Roczny kurs streamingowy z

BIOLOGII

realizujący w całości materiał
do Matury 2024

 • bierny dostęp do wszystkich zajęć na żywo kursów rocznych online z biologii (czyli do B08 i B09)
  • B08 (soboty 13:00 oraz niedziele 11:00); pierwsze zajęcia 10 września 2023 r.
  • B09 (wtorki 19:00 oraz czwartki 19:00); pierwsze zajęcia 14 września 2023 r.
 • pełen zakres podstawy programowej
 • 50 spotkań po 90 min oraz 2 niedzielne spotkania online (każde trwa 2 x 90 min)
  17.03.2024 – dziedziczenie cz.1 (prowadzi Michał Jóźwiak)
  24.03.2024 – dziedziczenie cz.2 (prowadzi Michał Jóźwiak)
 • nagranie z każdego tematu udostępniane wraz z postępem kursu (dostępne aż do matury) 
Wykup dostęp do kursu w sklepie

Dr Michał Jóźwiak

Wykładowca WUM. Specjalista od polskich i międzynarodowych systemów nauczania, który potrafi dotrzeć do każdego ucznia.
Metodyk wdrażający skuteczne techniki analizy odpowiedzi maturalnych.

więcej

Mgr Anna Palińska

Egzaminatorka CKE, przewodnicząca komisji sprawdzającej matury. 
Doświadczona nauczycielka, która w prosto i skutecznie uczy modeli i sposobów konstruowania odpowiedzi maturalnych.

więcej

Kurs roczny streamingowy z biologii

wrzesień 2023 – kwiecień 2024

Zapewniamy profesjonalnie przygotowane zajęcia

Zajęcia prowadzimy we własnych studiach nagraniowych używając tablicy lightboard, co zdecydowanie zmienia jakość odbioru przekazywanej przez nauczyciela wiedzy w porównaniu do typowych webinariów prowadzonych w szkołach.

Dajemy dostęp do nagrań omawianych tematów przez cały czas trwania kursu.

Zajęcia są prowadzone przez dwóch nauczycieli – możesz oglądać dwie grupy!

Umożliwia nam to 100% realizację zakresu podstawy programowej z przedmiotu.

Wprowadzamy zajęcia warsztatowe, które uczą jak konstruować poprawne odpowiedzi do zadań maturalnych.

Podczas kupowania kursu można wykupić dostęp do materiałów do zajęć udostępnianych na naszej platformie w postaci plików PDF.

Możesz oglądać zajęcia z wszystkich utworzonych od września grup.

Zapewniamy wyjątkową atmosferę podczas naszych webinariów

Pełen profesjonalizm prowadzących – specjalistów od edukacji i sprawdzania zadań maturalnych – egzaminatorów maturalnych i pracowników WUM jest gwarantem przekazywanej wiedzy na najwyższym poziomie.

Pasja naszych prowadzących jest od razu wyczuwalna podczas zajęć – co czyni je niesamowicie skutecznymi i na długo zapadającymi w pamięć kursantów.

Otwartość nauczycieli sprawia, że każdy uczestnik może swobodnie porozmawiać z prowadzącym i zadać pytania dotyczące każdego aspektu przedmiotu – nawet na poziomie olimpijskim czy uniwersyteckim.

Luźna forma prowadzenia zajęć oraz młodzieżowe podejście do uczniów przyczynia się do wzrostu skuteczności nauczania, czego nie doświadczysz w typowej szkole, a co od wielu lat potwierdzają nasi kursanci!

Rozkład materiału

 • prezentacja danych (tabele i wykresy), formułowanie wniosków
 • właściwości wody
 • zasady klasyfikacji organizmów
 • klucze do oznaczania organizmów
 • kladystyka – analiza kladogramów
 • budowa bakterii
 • funkcje życiowe bakterii
 • budowa komórki eukariotycznej
 • glony
 • pierwotniaki
 • tkanki roślinne
 • organy roślinne
 • przegląd roślin (mszaki, paprotniki, nasienne) (film)
 • przegląd bezkręgowców (live webinary na YouTube)
 • przegląd kręgowców (live webinary na YouTube)
 • tkanki zwierzęce (film)
 • rozwój zarodkowy zwierząt (embriologia)
 • układ pokarmowy
 • układ oddechowy
 • układ krwionośny
 • układ nerwowy i narządy zmysłów
 • układ hormonalny
 • układ rozrodczy
 • podstawowe pojęcia ekologiczne
 • ekologia populacji
 • ekosystemy i biomy
 • rodzaje ochrony przyrody
 • formy ochrony przyrody
 • zagrożenia środowiska
 • teorie ewolucji
 • prawidłowości ewolucji
 • mechanizmy ewolucji
 • dowody ewolucji
 • metodologia eksperymentu – formułowanie problemów badawczych, hipotez, ustalanie prób badawczych i kontrolnych
 • analiza statystyczna w badaniach biologicznych
 • cukry
 • tłuszcze
 • białka
 • energia komórki – ATP
 • enzymy – budowa i właściwości
 • regulacja aktywności enzymów
 • błona komórkowa i transport
 • podziały komórkowe
 • cechy budowy grzybów
 • funkcje życiowe grzybów
 • cykle rozmnażania (sprzężniowce, workowce, podstawczaki)
 • porosty
 • cykle życiowe roślin
 • oddychanie komórkowe
 • fotosynteza
 • transport wody i asymilatów u roślin
 • hormony roślinne (ruchy roślin)
 • fotoperiodyzm
 • powłoki ciała (skóra)
 • układ kostny
 • aparat ruchu człowieka (mięśnie)
 • układ wydalniczy
 • immunologia
 • budowa kwasów nukleinowych
 • replikacja DNA
 • transkrypcja i regulacja ekspresji genów
 • translacja i modyfikacje posttranslacyjne
 • zmienność genetyczna i mutacje
 • wirusy i priony
 • biotechnologia
 • dziedziczenie (prawa Mendla i Morgana) (niedzielne webinary)
 • cechy sprzężone z płcią i analiza rodowodów (niedzielne webinary)
 • prawo Hardy’ego-Weinberg’a
 • ewolucja człowieka

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów