BIOLOGIA – Nagrania maturalnych warsztatów pisania poprawnych odpowiedzi (BW-2023-03)

Informacje o kursie

Przedmiot:

Rodzaj kursu:

Kurs prowadzi

Anna Palińska Anna Palińska Prowadząca i Egzaminator

Postęp kursu

  • Sekcja „Sprawdź się” otworzy się po ostatniej zaplanowanej lekcji. Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu jest wcześniejsze oznaczenie lekcji jako ukończonej (niebieski przycisk na dole lekcji „OZNACZ LEKCJĘ JAKO UKOŃCZONĄ”)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.