BIOLOGIA

Kursy maturalne dla osób wybierających studia medyczne i kierunki biologiczne


Od sześciu lat aktywnie wspieramy naszych uczniów w uzyskaniu indeksu na uczelnie wyższe.

Specjalizujemy się w przygotowaniu maturzystów kandydujących na uczelnie medyczne, zwłaszcza na kierunki lekarskie, stomatologiczne, farmaceutyczne, ale też na kierunki biologiczne innych uczelni. 

Dodatkowo dostępne warszaty pozwolą na zdobycie umiejętności pisania poprawnych odpowiedzi, które zapewnią Ci dodatkowe punkty na maturze i pozwolą osiągnąć wymarzony sukces.

Na naszych kursach otrzymasz 

  • wiedzę przekazywaną przez pasjonatów przedmiotu będących doświadczonymi pedagogami, wykładowcami i egzaminatorami.
  • zajęcia w małych grupach, na których będziesz mógł zadać każde pytanie zarówno o treści, których nie rozumiesz, jak również o sposób analizy zadań i pisania poprawnych odpowiedzi pod klucz.
  • godziny praktyk w postaci cotygodniowych prac domowych sprawdzanych przez nauczyciela oraz matur próbnych omawianych potem na zajęciach.
  • dostęp do platformy e-learningowej, na której znajdziesz nagrane wykłady z wielu działów, testy z wiedzy i wiele innych.

 UDOSTĘPNIAMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE KURSÓW MATURALNYCH

KURSY STACJONARNE

kurs roczny
stacjonarny
8 miesięcy nauki
STARTUJE WE WRZEŚNIU
Liczba zajęć: 54
Spotkania raz w tygodniu
Czas trwania spotkania:
2 zajęcia po 70 min
Matury próbne: 4
Prace domowe
w wersji papierowej
sprawdzane i omawiane

Obecnie trwają kursy do Matury 2022

Zapisy na Maturę 2023 otworzymy kwiecień/maj 2022

Kurs roczny wydłużony
stacjonarny
10 miesięcy nauki
STARTUJE W MAJU
Liczba zajęć: 68
Spotkania raz w tygodniu
Czas trwania spotkania:
2 zajęcia po 60 min
Matury próbne: 4
Prace domowe
w wersji papierowej
sprawdzane i omawiane

Obecnie trwają kursy do Matury 2022

Zapisy na Maturę 2023 otworzymy w lutym 2022

Kurs półtoraroczny
stacjonarny
13 miesięcy nauki
STARTUJE W LUTYM
Liczba zajęć: 80
Spotkania raz w tygodniu
Czas trwania spotkania:
2 zajęcia po 60 min
Matury próbne: 6
Prace domowe
w wersji papierowej
sprawdzane i omawiane

Obecnie trwają kursy do Matury 2022

Zapisy trwają

Kurs dwuletni
stacjonarny
18 miesięcy nauki
STARTUJE WE WRZEŚNIU
Liczba zajęć: 110
Spotkania raz w tygodniu
Czas trwania spotkania:
2 zajęcia po 60 min
Matury próbne: 8
Prace domowe
w wersji papierowej
sprawdzane i omawiane

Obecnie trwają kursy do Matury 2022 i 2023

Zapisy na Maturę 2024 otworzymy kwiecień/maj 2022

KURSY ONLINE

KURSY „STREAM”

kurs roczny
online
8 miesięcy nauki
STARTUJE WE WRZEŚNIU
Liczba webinariów: 54
Webinaria dwa razy w tygodniu (wieczorami)
Czas trwania webinarium: 90 min
Matury próbne: 2
(stacjonarnie bądź wysyłkowo)
Prace domowe
rozwiązywane na platformie
sprawdzane i opatrywane komentarzem

