Roczny kurs streamingowy z

CHEMII

realizujący w całości materiał
do Matury 2022

8 miesięcy nauki
54 godziny zajęć

zajęcia prowadzone za pośrednictwem platformy Off Course

dostęp do nagranych zajęć do końca trwania kursu

wykup subskrypcję w sklepie na okres:
1 miesiąca
3 miesięcy
6 miesięcy
12 miesięcy

Magdalena pakosińska-parys

Wykładowca WUM
Wieloletnia egzaminatorka CKE 
a jednocześnie pasjonatka nauczania młodzieży licealnej ceniona przez naszych kursantów
więcej

Rozkład materiału

Chemia nieorganiczna
 • budowa atomu i konfiguracja elektronowa
 • układ okresowy, wiązania i budowa przestrzenna cząsteczek
 • klasyfikacja związków nieorganicznych: wodorki, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole
 • obliczenia: mol, masa molowa, objętość molowa
 • stechiometria wzorów i równań reakcji, wydajność reakcji
 • reakcje utleniania-redukcji, kwasy utleniające: chrom, mangan
 • efekty energetyczne
 • kinetyka
 • statyka
 • roztwory: rozpuszczalność substancji, stężenia roztworów
 • teorie kwasów i zasad
 • stała i stopień dysocjacji
 • wskaźniki pH, odczyn roztworów
 • hydroliza soli
 • reakcje zobojętniania i strącania
 • charakterystyka pierwiastków bloku s (litowce, berylowce)
 • charakterystyka pierwiastków bloku p (borowce, węglowce, azotowce, tlenowce, fluorowce, helowce)
 • charakterystyka pierwiastków bloku d (chrom, mangan, miedź, cynk, srebro)
Chemia organiczna
 • izomeria w chemii organicznej
 • alkany, alkeny, alkiny
 • areny
 • alkohole i fenole
 • aldehydy i ketony
 • kwasy karboksylowe
 • estry, tłuszcze, mydła
 • związki zawierające azot: związki nitrowe, aminy, amidy
 • aminokwasy i białka
 • monosacharydy, disacharydy i polisacharydy
 • tworzywa naturalne i sztuczne
 • typy i mechanizmy reakcji w chemii organicznej
 • identyfikacja substancji nieorganicznych i związków organicznych

Kurs roczny streamingowy z chemii

wrzesień 2021 – kwiecień 2022

Zapewniamy profesjonalnie przygotowane zajęcia

Zajęcia prowadzimy we własnych studiach nagraniowych używając tablicy lightboard, co zdecydowanie zmienia jakość odbioru przekazywanej przez nauczyciela wiedzy w porównaniu do typowych webinariów prowadzonych w szkołach

Nagrywamy wszystkie spotkania i dajemy dostęp do nagrań przez cały czas trwania kursu

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu

Umożliwia nam to 100% realizację zakresu podstawy programowej z przedmiotu

Podczas kursu rozwiązujemy ponad 500 zadań, które uczą jak poprawne konstruować odpowiedzi maturalne

Wszelkie materiały do zajęć udostępniamy na naszej platformie w postaci plików PDF

Harmonogram

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie dwóch semestrów:  

Semestr Początek zajęć Koniec zajęć Liczba zajęć Liczba matur
I 16 września 2021
23 grudnia 2021
28

II 4 stycznia 2022
21 kwietnia 2022
26

Razem w kursie 54*

* Każde zajęcia trwają 60 minut

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
INNOWACJE W EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na dzisiejsze potrzeby edukacyjne
przyszłych studentów