Roczny kurs streamingowy z

BIOLOGII 

realizujący w całości materiał
do Matury 2023

 • bierny dostęp do wszystkich zajęć kursów rocznych online
 • pełen zakres podstawy programowej
 • 50 spotkań po 90 min oraz 3 niedzielne zajęcia online (2 x 70 min)
  13.11 – rozmnażanie roślin
  4.12 – dziedziczenie cz.1
  11.12 – dziedziczenie cz.2
 • 2 matury próbne
  (udostępniamy pdf, a omówienie jest na zajęciach)
   

DODATKOWO:
tydzień po odbytych zajęciach live udostępniamy opracowane filmy danych tematów
(dostęp do nagranych zajęć od momentu ich opublikowania aż do końca czasu trwania wykupionego przez Ciebie dostępu do kursu)

Wykup dostęp do kursu w sklepie

Dr Michał Jóźwiak

Wykładowca WUM. Specjalista od polskich i międzynarodowych systemów nauczania, który potrafi dotrzeć do każdego ucznia.
Metodyk wdrażający skuteczne techniki analizy odpowiedzi maturalnych.

więcej

Mgr Anna Palińska

Egzaminatorka CKE, przewodnicząca komisji sprawdzającej matury. 
Doświadczona nauczycielka, która w prosto i skutecznie uczy modeli i sposobów konstruowania odpowiedzi maturalnych.

więcej

Kurs roczny streamingowy z biologii

wrzesień 2022 – kwiecień 2023

Zapewniamy profesjonalnie przygotowane zajęcia

Zajęcia prowadzimy we własnych studiach nagraniowych używając tablicy lightboard, co zdecydowanie zmienia jakość odbioru przekazywanej przez nauczyciela wiedzy w porównaniu do typowych webinariów prowadzonych w szkołach

Dajemy dostęp do najlepszych nagrań omawianych tematów przez cały czas trwania kursu

Zajęcia są prowadzone przez dwóch nauczycieli – możesz oglądać dwie grupy!

Umożliwia nam to 100% realizację zakresu podstawy programowej z przedmiotu

Wprowadzamy zajęcia warsztatowe, które uczą jak konstruować poprawne odpowiedzi do zadań maturalnych

Wszelkie materiały do zajęć i pakiety zadań warsztatowych udostępniamy na naszej platformie w postaci plików PDF

Możesz oglądać zajęcia z wszystkich otworzonych od września grup

Zapewniamy wyjątkową atmosferę podczas naszych webinariów oraz…

pełen profesjonalizm prowadzących – specjalistów od edukacji i sprawdzania zadań maturalnych – egzaminatorów maturalnych i pracowników WUM

Pasja naszych prowadzących jest od razu wyczuwalna podczas zajęć – co czyni je niesamowicie skutecznymi i na długo zapadającymi w pamięć kursantów

Otwartość nauczycieli sprawia, że każdy uczestnik może swobodnie porozmawiać z prowadzącym i zadać pytania dotyczące każdego aspektu przedmiotu – nawet na poziomie olimpijskim czy uniwersyteckim

Luźna forma prowadzenia zajęć oraz młodzieżowe podejście do uczniów przyczynia się do

niesamowitego wzrostu skuteczności nauczania,

czego nie doświadczysz w typowej szkole, a co od wielu lat potwierdzają nasi kursanci!

Rozkład materiału

Biologia doświadczalna i elementy statystyki
 • metodologia eksperymentu – formułowanie problemów badawczych, wniosków, prób badawczych i kontrolnych
 • analiza statystyczna w badaniach biologicznych
Skład chemiczny organizmów
 • cukry
 • tłuszcze
 • białka
Metabolizm
 • energia komórki – ATP
 • regulacja aktywności enzymów
Cytologia
 • budowa bakterii
 • funkcje życiowe bakterii
 • budowa komórki eukariotycznej
 • błona komórkowa i transport
 • podziały komórkowe
Genetyka
 • budowa kwasów nukleinowych
 • replikacja DNA
 • transkrypcja i regulacja ekspresji genów
 • translacja i modyfikacje posttranslacyjne
 • zmienność genetyczna i mutacje
 • wirusy i priony
 • biotechnologia
 • dziedziczenie (prawa Mendla i Morgana)
 • cechy sprzężone z płcią i analiza rodowodów
Fizjologia roślin
 • oddychanie komórkowe
 • fotosynteza
 • transport wody i asymilatów u roślin
 • hormony roślinne (ruchy roślin)
 • fotoperiodyzm
Zoologia
 • tkanki zwierzęce
 • rozwój zarodkowy zwierząt (embriologia)
Fizjologia zwierząt z elementami anatomii człowieka
 • aparat ruchu człowieka (mięśnie)
 • układ pokarmowy
 • układ wydalniczy
 • układ oddechowy
 • układ krwionośny
 • immunologia
 • układ nerwowy i narządy zmysłów
 • układ hormonalny
Biologia doświadczalna
 • prezentacja danych (tabele i wykresy)
Skład chemiczny organizmów
 • właściwości wody
Metabolizm
 • enzymy – budowa i właściwości
Systematyka organizmów
 • zasady klasyfikacji organizmów
 • klucze do oznaczania organizmów
 • kladystyka – analiza kladogramów
Protista
 • glony
 • pierwotniaki
 • śluzowce i grzyby niższe
Grzyby i porosty
 • cechy budowy grzybów
 • funkcje życiowe grzybów
 • cykle rozmnażania (sprzężniowce, workowce, podstawczaki)
 • porosty
Botanika
 • tkanki roślinne
 • organy roślinne
 • przegląd roślin (mszaki, paprotniki, nasienne)
 • cykle życiowe roślin
 • przegląd roślin (mszaki, paprotniki, nasienne)
Zoologia
 • przegląd bezkręgowców (live webinary na YouTube)
 • przegląd kręgowców (live webinary na YouTube)
Fizjologia zwierząt z elementami anatomii człowieka
 • powłoki ciała (skóra)
 • układ kostny
 • układ rozrodczy
Ekologia
 • podstawowe pojęcia ekologiczne
 • ekologia populacji
 • ekosystemy i biomy
Ochrona przyrody
 • rodzaje ochrony przyrody
 • formy ochrony przyrody
 • zagrożenia środowiska
Ewolucja
 • teorie ewolucji
 • prawidłowości ewolucji
 • mechanizmy ewolucji
 • dowody ewolucji
 • prawo Hardy’ego-Weinberg’a
 • ewolucja człowieka

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów