Dwuletni kurs stacjonarny z

BIOLOGII 

realizujący w całości materiał
do Matury 2025

 

 • 17 miesięcy nauki
 • 55 spotkań raz w tygodniu
 • każde spotkanie to 2 zajęcia po 60 min
  (łącznie 110 godzin zegarowych zajęć)
 • 6 matur próbnych
  (pisane w niedziele, sprawdzane i omawiane przez nauczyciela)
 • systematyczne prace domowe
  (sprawdzane przez nauczyciela)

DODATKOWO:
nagrania tematów zajęć na platformie
(udostępniane systematycznie w drugim roku kursu)

Dr Michał Jóźwiak

Wykładowca WUM. Specjalista od polskich i międzynarodowych systemów nauczania, który potrafi dotrzeć do każdego ucznia.
Metodyk wdrażający skuteczne techniki analizy odpowiedzi maturalnych.

więcej

dr Paulina Garbalińska

Egzaminatorka OKE.
Nauczycielka polskiego systemu matury oraz IB, która z niesamowitą skutecznością przekazuje wiedzę. Jej klasy osiągają jedne z najlepszych wyników z matur w rankingach.

więcej

KOSZT KURSU:

 • wpisowe: 150 zł
 • opłata główna: 17 miesięcznych rat po 580 zł

Kurs dwuletni stacjonarny z biologii

październik 2023 – kwiecień 2025

Zapewniamy przyjazną atmosferę
w grupach 8-12 osobowych

Dzięki małym grupom skutecznie realizujemy pełny zakres podstawy programowej z przedmiotu.

Odpowiadamy na każde pytanie naszego kursanta. Mamy czas, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb grupy.

Zajęcia prowadzone są w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych.

Filmy z realizowanych tematów

Od września 2024 uczestnicy kursu dwuletniego otrzymają dostęp do nagrań zajęć kursu rocznego online (wrzesień 2024 – kwiecień 2025)

Nagrane zajęcia będą wstawiane na platformę zgodnie z postępem kursu rocznego online i będą one dostępne aż do samej matury.

Harmonogram kursów dwuletnich

[przekręć komórkę w poziomie]

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie czterech semestrów:  

Semestr Początek zajęć Koniec zajęć Liczba zajęć* Liczba matur**
I

B22: 5 października 2023

B23: 4 października 2023

B22: 22 grudnia 2023

B23: 20 grudnia 2023

B22: 22

B23: 22

B22: 1

B23: 1

II

 B22: 4 stycznia 2024

B23: 3 stycznia 2024

B22: 13 czerwca 2024

B23: 12 czerwca 2024

B22: 36

B23: 36

B22: 1

B23: 1

III

B22: 12 września 2024

B23: 11 września 2024

B22: 19 grudnia 2024

B23: 18 grudnia 2024

B22: 28

B23: 28

B22: 2

B23: 2

IV

B22: 9 stycznia 2025

B23: 8 stycznia 2025

B22: 10 kwietnia 2025

B23: 9 kwietnia 2025

B22: 24

B23: 24

B22: 2

B23: 2

Razem w kursie 110 6

* Każde zajęcia trwają 60 minut
** Matury próbne odbywają w dodatkowych terminach (poza godzinami zajęć) w wybrane niedziele o:
  – tura I o 10:00-13:00
  – tura II o 13:15-16:15
  Każda matura trwa 180 minut

Rozkład materiału

 • metodologia eksperymentu – formułowanie problemów badawczych, wniosków, prób badawczych i kontrolnych
 • prezentacja wyników – zasady konstrukcji wykresów i tabel
 • podstawy analizy statystycznej danych
 • właściwości wody
 • cukry
 • tłuszcze
 • białka
 • energia komórki – ATP
 • enzymy – budowa i właściwości
 • regulacja aktywności enzymów
 • teoria komórkowa
 • budowa bakterii
 • funkcje życiowe bakterii
 • teoria endosymbiozy
 • budowa komórki eukariotycznej
 • błona komórkowa i transport
 • podziały komórkowe
 • zasady klasyfikacji organizmów
 • klucze do oznaczania organizmów
 • kladystyka – analiza kladogramów
 • glony
 • pierwotniaki
 • śluzowce i grzyby niższe
 • cechy budowy grzybów
 • funkcje życiowe grzybów
 • cykle rozmnażania (sprzężniowce, workowce, podstawczaki)
 • porosty
 • tkanki roślinne
 • organy roślinne
 • przegląd roślin (mszaki, paprotniki, nasienne)
 • cykle życiowe roślin
 • oddychanie komórkowe
 • fotosynteza
 • transport wody i asymilatów u roślin
 • hormony roślinne (ruchy roślin)
 • fotoperiodyzm
 • tkanki zwierzęce
 • rozwój zarodkowy zwierząt (embriologia)
 • przegląd bezkręgowców
 • przegląd kręgowców
 • aparat ruchu człowieka (szkielet, mięśnie)
 • powłoki ciała (skóra)
 • układ pokarmowy
 • układ krążenia
 • immunologia
 • układ oddechowy
 • układ wydalniczy
 • układ rozrodczy
 • układ hormonalny
 • układ nerwowy i narządy zmysłów
 • genetyka molekularna
 • replikacja
 • transkrypcja i regulacja ekspresji genów
 • translacja i modyfikacje posttranslacyjne
 • zmienność genetyczna i mutacje
 • wirusy, priony
 • biotechnologia
 • dziedziczenie (prawa Mendla i Morgana)
 • cechy sprzężone z płcią i analiza rodowodów
 • podstawowe pojęcia ekologiczne
 • ekologia populacji
 • ekosystemy i biomy
 • teorie ewolucji
 • prawidłowości ewolucji
 • mechanizmy ewolucji
 • dowody ewolucji
 • prawo Hardy’ego-Weinberg’a
 • ewolucja człowieka
 • rodzaje ochrony przyrody
 • formy ochrony przyrody
 • zagrożenia środowiska

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów