Dwuletni kurs stacjonarny z

BIOLOGII 

realizujący w całości materiał
do Matury 2026

KOSZT KURSU:

 • wpisowe: 150 zł
 • opłata główna: 17 miesięcznych rat po 610 zł

CENA KURSU ZAWIERA:

 • 17 miesięcy nauki
 • 55 spotkań stacjonarnych raz w tygodniu
  (każde spotkanie trwa 2 x 60 min)
 • 6 matur próbnych
  (kurs daje możliwość napisania sześciu matur próbnych w dodatkowych niedzielnych terminach poza kursem, sprawdzanych przez nauczyciela wraz z udostępnionym filmem z dokładnym omówieniem wszystkich zadań oraz omówieniem najtrudniejszych zadań na zajęciach)
 • prace domowe
  (w postaci papierowej – nie cyfrowej – sprawdzane przez nauczyciela)

ORAZ:

 • nagrania zajęć z kursu online „Biologia Teoria”
  (udostępniane na platformie po zrealizowanych zajęciach stacjonarnych)
  Nagrania będą dostępne do czerwca 2026, czyli dają możliwość powtarzania tematów aż do samej matury
 • nagrania zajęć z kursu online „Biologia Analiza”
  (udostępniane w drugim roku kursu systematycznie wraz z postępem tego kursu w edycji 2025/26)
  Nagrania dają możliwość ćwiczenia tworzenia poprawnych konstrukcji odpowiedzi maturalnych na wybrane czasowniki operacyjne, tzw. nauka pisania odpowiedzi – kursanci będą mieć dostęp do filmów do czerwca 2026

PROWADZĄCY KURSY DWULETNIE STACJONARNE:

mgr Anna Palińska

Egzaminatorka OKE, przewodnicząca komisji sprawdzającej matury. 
Doświadczona nauczycielka, która prosto i skutecznie uczy sposobów konstruowania odpowiedzi maturalnych.

dr Michał Jóźwiak

Wykładowca WUM. Specjalista od polskich i międzynarodowych systemów nauczania. Nauczyciel, dydaktyk, pasjonat nauk ścisłych.

więcej o prowadzących

Kurs dwuletni stacjonarny z biologii

październik 2024 – kwiecień 2026

Zapewniamy przyjazną atmosferę i komfortowe warunki nauki

Dzięki małym grupom mamy możliwość dobrego poznania naszych kursantów oraz dyskusji w kameralnej atmosferze odpowiadając na każde pytanie ucznia.

Daje nam to możliwość skutecznej realizacji pełnego zakresu podstawy programowej oraz dostosowania toku nauki do indywidualnych potrzeb grupy.

Zajęcia prowadzone są w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych.

 

Filmy z realizowanych tematów

Jako, że lekcje stacjonarne nie są nagrywane, to uczestnicy kursów stacjonarnych będą systematycznie otrzymywać dostęp do nagrań zajęć kursu online z teorią oraz w drugim roku nauki – dostęp do nagrań kursu z analizy zadań maturalnych.

Filmy będą wstawiane na platformę zgodnie z postępem kursu rocznego online i będą dostępne dla ucznia aż do samej matury.

Prace domowe i matury próbne

Aby maksymalnie wykorzystać 2 lata nauki, uczniowie przez cały czas trwania kursu będą mieli styczność z praktycznym podejściem do przedmiotu, rozwiązując zadania oceniane przez nauczycieli.

Dodatkowo, aby nie „marnować” godzin kursu przeznaczonych na naukę, dokładne rozwiązania wszystkich zadań z matur próbnych będą udostępnione jako filmy na platformie.

Rozkład materiału

 • metodologia eksperymentu – formułowanie problemów badawczych, wniosków, prób badawczych i kontrolnych
 • prezentacja wyników – zasady konstrukcji wykresów i tabel (film na platformie)
 • podstawy analizy statystycznej danych
 • właściwości wody
 • cukry
 • tłuszcze
 • aminokwasy i białka
 • kwasy nukleinowe
 • energia komórki – ATP
 • enzymy – budowa i właściwości
 • regulacja aktywności enzymów
 • teoria komórkowa
 • budowa bakterii
 • funkcje życiowe bakterii
 • teoria endosymbiozy
 • budowa komórki eukariotycznej
 • błona komórkowa i transport
 • podziały komórkowe
 • zasady klasyfikacji organizmów
 • klucze do oznaczania organizmów
 • kladystyka – analiza kladogramów
 • glony
 • pierwotniaki
 • cechy budowy grzybów
 • funkcje życiowe grzybów
 • cykle rozmnażania (sprzężniowce, workowce, podstawczaki)
 • porosty
 • tkanki roślinne
 • organy roślinne
 • przegląd roślin (mszaki, paprotniki, nasienne)
 • oddychanie komórkowe
 • fotosynteza
 • transport wody i asymilatów u roślin
 • hormony roślinne (ruchy roślin)
 • fotoperiodyzm
 • cykle życiowe roślin
 • tkanki zwierzęce
 • rozwój zarodkowy zwierząt (embriologia)
 • przegląd bezkręgowców
 • przegląd kręgowców
 • powłoki ciała (skóra)
 • aparat ruchu człowieka (szkielet, mięśnie)
 • układ pokarmowy
 • układ wydalniczy
 • układ oddechowy
 • układ krążenia
 • immunologia
 • układ nerwowy i narządy zmysłów
 • układ hormonalny
 • układ rozrodczy
 • wstęp do genetyki molekularnej (film na platformie)
 • replikacja DNA
 • transkrypcja i regulacja ekspresji genów
 • translacja i modyfikacje posttranslacyjne
 • zmienność genetyczna i mutacje
 • wirusy, priony
 • biotechnologia
 • dziedziczenie (prawa Mendla i Morgana)
 • cechy sprzężone z płcią i analiza rodowodów
 • podstawowe pojęcia ekologiczne
 • ekologia populacji
 • ekosystemy i biomy
 • teorie ewolucji
 • prawidłowości ewolucji
 • mechanizmy ewolucji
 • dowody ewolucji
 • prawo Hardy’ego-Weinberg’a
 • ewolucja człowieka
 • rodzaje ochrony przyrody
 • formy ochrony przyrody
 • zagrożenia środowiska

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów