Roczny kurs z przedmiotu

BIOLOGY IB 

realizujący w całości materiał SL oraz HL
do Matury 2022

moduły do wyboru

CORE

SL / HL

wrzesień-kwiecień


CZWARTEK
19:00-20:30


ONLINE

AHL

HL

wrzesień-styczeń


SOBOTA
15:00-16:30


ONLINE

OPTION

SL / HL

marzec-kwiecień

zgodnie z decyzją IB
o wycofaniu Paper 3
z egzaminu May 2022
moduł „OPTION”
nie będzie realizowany
w roku szkolnym 2021/2022

WARSZTATY

SL / HL

do kupienia w sklepie


INDYWIDUALNE
ROZWIĄZYWANIE
ZADAŃ

PLATFORMA

* każdy z modułów zostanie utworzony, gdy zapisze się minimum 5 osób.

Dr Michał Jóźwiak

Nauczyciel i wykładowca WUM

Certyfikowany nauczyciel systemu IB DP (Biology) od 2011 r.
Specjalista od międzynarodowych systemów nauczania (IB, A-levels)
(Certyfikat IB „A focus on IA” IB DP Warwick, 2014)

więcej

CORE
moduł prowadzony online

16 września 2021 – 14 kwietnia 2022

CZWARTEK  19:00-20:30
Liczba webinariów:  25
Długość spotkań:  90 minut

CENA KURSU:
Opłata wpisowa:  250 zł
Rata miesięczna:  500 zł  (8 rat)
Zakup arkuszy maturalnych ze strony IB  (ok. 150 zł)

Informacje o module:

 • 25 spotkań po 90 minut – spotkania poświęcone będą omówieniu całego materiału CORE (patrz poniżej: Rozkład materiału) i prowadzone będą przez dr Michała Jóźwiaka – wieloletniego nauczyciela w systemie IB oraz A-levels.
 • Webinary Off Course – zajęcia będą prowadzone z naszego studia z możliwością dyskusji z prowadzącym w czasie rzeczywistym.
 • Nagrania lekcji – wszystkie lekcje będą nagrywane, a nagranie będzie dostępne na stronie przez tydzień w cenie kursu.
 • Materiały w postaci skryptów – przed każdym spotkaniem będzie można pobrać plik pdf z autorskim opracowaniem tematu i miejscem do sporządzania notatek podczas lekcji, tzw. „skrypto-zeszyt”.
 • Rozwiązywanie i omawianie zadań zamkniętych z wybranych matur – każde zajęcia kończyć się będą analizą zadań z różnych Paper 1, wybranych przez prowadzącego i dopasowanych tematycznie do omawianego tematu.*

* Konieczne wykupienie przez każdego z uczniów dostępu do wybranych przez nas arkuszy maturalnych z oficjalnej strony IB.

Luźna forma dyskusji oraz młodzieżowe podejście do kursantów przyczynia się do

ogromnej skuteczności nauczania,

czego nie doświadczysz w tradycyjnej szkole, a co od wielu lat potwierdzają nasi kursanci,
którzy co roku dostają ocenę 7 z matury!

Rozkład materiału (CORE)

Topic 1: Cell Biology
 • Introduction to cells (1.1). Ultrastructure of cells (1.2).
 • Membrane structure (1.3) and transport (1.4).
 • The origin of cells (1.5). Cell division (1.6).
Topic 2: Molecular Biology
 • Molecules to metabolism (2.1). Water (2.2).
 • Carbohydrates, lipids (2.3).
 • Proteins (2.4). (+Analysis of compounds’ formulae).
 • Enzymes (2.5).
 • Structure of DNA and RNA (2.6). DNA replication, transcription and translation (2.7).
 • Cell respiration (2.8). Photosynthesis (2.9).
Topic 3: Genetics
 • Genes (3.1) and Chromosomes (3.2).
 • Meiosis (3.3).
 • Inheritance (3.4).
 • Genetic modification and biotechnology (3.5).
Topic 4: Ecology
 • Species, communities and ecosystems (4.1).
 • Energy flow (4.2).
 • Carbon cycling (4.3) and Climate change (4.4).
Topic 5: Evolution and Biodiversity
 • Evidence for evolution (5.1) and Natural selection (5.2).
 • Classification of biodiversity (5.3). Cladistics (5.4).
Topic 6: Human Physiology
 • Digestion and absorption (6.1).
 • The blood system (6.2).
 • Defense against infectious disease (6.3).
 • Gas exchange (6.4).
 • Neurons and synapses (6.5).
 • Hormones, homeostasis and reproduction (6.6).

