Dwuletni kurs stacjonarny z

CHEMII 

realizujący w całości materiał
do Matury 2025

 

 • 17 miesięcy nauki
 • 55 spotkań raz w tygodniu
 • każde spotkanie to 2 zajęcia po 50 min
  (łącznie ponad 90 godzin zegarowych zajęć)
 • 6 matur próbnych
  (pisane w niedziele, sprawdzane i omawiane przez nauczyciela)
 • systematyczne prace domowe
  (sprawdzane przez nauczyciela)

DODATKOWO:
nagrania wszystkich tematów zajęć na platformie
(udostępniane systematycznie w drugim roku kursu)

Prof. dr hab. Marta Struga

Kierownik Katedry Biochemii Wydziału Lekarskiego. Pani profesor od lat przygotowuje maturzystów na studia medyczne prowadząc zajęcia w niezwykle żywiołowy sposób, co czyni je bardzo atrakcyjnymi.

więcej

KOSZT KURSU:

 • wpisowe: 150 zł
 • opłata główna: 17 miesięcznych rat po 540 zł

Kurs dwuletni stacjonarny z chemii

październik 2023 – kwiecień 2025

Zapewniamy przyjazną atmosferę
w grupach 8-12 osobowych

Dzięki małym grupom skutecznie realizujemy pełny zakres podstawy programowej z przedmiotu.

Odpowiadamy na każde pytanie naszego kursanta. Mamy czas, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb grupy.

Zajęcia prowadzone są w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych.

Filmy z realizowanych tematów

Od września 2024 uczestnicy kursu dwuletniego otrzymają dostęp do nagrań zajęć kursu rocznego online (wrzesień 2024 – kwiecień 2025)

Nagrane zajęcia będą wstawiane na platformę zgodnie z postępem kursu rocznego online i będą one dostępne aż do samej matury.

Harmonogram kursów dwuletnich

[przekręć komórkę w poziomie]

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie czterech semestrów:  

Semestr Początek zajęć Koniec zajęć Liczba zajęć* Liczba matur**
I C22: 6 października 2023
C22: 15 grudnia 2023
C22: 20 C22: 1
II C22: 5 stycznia 2024
C22: 14 czerwca 2024
C22: 38 C22: 2
III C22: 13 września 2024
C22: 20 grudnia 2024
C22: 28 C22: 1
IV C22: 10 stycznia 2025
C22: 11 kwietnia 2025
C22: 24 C22: 2
Razem w kursie 110 6

* Każde zajęcia trwają 50 minut
** Matury próbne odbywają w dodatkowych terminach (poza godzinami zajęć) w wybrane niedziele o:
  – tura I o 10:00-13:00
  – tura II o 13:15-16:15
  Każda matura trwa 180 minut

Rozkład materiału

 • budowa atomu i konfiguracja elektronowa
 • układ okresowy, wiązania i budowa przestrzenna cząsteczek
 • klasyfikacja związków nieorganicznych: wodorki, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole
 • obliczenia: mol, masa molowa, objętość molowa
 • stechiometria wzorów i równań reakcji, wydajność reakcji
 • reakcje utleniania-redukcji, kwasy utleniające, chrom i mangan
 • ogniwa
 • efekty energetyczne
 • kinetyka
 • statyka
 • roztwory: rozpuszczalność substancji, stężenia roztworów
 • teorie kwasów i zasad
 • stała i stopień dysocjacji
 • wskaźniki pH, odczyn roztworów
 • hydroliza soli
 • reakcje zobojętniania i strącania
 • charakterystyka pierwiastków bloku s (litowce, berylowce)
 • charakterystyka pierwiastków bloku p (borowce, węglowce, azotowce, tlenowce, fluorowce, helowce)
 • charakterystyka pierwiastków bloku d (chrom, mangan, miedź, cynk, srebro)
 • izomeria w chemii organicznej
 • alkany, alkeny, alkiny
 • areny
 • alkohole i fenole
 • aldehydy i ketony
 • kwasy karboksylowe, hydroksykwasy
 • estry, tłuszcze, mydła
 • związki zawierające azot: związki nitrowe, aminy, amidy
 • aminokwasy i białka
 • monosacharydy, disacharydy i polisacharydy
 • tworzywa naturalne i sztuczne
 • typy i mechanizmy reakcji w chemii organicznej
 • identyfikacja substancji nieorganicznych i związków organicznych

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów