Półtoraroczny kurs stacjonarny z

BIOLOGII 

realizujący w całości materiał
do Matury 2023

NIESTETY NIE MAMY JUŻ MIEJSC NA KURSIE STACJONARNYM Z BIOLOGII
STARTUJĄCYM W LUTYM 2022 R.
 
NAJBLIŻSZE KURSY STACJONARNE Z BIOLOGII DO MATURY 2023 RUSZAJĄ W MAJU (KURSY 10-MIESIĘCZNE – SZCZEGÓŁY TUTAJ).
 

W MIĘDZYCZASIE PROPONUJEMY DWA KRÓTKIE KURSY ONLINE:

MARZEC 2022 – Analiza danych z elementami statystyki (NOWE ELEMENTY PODSTAWY PROGRAMOWEJ)

KWIECIEŃ 2022 – Warsztaty z pisania odpowiedzi do zadań maturalnych (Czasowniki operacyjne)

13 miesięcy nauki
80 zajęć po 60 min
5 matur próbnych
systematyczne
prace domowe

DODATKOWO:
od maja 2022
dostęp do nagrań z zajęć platformie
(według harmonogramu kursu 10-miesięczengo)

Dr Michał Jóźwiak

Nauczyciel i wykładowca WUM

Specjalista od międzynarodowych systemów nauczania
Metodyk wdrażający skuteczne techniki analizy odpowiedzi maturalnych

więcej

Kurs półtoraroczny na medycynę

luty 2022 – kwiecień 2023

Wypełnij formularz

ODEŚLEMY OFERTĘ Z CENĄ KURSU

Zapewniamy przyjazną atmosferę w grupach 6-10 osobowych

co umożliwia nam skuteczną realizację pełnego zakresu podstawy programowej z przedmiotu.

Odpowiadamy na każde pytanie naszego kursanta. Mamy czas, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb grupy.

Zajęcia prowadzone są w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych.

W przypadku podtrzymania decyzji o zamknięciu szkół i placówek oświatowych z powodu pandemii

nasze zajęcia będą prowadzone w formie online w identyczny sposób, co zajęcia stacjonarne.

Spotkania będą odbywać się w postaci webinariów na żywo z nauczycielem, podczas których uczniowie mogą prowadzić dyskusję i aktywnie uczestniczyć w zajęciach, a materiały do zajęć będą udostępniane w postaci plików pdf na platformie.

Harmonogram kursów

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w czasie trzech semestrów:  

Semestr Początek semestru Koniec semestru Liczba zajęć Liczba matur
I 22 lutego 2022 14 czerwca 2022 30 1
II 13 września 2022 20 grudnia 2022 28 2
III 10 stycznia 2023 04 kwietnia 2023 22 2
SUMA 80 5*

* Matury próbne odbywają w dodatkowych terminach (poza godzinami zajęć) w wybrane niedziele o:
  – tura I o 10:00-13:00
  – tura II o 13:15-16:15
  Każda matura trwa 180 minut

Rozkład materiału

 • metodologia eksperymentu – formułowanie problemów badawczych, wniosków, prób badawczych i kontrolnych
 • analiza statystyczna i prezentacja danych
 • właściwości wody
 • cukry
 • tłuszcze
 • białka
 • energia komórki – ATP
 • enzymy – budowa i właściwości
 • regulacja aktywności enzymów
 • teoria komórkowa
 • wirusy, priony
 • budowa bakterii, archeony
 • funkcje życiowe bakterii
 • teoria endosymbiozy
 • budowa komórki eukariotycznej
 • błona komórkowa i transport
 • podziały komórkowe
 • zasady klasyfikacji organizmów
 • klucze do oznaczania organizmów
 • kladystyka – analiza kladogramów
 • glony
 • pierwotniaki
 • śluzowce i grzyby niższe
 • cechy budowy grzybów
 • funkcje życiowe grzybów
 • cykle rozmnażania (sprzężniowce, workowce, podstawczaki)
 • porosty
 • tkanki roślinne
 • organy roślinne
 • przegląd roślin (mszaki, paprotniki, nasienne)
 • cykle życiowe roślin
 • oddychanie komórkowe
 • fotosynteza
 • transport wody i asymilatów u roślin
 • hormony roślinne (ruchy roślin)
 • fotoperiodyzm
 • tkanki zwierzęce
 • rozwój zarodkowy zwierząt (embriologia)
 • przegląd bezkręgowców
 • przegląd kręgowców
 • aparat ruchu człowieka (szkielet, mięśnie)
 • powłoki ciała (skóra)
 • układ pokarmowy
 • układ krążenia
 • immunologia
 • układ oddechowy
 • układ wydalniczy
 • układ rozrodczy
 • układ hormonalny
 • układ nerwowy i narządy zmysłów
 • genetyka molekularna
 • replikacja
 • transkrypcja i regulacja ekspresji genów
 • translacja i modyfikacje posttranslacyjne
 • zmienność genetyczna i mutacje
 • biotechnologia
 • dziedziczenie (prawa Mendla i Morgana)
 • cechy sprzężone z płcią i analiza rodowodów
 • podstawowe pojęcia ekologiczne
 • ekologia populacji
 • ekosystemy i biomy
 • teorie ewolucji
 • prawidłowości ewolucji
 • mechanizmy ewolucji
 • dowody ewolucji
 • prawo Hardy’ego-Weinberg’a
 • ewolucja człowieka
 • rodzaje ochrony przyrody
 • formy ochrony przyrody
 • zagrożenia środowiska

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
INNOWACJE W EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na dzisiejsze potrzeby edukacyjne
przyszłych studentów