MATEMATYKA

Kursy maturalne z matematyki na poziomie rozszerzonym 


Możliwość zrozumienia sposobu rozwiązywania zadań oraz systematycznie ćwiczenia praktyczne i prace domowe pozwolą Ci na osiągnięcie bardzo dobrego wyniku z matury na poziomie rozszerzonym.

Na naszych kursach otrzymasz 

  • wiedzę przekazywaną przez pasjonatów przedmiotu będącymi doświadczonymi pedagogami, wykładowcami i egzaminatorami.
  • zajęcia w małych grupach, na których będziesz mógł zadać każde pytanie zarówno o treści, których nie rozumiesz, jak również o sposób analizy zadań i pisania poprawnych odpowiedzi pod klucz.
  • godziny praktyk w postaci cotygodniowych prac domowych sprawdzanych przez nauczyciela oraz matur próbnych omawianych potem na zajęciach.

 UDOSTĘPNIAMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE KURSÓW MATURALNYCH

KURSY STACJONARNE

MATEMATYKA ROZSZERZONA

kurs roczny
stacjonarny
8 miesięcy nauki
STARTUJE WE WRZEŚNIU
Liczba zajęć: 54
Spotkania raz w tygodniu
Czas trwania spotkania:
2 zajęcia po 50 min
Matury próbne: 4
Prace domowe
w wersji papierowej
sprawdzane i omawiane

KURSY „STREAM”

MATEMATYKA PODSTAWOWA

Kurs roczny
streamingowy
8 miesięcy nauki
STARTUJE WE WRZEŚNIU
Liczba zajęć: 25
Webinaria dwa razy w tygodniu (wieczorami)
Czas trwania webinarium: 90 min
Matury próbne: 0
(do dokupienia w naszym sklepie)
Prace domowe
kurs streamingowy
nie oferuje prac domowych

Zajęcia z matematyki są prowadzone przez następujących specjalistów

mgr Mirosław Malinowski
Matematyka

Pan Mirosław jest absolwentem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego i czynnym pedagogiem od ponad 30 lat. Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta pracował jako nauczyciel matematyki w szkole średniej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
 
Obecnie pracuje w XXXIII LO Dwujęzycznym im. M. Kopernika w Warszawie, gdzie na co dzień przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki w systemie polskiej matury oraz Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate Organization) na poziomie Higher Level i Standard Level. Od 2005 roku jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, a od 2010 roku egzaminatorem moderatorem w programie dyplomowym matury międzynarodowej w zakresie Higher Level Mathematics. 
 
Zajęcia prowadzone przez pana Mirka mają na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do matury rozszerzonej z matematyki, zarówno w programie polskim jak i w programie matury międzynarodowej i charakteryzują się bardzo wysokim poziomem merytorycznym oraz dbałością o szczegóły. Zaletą tych zajęć jest możliwość samodzielnej pracy na dużej liczbie zadań zgodnych z wymogami maturalnymi, a także duży nacisk na systematyczną pracę ucznia w domu.  
 
O swoich lekcjach pan Mirek pisze: „Podczas zajęć staram się stworzyć życzliwą atmosferę, w której trudne zagadnienia i problemy stają się bardziej zrozumiałe i przyjazne dla wszystkich uczniów.”  
 
Jego hobby to gotowanie, rower, dobry film i muzyka poważna. 

W ramach naszych kursów uczestnik otrzymuje

Zajęcia prowadzone są w grupach 5-8 osobowych

Zaletą zajęć prowadzonych w mniejszych grupach jest możliwość osiągnięcia optymalnego tempa pracy z uczniami, a jednocześnie uzyskanie wysokiego poziomu merytorycznego grupy

Daje to możliwość dobrego kontaktu pomiędzy uczniem a nauczycielem i odwrotnie

Indywidualne podejście

Małe grupy zapewniają kursantom kameralną i swobodną atmosferę zajęć, a nauczycielowi możliwość indywidualnego podejścia do ucznia w przypadku problemów lub wątpliwości związanych z tematem zajęć

Interakcje podczas nauki

Z doświadczenia wiemy, że w małej grupie słuchacze wykazują dużą aktywność oraz mają większą możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Zajęcia, zamiast formy typowych wykładów, przybierają postać aktywnych ćwiczeń.

Prowadzący ma wówczas możliwość zastosowania zasad oceniania kształtującego i sprawdzenia, w jakim stopniu kursant opanował przerabiany materiał

Bieżące monitorowanie postępów

W każdym tygodniu kursant będzie rozwiązywał w domu zestawy ćwiczeń przygotowanych przez wykładowcę

Zadania będą sprawdzane i opatrywane indywidualnym komentarzem

Kontrola rodzicielska

Rodzice otrzymują możliwość kontaktu z sekretariatem, aby otrzymywać na bieżąco informacje o frekwencji oraz postępach ucznia

Nasza lokalizacja

Off Course sp. z o.o.
Żurawia 22/212
00-515 Warszawa
 
Kontakt