CHEMIA

Kursy maturalne z chemii z najlepszymi specjalistami


Merytoryczne wyjaśnienie tematu połączone z praktyką rozwiązywania setek zadań maturalnych.

Dodatkowo oferujemy możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych w pracowniach WUM, które pozwolą na lepsze zrozumienie i zapamiętanie materiału, aby osiągnąć wymarzony sukces.

Na naszych kursach otrzymasz

  • wiedzę przekazywaną przez pasjonatów przedmiotu będących doświadczonymi pedagogami, wykładowcami i egzaminatorami.
  • zajęcia w małych grupach, na których będziesz mógł zadać każde pytanie zarówno o treści, których nie rozumiesz, jak również o sposób analizy zadań i pisania poprawnych odpowiedzi pod klucz.
  • godziny praktyk w postaci cotygodniowych prac domowych sprawdzanych przez nauczyciela oraz matur próbnych omawianych potem na zajęciach.
  • możliwość uczestniczenia w laboratoriach, na których będziesz samodzielnie wykonywał doświadczenia objęte podstawą programową z chemii na poziomie rozszerzonym oraz ćwiczył, jak poprawnie formułować obserwacje i wnioski do zadań doświadczalnych.

 UDOSTĘPNIAMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE KURSÓW MATURALNYCH

KURSY STACJONARNE

kurs roczny
stacjonarny
8 miesięcy nauki
STARTUJE WE WRZEŚNIU
Liczba zajęć: 54
Spotkania raz w tygodniu
Czas trwania spotkania:
2 zajęcia po 50 min
Matury próbne: 4
Prace domowe
w wersji papierowej
sprawdzane i omawiane

Obecnie trwają kursy do Matury 2022

Zapisy na Maturę 2023 otworzymy kwiecień/maj 2022

Kurs roczny wydłużony
stacjonarny
10 miesięcy nauki
STARTUJE W MAJU
Liczba zajęć: 66
Spotkania raz w tygodniu
Czas trwania spotkania:
2 zajęcia po 50 min
Matury próbne: 4
Prace domowe
w wersji papierowej
sprawdzane i omawiane

Obecnie trwają kursy do Matury 2022

Zapisy na Maturę 2023 otworzymy w lutym 2022

Kurs półtoraroczny
stacjonarny
13 miesięcy nauki
STARTUJE W LUTYM
Liczba zajęć: 80
Spotkania raz w tygodniu
Czas trwania spotkania:
2 zajęcia po 50 min
Matury próbne: 5
Prace domowe
w wersji papierowej
sprawdzane i omawiane

Obecnie trwają kursy do Matury 2022

Zapisy na Maturę 2023 otworzymy po 11.11.2021

Kurs dwuletni
stacjonarny
18 miesięcy nauki
STARTUJE WE WRZEŚNIU
Liczba zajęć: 110
Spotkania raz w tygodniu
Czas trwania spotkania:
2 zajęcia po 50 min
Matury próbne: 7
Prace domowe
w wersji papierowej
sprawdzane i omawiane

Obecnie trwają kursy do Matury 2022 i 2023

Zapisy na Maturę 2024 otworzymy kwiecień/maj 2022

KURSY ONLINE

KURSY „STREAM”

kurs roczny
online
8 miesięcy nauki
STARTUJE WE WRZEŚNIU
Liczba webinariów: 54
Webinaria dwa razy w tygodniu (wieczorami)
Czas trwania webinarium: 60 min
Matury próbne: 2
(stacjonarnie bądź wysyłkowo)
Prace domowe
pakiety zadań na platformie
+ filmy z rozwiązaniami egzaminatora

Obecnie trwają kursy do Matury 2022

Zapisy na Maturę 2023 otworzymy kwiecień/maj 2022

kurs półtoraroczny
online
13 miesięcy nauki
STARTUJE W LUTYM
Liczba webinariów: 80
Webinaria dwa razy w tygodniu (wieczorami)
Czas trwania webinarium: 60 min
Matury próbne: 3
(stacjonarnie bądź wysyłkowo)
Prace domowe
pakiety zadań na platformie
+ filmy z rozwiązaniami egzaminatora

Obecnie trwają kursy do Matury 2022

Zapisy na Maturę 2023 otworzymy po 11.11.2021

Kurs roczny
streamingowy
8 miesięcy nauki
STARTUJE WE WRZEŚNIU
Liczba webinariów: 54
Webinaria dwa razy w tygodniu (wieczorami)
Czas trwania webinarium: 60 min
Matury próbne: 0
(do dokupienia w naszym sklepie)
Prace domowe
kurs streamingowy
nie oferuje prac domowych

Obecnie trwają kursy do Matury 2022

Zapisy na Maturę 2023 otworzymy kwiecień/maj 2022

KURSY VOD

LABORATORIA

Kurs VOD
Własne tempo nauki
STARTUJE W MOMENCIE WYKUPIENIA DOSTĘPU
Lekcje ze wszystkich działów
Autorskie nagrania wykładowców WUM
Ponad 80 filmów
Dostęp do kursu wykupowany jest na okres 365 dni

KURS NIEDOSTĘPNY  W ROKU 2021/2022

Obecnie trwają nagrania do nowej podstawy programowej

Ten kurs będzie dostępny jedynie dla osób zdających „nową formułę” Matury (od 2023)

Laboratoria chemiczne
Pracownie WUM
LABORATORIUM 1
(styczeń)
zakres chemii nieorganicznej
Czas trwania: 3,5 h
LABORATORIUM 2
(kwiecień)
zakres chemii organicznej
Czas trwania: 3,5 h

ZAJĘCIA NA WUM NIEDOSTĘPNE  W ROKU 2021/2022

z powodów pandemicznych

Zajęcia z chemii są prowadzone przez następujących specjalistów

Prof. dr hab. Marta Struga
Chemia

Pani Marta Struga ukończyła studia magisterskie na Wydziale Chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2001 roku uzyskała tytuł doktora nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Po przeprowadzce do Warszawy rozpoczęła pracę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM), gdzie w 2011 roku uzyskała habilitację na Wydziale Farmacji, a w grudniu 2019 roku – tytuł profesora Nauk Medycznych na Wydziale Lekarskim.

 

Obecnie jest kierownikiem Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jak również zastępcą przewodniczącego rady dyscypliny nauk medycznych.

 

Pani Marta od ponad 15 lat prowadzi kursy przygotowujące uczniów do różnych konkursów, egzaminów oraz matur. Na zajęciach przekazuje wiedzę w sposób trafiający do wyobraźni ucznia, a sposób uczenia jest niezwykle skuteczny.

 

Dużą zaletą zajęć prowadzonych przez Panią Martę jest trafne połączenie rzetelnej wiedzy z praktycznym jej zastosowaniem w zadaniach dopasowanych do programu oraz standardów egzaminacyjnych. Swoim sposobem prowadzenia zajęć stara się zarazić pasją do chemii każdego ucznia.

 

Hobby Pani Marty to bieganie i nurkowanie. Bardzo intryguje ją podwodny świat i w każdej wolnej chwili uwielbia go zwiedzać. Wieczorem, przed snem lubi zaczytać się w dobrej książce.

Dr Magdalena Pakosinska
Chemia

Pani Magdalena ukończyła chemię na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 12 lat pracowała w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prowadziła zajęcia dydaktyczne z chemii dla studentów I i II Wydziału Lekarskiego oraz Oddziału Lekarsko-Dentystycznego. W 2010 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Farmaceutycznym WUM otrzymując stopień doktora nauk farmaceutycznych.


Obecnie pracuje w Katedrze i Zakładzie Biochemii WUM na stanowisku adiunkta dydaktycznego, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami z przedmiotu Biochemia z elementami Chemii. Jest współautorem wielu skryptów dla studentów i publikacji naukowych.

 

Pani Magda już od czasu szkoły podstawowej wiedziała, że chce uczyć chemii. Posiada uprawnienia pedagogiczne uprawniające do nauczania w szkole. Od 2001 roku prowadzi wykłady z chemii na kursie przygotowawczym organizowanym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. W maju 2005 roku uzyskała uprawnienia egzaminatora maturalnego z przedmiotu chemia przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Od tego czasu co roku czynnie sprawdza matury na poziomie rozszerzonym. Ukończyła również Kurs Pedagogiczny dla nauczycieli akademickich WUM.


W wolnym czasie uwielbia tańczyć i śpiewać, ale przyznaje, że najbardziej kocha uczyć! W 2011 roku otrzymała indywidualną nagrodę dydaktyczną Rektora WUM. Pani Magda ma prosty, klarowny i spokojny sposób tłumaczenia, co pozwala każdemu zrozumieć wszelkie zagadnienia, które przekazuje. Uczenie innych sprawia jej ogromną radość i satysfakcję.

Dr hab. Anna Bielenica
Chemia

Pani Anna ukończyła studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Uniwersytetem we Florencji we Włoszech oraz Uniwersytetem w Perpignan we Francji. W 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a 9 lat później – stopień doktora habilitowanego.

 

Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze i Zakładzie Biochemii Wydziału Lekarskiego WUM.

 

Pani Anna w 2005 roku uzyskała uprawnienia egzaminatora maturalnego z chemii przy OKE w Warszawie; jest również weryfikatorem, koordynującym i nadzorującym pracę innych egzaminatorów. Od 20 lat prowadzi zajęcia na kursach przygotowawczych do egzaminu maturalnego i egzaminów wstępnych na uczelnie medyczne.

 

Prowadząc zajęcia, pani Anna stosuje wypracowane przez siebie schematy i metody nauczania, sposoby tłumaczenia każdego działu i każdego zagadnienia, z użyciem odpowiednich przykładów i porównań. Zwraca przy tym szczególną uwagę na popełniane w trakcie rozwiązywania zadań błędy oraz zasady umożliwiające otrzymywanie najwyższych wyników punktowych. Jej celem jest nauczanie przez zrozumienie oraz nacisk na dodatkową pracę własną ucznia. Uczenie chemii, dzielenie się zdobytą wiedzą, sprawia jej ogromną satysfakcję.

 

Pani Anna jest miłośniczką dobrej literatury. Wyznaje przekonanie, że „kto czyta książki, żyje podwójnie” (U. Eco).” Jest również wielbicielką i kolekcjonerką perfum.

W ramach naszych kursów uczestnik otrzymuje

Zajęcia prowadzone są w grupach 5-8 osobowych

Zaletą zajęć prowadzonych w mniejszych grupach jest możliwość osiągnięcia optymalnego tempa pracy z uczniami, a jednocześnie uzyskanie wysokiego poziomu merytorycznego grupy

Daje to możliwość dobrego kontaktu pomiędzy uczniem a nauczycielem i odwrotnie

Indywidualne podejście

Małe grupy zapewniają kursantom kameralną i swobodną atmosferę zajęć, a nauczycielowi możliwość indywidualnego podejścia do ucznia w przypadku problemów lub wątpliwości związanych z tematem zajęć

Interakcje podczas nauki

Z doświadczenia wiemy, że w małej grupie słuchacze wykazują dużą aktywność oraz mają większą możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Zajęcia, zamiast formy typowych wykładów, przybierają postać aktywnych ćwiczeń.

Prowadzący ma wówczas możliwość zastosowania zasad oceniania kształtującego i sprawdzenia, w jakim stopniu kursant opanował przerabiany materiał

Bieżące monitorowanie postępów

W każdym tygodniu kursant będzie rozwiązywał w domu zestawy ćwiczeń przygotowanych przez wykładowcę

Zadania będą sprawdzane i opatrywane indywidualnym komentarzem

Kontrola rodzicielska

Rodzice otrzymują możliwość kontaktu z sekretariatem, aby otrzymywać na bieżąco informacje o frekwencji oraz postępach ucznia

Nasza lokalizacja

Off Course sp. z o.o.
Żurawia 22/212
00-515 Warszawa
 
Kontakt