Teoria endosymbiozyTeoria endosymbiozy

to teoria wyjaśniająca powstanie komórek eukariotycznych, które powstały w wyniku wniknięcia komórek Prokaryota do wnętrza pierwotnych komórek posiadających już jądro komórkowe. Od momentu połączenia ten „symbiotyczny twór” zaczął funkcjonować jako Eukaryota.

Z żyjących niegdyś samodzielnie organizmów prokariotycznych powstały organelle półautonomiczne odpowiedzialne za zarządzanie energią komórki. Określenie „półautonomiczne” oznacza, że część ich białek (bądź podjednostek białek) jest nadal kodowana przez ich własny materiał genetyczny, jednak większość informacji, a co za tym idzie kodowanych białek, znajduje się już w jądrze komórkowym (=”połowiczna autonomia”).

Zjawisko endosymbiozy zaszło dwukrotnie:

  • w pierwszej kolejności bakterietlenowe dały początek mitochondriom.
  • w drugiej kolejności przodkowie sinic (bakterii fotosyntetyzujących) przekształciły się w chloroplasty.

Dowody potwierdzające teorię endosymbiozy:

  • mitochondria i chloroplasty posiadają własny materiał genetyczny (nagie i koliste cząsteczki DNA) oraz rybosomy 70S (bakteryjne)
  • mitochondria i chloroplasty otoczone są podwójną błoną – błona wewnętrzna (pochodząca od bakterii) ma odmienny skład od innych błon występujących w komórce eukariotycznej
  • mitochondria i chloroplasty nie są tworzone przez komórkę jak inne organelle (nigdy nie powstają na nowo), lecz przez podział już istniejących organelli
  • mitochondria i plastydy mają podobne rozmiary do komórek prokariotycznych

Poniżej znajduje się krótki do rozwiązania on-line dostępny dla osób zalogowanych do naszej platformy. Jeśli nie masz dostępu do testu, zarejestruj konto i „wykup” dostęp w sklepie do kursu za 0 zł, a otrzymasz dostęp do testu.


This entry was posted in . Bookmark the permalink.