BIOLOGY IB – OPTION D (Human Physiology)

Informacje o kursie

Rodzaj kursu:

Kurs prowadzi

Michał Jóźwiak Michał Jóźwiak Prowadzący

Postęp kursu


Ogłoszenia

W NIEDZIELĘ 05.02.2023 o godzinie 10:30 robimy D2 (SL & AHL)
– materiały w SĄ JUŻ W LEKCJI


Michał


Instrukcje jak korzystać z kursu

Webinaria

 • Dostęp do lekcji będzie otwarty o godzinie 18:00 dnia poprzedzającego dane zajęcia.
  Jest to czas, aby pobrać z lekcji plik z materiałami na dane zajęcia.
 • W lekcji „Webinarium Biologia” po wpisaniu Imienia i Nazwiska będzie można dołączyć do spotkania z nauczycielem
  (kursanci zostaną automatycznie wpuszczeni do pokoju webinariowego, gdy administrator go otworzy na ok 5-10 min przed rozpoczęciem zajęć).
 • Podczas zajęć nauczyciel będzie omawiać temat.
 • Aby mieć możliwość dyskusji z prowadzącym należy posiadać działający mikrofon.

  WAŻNE SKRÓTY:
  S – przełączanie widoku na pełny ekran
  Spacja – uaktywnia mikrofon (trzeba wcisnąć Spację i trzymając mówić)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.