Testy zamknięte z BIOLOGII

INFORMACJA:

Poszczególne tematy z testami będą otwierać się zgodnie z harmonogramem lekcji kursu Biologii, w którym uczestniczysz


Postęp kursu


Rozwiązywanie testów

  • Każdy test składa się z zadań zamkniętych i nie ma limitu czasu na jego rozwiązanie.
  • Testu nie można zapisać w trakcie jego rozwiązywania, nie można także przeładowywać strony ani zamykać przeglądarki. W każdym z tych przypadków niekompletny test zostanie automatycznie zamknięty i przerwany. Wówczas należy podjąć jeszcze raz próbę rozwiązania go od początku.
  • Po zakończeniu ostatniego zadania i naciśnięciu rozwiązania automatycznie zostaną sprawdzone, a wynik opublikowany.
  • Aby zdać test (i przez to odznaczyć lekcję w menu lekcji jako ukończoną), należy uzyskać wynik co najmniej 90%.
  • Każdy test można rozwiązywać wiele razy.

Wyniki z testu

  • Swoje wyniki można również przeglądać rozwijając panel „MOJE KONTO” i wybierając „MOJE TESTY„.

Biologia eksperymentalna

Biochemia

Cytologia

Systematyka

Protista i Grzyby

Botanika

Fizjologia roślin

Zoologia

Fizjologia zwierząt i człowieka

Genetyka

Dziedziczenie

Ekologia i ochrona przyrody

Ewolucjonizm

This entry was posted in . Bookmark the permalink.