Obecnie trwają kursy do Matury 2022

Zapisy na Maturę 2023 otworzymy kwiecień/maj 2022

kurs półtoraroczny
online
13 miesięcy nauki
STARTUJE W LUTYM
Liczba webinariów: 80
Webinaria dwa razy w tygodniu (wieczorami)
Czas trwania webinarium: 60 min
Matury próbne: 3
(stacjonarnie bądź wysyłkowo)
Prace domowe
rozwiązywane na platformie
sprawdzane i opatrywane komentarzem

Obecnie trwają kursy do Matury 2022

Zapisy na Maturę 2023 otworzymy po 11.11.2021

Kurs roczny
streamingowy
8 miesięcy nauki
STARTUJE WE WRZEŚNIU
Liczba webinariów: 54
Webinaria dwa razy w tygodniu (wieczorami)
Czas trwania webinarium: 90 min
Matury próbne: 0
(do dokupienia w naszym sklepie)
Prace domowe
kurs streamingowy
nie oferuje prac domowych

Obecnie trwają kursy do Matury 2022

Zapisy na Maturę 2023 otworzymy kwiecień/maj 2022

KURSY VOD

WARSZTATY

Kurs vod
Własne tempo nauki
STARTUJE W MOMENCIE WYKUPIENIA DOSTĘPU
Lekcje ze wszystkich działów
Autorskie nagrania wykładowców WUM
Ponad 80 filmów
Dostęp do kursu wykupowany jest na okres 365 dni

KURS NIEDOSTĘPNY  W ROKU 2021/2022

Obecnie trwają nagrania do nowej podstawy programowej

Ten kurs będzie dostępny jedynie dla osób zdających „nową formułę” Matury (od 2023)

WARSZTATY PISANIA ODPOWIEDZI
1 miesiąc warsztatów
ODBYWAJĄ SIĘ CYKLICZNIE
Liczba zajęć: 4
Spotkania raz w tygodniu
Czas trwania spotkania: 90 min
Czas trwania spotkania:
1 zajęcia trwające 90 min

Kursy będą dostępne:
Edycja 1: 27.11.2021
Edycja 2: 02.04.2022

Kursy do kupienia w sklepie na stronie

Nauczyciele BIOLOGII

dr Michał Jóźwiak
Biologia

Pan Michał ukończył studia licencjackie i magisterskie na Wydziale Biologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie również uzyskał uprawnienia pedagogiczne. 

 

Doświadczony pedagog, który zarażał swoją pasją do biologii uczniów dwóch warszawskich liceów: IX LO im. Klementyny Hoffmanowej oraz XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Doskonalił swoje umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne, ucząc w programach polskiego systemu edukacyjnego (poziom rozszerzony), a także w systemach matury międzynarodowej IB oraz w systemie matury brytyjskiej IGCE (A-levels).

 

Po uzyskaniu tytułu doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu (obrona z wyróżnieniem summa cum laude), pełni funkcję adiunkta na stanowisku dydaktycznym w Katedrze i Zakładzie Biochemii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadzi zajęcia z biochemii na studiach polskich oraz English Division. W trakcie studiów doktorskich prowadził także zajęcia z fizjologii człowieka na Wydziale Lekarskim. Dodatkowo w latach 2017-2020 pełnił funkcję kierownika własnego grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach którego realizował badania nad heterocyklicznymi pochodnymi kwasów tłuszczowych o potencjalnych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych oraz antynowotworowych.

 

Pan Michał jest osobą bardzo kontaktową, która w skuteczny sposób przekazuje wiedzę, przedstawiając trudne procesy biologiczne w sposób bardzo prosty i zrozumiały, dzięki czemu uczniowie zapamiętują informacje oraz konkretne przykłady. Umiejętność tłumaczenia nawet najtrudniejszych zagadnień jest czymś, co uczniowie cenią w jego pracy najbardziej.

