Kurs pre-CHEMIA (Matura 2024)

Informacje o kursie

Przedmiot:

Rodzaj kursu:

Kurs prowadzi

Magdalena Pakosińska-Parys Magdalena Pakosińska-Parys Prowadząca, Egzaminator

Postęp kursu

Ogłoszenia


Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki o godzinie 18:30:

 1. 15.05.2023 – Doświadczenia w chemii nieorganicznej
 2. 22.05.2023 – Stechiometria
 3. 29.05.2023 – pH i odczyn roztworów
 4. 05.06.2023 – reakcje redox
 5. 12.06.2023 – potencjał w reakcjach chemicznych
 6. 19.06.2023 – mocne i słabe elektrolity w roztworach wodnych

 • w razie jakichkolwiek problemów technicznych piszcie od razu do nas do sekretariatu (798 048 248) albo na messengerze na stronie – pomoc techniczno-organizacyjna czuwa podczas webinarów 👍

Webinaria

 • Dostęp do lekcji będzie otwarty w godzinach wieczornych dnia poprzedzającego dane zajęcia.
 • Jest to czas, aby pobrać z lekcji plik z materiałami na dane zajęcia.
 • W lekcji „Webinarium Chemia” po wpisaniu Imienia i Nazwiska będzie można dołączyć do spotkania z nauczycielem
  (kursanci zostaną automatycznie wpuszczeni do pokoju webinariowego, gdy administrator go otworzy na ok 5-10 min przed rozpoczęciem zajęć).
 • Podczas zajęć nauczyciel będzie tłumaczyć teorię i rozwiązywać zadania z kursantami.
  Warto wówczas posiadać kalkulator oraz karty wzorów [do pobrania poniżej].
 • Aby mieć możliwość dyskusji z prowadzącym należy posiadać działający mikrofon.

  WAŻNE SKRÓTY:
  S – przełączanie widoku na pełny ekran
  Spacja – uaktywnia mikrofon (trzeba wcisnąć Spację trzymając mówić i puścić Spację)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.