AHL
moduł prowadzony online

18 września 2021 – 29 stycznia 2022

SOBOTA 15:00-16:30
Liczba webinariów:  16
Długość spotkań:  90 minut

CENA KURSU:
Opłata wpisowa:  250 zł
Rata miesięczna:  500 zł  (5 rat)
Zakup arkuszy maturalnych ze strony IB  (ok. 150 zł)

Informacje o module:

 • 16 spotkań po 90 minut – spotkania poświęcone będą omówieniu całego materiału AHL (patrz poniżej: Rozkład materiału) dopasowane tematycznie do realizowanego równolegle modułu CORE. Zajęcia prowadzone będą przez dr Michała Jóźwiaka – wieloletniego nauczyciela w systemie IB oraz A-levels.
 • Webinary Off Course – zajęcia będą prowadzone z naszego studia z możliwością dyskusji z prowadzącym w czasie rzeczywistym.
 • Nagrania lekcji – wszystkie lekcje będą nagrywane, a nagranie będzie dostępne na stronie przez tydzień w cenie kursu.
 • Materiały w postaci skryptów – przed każdym spotkaniem będzie można pobrać plik pdf z autorskim opracowaniem tematu i miejscem do sporządzania notatek podczas lekcji, tzw. „skrypto-zeszyt”.
 • Rozwiązywanie i omawianie zadań zamkniętych z wybranych matur – każde zajęcia kończyć się będą analizą zadań z różnych Paper 1, wybranych przez prowadzącego i dopasowanych tematycznie do omawianego tematu.*

* Konieczne wykupienie przez każdego z uczniów dostępu do wybranych przez nas arkuszy maturalnych z oficjalnej strony IB.

W naszej szkole wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie naszych nauczycieli przez lata uczących w systemach IB (SL i HL) oraz A-levels (na poziomie AS oraz A2).

Pamiętaj, poziom HL może się okazać prostszy niż sądzisz!!!

Wystarczy w jasny i logiczny sposób pokazać ciągi przyczynowo-skutkowe,
aby kursant zrozumiał materiał, a nie zapamiętywał.

Rozkład materiału (AHL)

Topic 7: Nucleic Acids
 • DNA structure and replication (7.1).
 • Transcription and gene expression (7.2).
 • Translation (7.3).
Topic 8: Metabolism, Cell Respiration, and Photosynthesis
 • Metabolism (8.1).
 • Cell respiration (8.2).
 • Photosynthesis (8.3).
Topic 9: Plant Biology
 • Transport in the xylem of plants (9.1).
 • Transport in the phloem of plants (9.2).
 • Growth in plants (9.3).
 • Reproduction in plants (9.4).
Topic 10: Genetics and Evolution
 • Meiosis (10.1).
 • Inheritance (10.2).
 • Gene pools and speciation (10.3).
Topic 11: Animal Physiology
 • Antibody production and vaccination (11.1).
 • Movement (11.2).
 • The kidney and osmoregulation (11.3).
 • Sexual reproduction (11.4).

Ćwiczenia
z rozwiązywania zadań otwartych

moduł prowadzony na platformie

SL / HL
Indywidualne sprawdzanie odpowiedzi ucznia
Moduł do kupienia w sklepie
Zakup arkuszy maturalnych ze strony IB  (ok. 150 zł)

Praca z kluczem (markscheme) to podstawa dobrego wyniku w IB


Nasi nauczyciele to naukowcy
, którzy prowadzą na co dzień własne badania i piszą publikacje naukowe. Potrafią bardzo dobrze analizować dane, znają się na metodologii prowadzenia doświadczeń oraz obróbce statystycznej danych.

Praca z nami pozwoli profesjonalnie i rzetelnie nauczyć kursantów poprawnej analizy danych, jak również ich statystycznej obróbki. Pracując nad zadaniami wyćwiczysz umiejętności wnioskowania, a także ewaluacji doświadczeń.

Informacje o module:

 • Każdy moduł to zadania z danego Topic’u – po zakupie ćwiczenia z danego Topicu otrzymasz listę zadań z zakupionych przez siebie arkuszy maturalnych, które musisz rozwiązać.
 • Pracujesz metodą rozwiąż-zeskanuj-wyślij. Po wypełnieniu wskazanych zadań, musisz je zeskanować i odesłać nam do sprawdzenia.
 • Nasz specjalista od systemu IB (dr Michał Jóźwiak) będzie sprawdzał Twoje odpowiedzi na tablecie jednocześnie nagrywając film i komentując proces sprawdzania, aby dać Ci możliwość prześledzenia toku myślenia w konstruowaniu poprawnej odpowiedzi oraz analizy klucza, jako wyznacznika zakresu wiedzy potrzebnej do rozwiązania zadania.
 • Sprawdzone zadania w postaci pdf oraz film z komentarzem zostanie odesłany Ci na maila.

Ćwiczenia obejmują rozwiązywanie zadań typu:

Paper 2 questions (Section A & B):

 • Data-based question (DBQ)
 • Short-answer questions
 • Extended-response questions

Paper 3 questions (Section A):

 • Short-answer questions based on experimental skills and techniques, analysis and evaluation, using unseen data
zgodnie z decyzją IB o wycofaniu Paper 3 z egzaminu May 2022 zakres Paper 3 nie będzie realizowany podczas warsztatów w roku szkolnym 2021/2022

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
INNOWACJE W EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na dzisiejsze potrzeby edukacyjne
przyszłych studentów