 

Motto życiowe pana Michała to: „Kocham to, co robię i robię to, co kocham”. Poza pracą ważne miejsce w jego życiu zajmuje muzyka. Ukończył studium organowe przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Jest także autorem poradników metodyczno-dydaktycznych dla nauczycieli muzyki oraz komponuje materiały muzyczno-dydaktyczne dla dzieci.

mgr Anna Palińska
Biologia

Pani Ania jest absolwentką XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie. Pasję do biologii odkryła już na początku szkoły podstawowej i dlatego wybrała profil biologiczno-chemiczny w liceum i studiowała na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: biologia środowiskowa). 

 

Pani Ania przez ponad 30 lat pracowała jako nauczycielka biologii i jest nauczycielem dyplomowanym. Jej miejscem pracy było „od zawsze” XXII LO im. José Martí w Warszawie. Uczyła także w kilku warszawskich liceach społecznych. Od kilkunastu lat jest czynną egzaminatorką maturalną OKE, więc zasady pisania i oceniania prac maturalnych zna „od podszewki”. W 2021 roku została przewodniczącą jednego z zespołów egzaminacyjnych, koordynując pracę egzaminatorów.

 

Jest prawdziwą pasjonatką przedmiotu i świetną specjalistką. Sama przyznaje: „Wiem, że matura z biologii to trudny egzamin, a sukces na nim można osiągnąć dzięki ugruntowanej wiedzy z przedmiotu i umiejętności napisania tego egzaminu. Potrafię pomóc zdobyć jedno i drugie”. 

 

Jej ukochane działy biologii to botanika i ekologia. Fascynuje ją świat roślin i zależności między nimi. Potrafi nazwać prawie każdy „chwast”. 🙂

Spytana, skąd bierze energię i zapał do pracy, odpowiada: „Lubię uczyć. Lubię biologię. Praca jest moją pasją. Mam to szczęście, że pracuję tak, jak lubię”.

 

W wolnym czasie ogląda koreańskie seriale, siedząc w ulubionym fotelu.

 

dr Paulina Garbalińska
Biologia

Pani Paulina jest absolwentką studiów licencjackich i magisterskich na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała również stopień doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

 

Jest nauczycielką dyplomowaną, od 11 lat uczy biologii na poziomie rozszerzonym w programach polskim i Matury Międzynarodowej IB w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Od 2019 roku jest czynną egzaminatorką maturalną Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

W biologii szczególnie bliskie jej sercu są ekologia i entomologia; poza biologią jest miłośniczką teatru oraz wypraw rowerowych i górskich.

W ramach naszych kursów uczestnik otrzymuje

Zajęcia prowadzone są w grupach 5-8 osobowych

Zaletą zajęć prowadzonych w mniejszych grupach jest możliwość osiągnięcia optymalnego tempa pracy z uczniami, a jednocześnie uzyskanie wysokiego poziomu merytorycznego grupy

Daje to możliwość dobrego kontaktu pomiędzy uczniem a nauczycielem i odwrotnie

Indywidualne podejście

Małe grupy zapewniają kursantom kameralną i swobodną atmosferę zajęć, a nauczycielowi możliwość indywidualnego podejścia do ucznia w przypadku problemów lub wątpliwości związanych z tematem zajęć

Interakcje podczas nauki

Z doświadczenia wiemy, że w małej grupie słuchacze wykazują dużą aktywność oraz mają większą możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Zajęcia, zamiast formy typowych wykładów, przybierają postać aktywnych ćwiczeń.

Prowadzący ma wówczas możliwość zastosowania zasad oceniania kształtującego i sprawdzenia, w jakim stopniu kursant opanował przerabiany materiał

Bieżące monitorowanie postępów

W każdym tygodniu kursant będzie rozwiązywał w domu zestawy ćwiczeń przygotowanych przez wykładowcę

Zadania będą sprawdzane i opatrywane indywidualnym komentarzem

Kontrola rodzicielska

Rodzice otrzymują możliwość kontaktu z sekretariatem, aby otrzymywać na bieżąco informacje o frekwencji oraz postępach ucznia

Nasza lokalizacja

LOKALIZACJA
Off Course sp. z o.o.

Wspólna 56
00-684 Warszawa
 
Kontakt