jak również przykładowe zadania, na których przetestujesz swoje umiejętności pisania odpowiedzi, które zweryfikuje nasz specjalista.

Rozkład tematów

WEBINARIA

(ZAJĘCIA NA ŻYWO Z WYKŁADOWCĄ)

6 lutego

13 lutego

20 lutego

27 lutego

6 marca

13 marca

20 marca

27 marca

10 kwietnia

17 kwietnia

24 kwietnia

MATERIAŁY ONLINE

(ZADANIA SPRAWDZANE PRZEZ WYKŁADOWCĘ)

 • budowa atomu i konfiguracja elektronowa (2h)
 • układ okresowy, wiązania i budowa przestrzenna cząsteczek (2h)
 • reakcje utleniania-redukcji (2h)
 • kinetyka
 • statyka
 • teorie kwasów i zasad
 • stała i stopień dysocjacji
 • wskaźniki pH, odczyn roztworów
 • reakcje zachodzące w roztworach
 • izomeria w chemii organicznej
 • alkany
 • alkeny, alkiny
 • areny
 • alkohole i fenole
 • aldehydy i ketony
 • kwasy karboksylowe
 • estry, tłuszcze, mydła
 • aminokwasy
 • polipeptydy i białka
 • monosacharydy [dostosowane do zmian na Maturze 2021]
 • disacharydy i polisacharydy [dostosowane do zmian na Maturze 2021]
 • ustalanie wzoru związku
 • mol, objętość molowa
 • stechiometria równań
 • reakcje utleniania-redukcji
 • mieszaniny
 • układy równań w chemii
 • efekty energetyczne
 • wydajność reakcji
 • kinetyka
 • statyka
 • rozpuszczalność substancji
 • stężenie procentowe i molowe
 • stała i stopień dysocjacji
 • obliczanie pH
 • równowagi w roztworach
 • węglowodory
 • typy i mechanizmy reakcji
 • zadania różne z chemii organicznej
 • zadania rachunkowe dotyczące węglowodorów
 • typy i mechanizmy reakcji
 • zadania rachunkowe oparte na chemii organicznej

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
INNOWACJE W EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na dzisiejsze potrzeby edukacyjne
przyszłych studentów