Kurs CHEMIA (Matura 2023) C09

Informacje o kursie

Przedmiot:

Rodzaj kursu:

Kurs prowadzi

Marta Struga Marta Struga Prowadząca

Postęp kursu


Ogłoszenia


Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Identyfikacja substancji
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Zadania rachunkowe w chemii organicznej
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Typy i mechanizmy reakcji w chemii organicznej
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Tworzywa naturalne i sztuczne
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Disacharydy
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Monosacharydy
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Aminokwasy i białka
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Aminy, amidy
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Estry, tłuszcze, mydła
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Kwasy dwufunkcyjne
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Kwasy alkanowe
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Aldehydy, ketony
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Alkohole, fenole
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Areny
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Alkeny, alkiny
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Alkany
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Izomeria związków organicznych
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Właściwości pierwiastków bloku d
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Właściwości pierwiastków grup 14-17
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Właściwości litowców, berylowców, borowców
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Reakcje w roztworach wodnych
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Hydroliza soli
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Miareczkowanie
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Stężenia i rozpuszczalność hydratów
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Obliczanie pH
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Stała i stopień dysocjacji
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Teorie kwasów i zasad
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Iloczyn rozpuszczalności
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Roztwory, rozpuszczalność substancji
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Stężenia roztworów
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Kinetyka i Statyka
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Ogniwa
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Reakcje utleniania-redukcji; chrom mangan
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Reakcje utleniania-redukcji; kwasy utleniające
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Obliczenia: mieszaniny
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Obliczenia: stechiometria wzorów
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Obliczenia: mol, masa molowa
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Klasyfikacja związków nieorganicznych: kwasy, sole
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Klasyfikacja związków nieorganicznych: wodorki, tlenki, wodorotlenki
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Budowa przestrzenna cząsteczek
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Wiązania chemiczne
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Układ okresowy pierwiastków
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Konfiguracja elektronowa atomu
Wstawiono rozwiązania prac domowych z tematu: Budowa atomu; przemiany jądrowe

 1. Prosimy o wpisywanie IMIENIA i NAZWISKA podczas dołączania do zajęć
 2. Wchodząc na zajęcia radzimy nie korzystać z przeglądarki Safari

W razie jakichkolwiek problemów technicznych piszcie od razu do nas do sekretariatu (798 048 248) albo na messengerze na stronie
– pomoc techniczno-organizacyjna czuwa podczas webinarów 👍


Webinaria

 • Dostęp do lekcji będzie otwarty wieczorem w dniu poprzedzającym dane zajęcia dane zajęcia.
  Jest to czas, aby pobrać z lekcji plik z materiałami na dane zajęcia.
 • W lekcji „Webinarium Chemia” po wpisaniu Imienia i Nazwiska będzie można dołączyć do spotkania z nauczycielem.
  (kursanci zostaną automatycznie wpuszczeni do pokoju webinariowego, gdy administrator go otworzy na ok 5-10 min przed rozpoczęciem zajęć)
 • Podczas zajęć nauczyciel będzie tłumaczyć teorię i rozwiązywać zadania z kursantami.
  Warto wówczas posiadać kalkulator oraz karty wzorów [do pobrania poniżej].
 • Aby mieć możliwość dyskusji z prowadzącym należy posiadać działający mikrofon.

  WAŻNE SKRÓTY:
  S – przełączanie widoku na pełny ekran
  Spacja – uaktywnia mikrofon (trzeba wcisnąć Spację trzymając mówić i puścić Spację)

Prace domowe

 • Na końcu materiałów będzie znajdowała się praca domowa – zadania do samodzielnego rozwiązania.
 • Po ok. tygodniu w lekcji z danego tematu udostępnione zostaną filmy z rozwiązaniami nagranymi przez egzaminatora wraz z tłumaczeniem rozwiązania.

Rozkład zajęć

Rozkład wszystkich Twoich zajęć i matur próbnych znajduje się w dzienniku TENVIRK

Zakładka na górze strony „DLA UCZNIÓW” -> „Plan zajęć”

Dziennik TENVIRK
Logowanie: login

otrzymany w specjalnym mailu
z sekretariatu Off Course (format: Sxxx)
Platforma Off Course
Logowanie: e-mail (lub login)

otrzymany w automatycznej wiadomości
podczas zakładania konta

This entry was posted in . Bookmark the permalink.