MATEMATYKA

Kursy maturalne z matematyki na poziomie rozszerzonym 


Możliwość zrozumienia sposobu rozwiązywania zadań oraz systematycznie ćwiczenia praktyczne i prace domowe pozwolą Ci na osiągnięcie bardzo dobrego wyniku z matury na poziomie rozszerzonym.

Na naszych kursach otrzymasz 

  • wiedzę przekazywaną przez pasjonatów przedmiotu będącymi doświadczonymi pedagogami, wykładowcami i egzaminatorami.
  • zajęcia w małych grupach, na których będziesz mógł zadać każde pytanie zarówno o treści, których nie rozumiesz, jak również o sposób analizy zadań i pisania poprawnych odpowiedzi pod klucz.
  • godziny praktyk w postaci cotygodniowych prac domowych sprawdzanych przez nauczyciela oraz matur próbnych omawianych potem na zajęciach.

 UDOSTĘPNIAMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE KURSÓW MATURALNYCH

KURSY STACJONARNE

Kurs roczny wydłużony
10 miesięcy nauki
Startuje w lutym
Spotkania raz w tygodniu
Czas trwania zajęć: 2 x 50 min
Liczba zajęć: 66
Matury próbne: 4


Prace domowe
po każdych zajęciach,
których odrabianie jest weryfikowane w postaci krótkich wejściówek, a rozwiązania publikowane na platformie

Realizacja pełnej podstawy programowej w postaci zajęć teoretycznych połączonych z rozwiązywaniem zadań

 

Sprawdź ofertę

Zajęcia z matematyki są prowadzone przez następujących specjalistów

mgr Mirosław Malinowski
Matematyka

Pan Mirosław jest absolwentem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego i czynnym pedagogiem od ponad 30 lat. Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta pracował jako nauczyciel matematyki w szkole średniej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
 
Obecnie pracuje w XXXIII LO Dwujęzycznym im. M. Kopernika w Warszawie, gdzie na co dzień przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki w systemie polskiej matury oraz Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate Organization) na poziomie Higher Level i Standard Level. Od 2005 roku jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, a od 2010 roku egzaminatorem moderatorem w programie dyplomowym matury międzynarodowej w zakresie Higher Level Mathematics. 
 
Zajęcia prowadzone przez pana Mirka mają na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do matury rozszerzonej z matematyki, zarówno w programie polskim jak i w programie matury międzynarodowej i charakteryzują się bardzo wysokim poziomem merytorycznym oraz dbałością o szczegóły. Zaletą tych zajęć jest możliwość samodzielnej pracy na dużej liczbie zadań zgodnych z wymogami maturalnymi, a także duży nacisk na systematyczną pracę ucznia w domu.  
 
O swoich lekcjach pan Mirek pisze: „Podczas zajęć staram się stworzyć życzliwą atmosferę, w której trudne zagadnienia i problemy stają się bardziej zrozumiałe i przyjazne dla wszystkich uczniów.”  
 
Jego hobby to gotowanie, rower, dobry film i muzyka poważna. 

W ramach naszych kursów uczestnik otrzymuje

Pakiet Medycyna plus
Zniżka 15%
Dostępna przy zapisaniu się na trzy wybrane przedmioty
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Pakiet inżynierski
Zniżka 10%
Dostępna przy zapisaniu się na dwa przedmioty
Chemia + Fizyka
Chemia + Matematyka
Fizyka + Matematyka

Uzyskaj indywidualną ofertę

Zajęcia prowadzone są w grupach 5-8 osobowych

Zaletą zajęć prowadzonych w mniejszych grupach jest możliwość osiągnięcia optymalnego tempa pracy z uczniami, a jednocześnie uzyskanie wysokiego poziomu merytorycznego grupy. 

Daje to możliwość dobrego kontaktu pomiędzy uczniem a nauczycielem i odwrotnie.

Indywidualne podejście

Małe grupy zapewniają kursantom kameralną i swobodną atmosferę zajęć, a nauczycielowi możliwość indywidualnego podejścia do ucznia w przypadku problemów lub wątpliwości związanych z tematem zajęć.

Interakcje podczas nauki

Z doświadczenia wiemy, że w małej grupie słuchacze wykazują dużą aktywność oraz mają większą możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Zajęcia, zamiast formy typowych wykładów, przybierają postać aktywnych ćwiczeń.

Prowadzący ma wówczas możliwość zastosowania zasad oceniania kształtującego i sprawdzenia, w jakim stopniu kursant opanował przerabiany materiał.

Bieżące monitorowanie postępów

W każdym tygodniu kursant będzie rozwiązywał w domu zestawy ćwiczeń przygotowanych przez wykładowcę.
Zadania będą sprawdzane i opatrywane indywidualnym komentarzem.

Kontrola rodzicielska

Rodzice otrzymują możliwość kontaktu z sekretariatem, aby otrzymywać na bieżąco informacje o frekwencji oraz postępach ucznia.

Zobacz naszą lokalizację

Off Course sp. z o.o.
Żurawia 22/212
00-515 Warszawa
 
Kontakt