FIZYKA

Kursy maturalne z fizyki z najlepszymi specjalistami


Omawianie wszystkich zagadnień od strony teoretycznej oraz praktycznie rozwiązywanie zadań zarówno na zajęciach, jak i w domu pozwolą Ci na bardzo dobre przygotowanie się do egzaminu maturalnego.

Na naszych kursach otrzymasz

  • wiedzę przekazywaną przez pasjonatów przedmiotu będących doświadczonymi pedagogami, wykładowcami i egzaminatorami.
  • zajęcia w małych grupach, na których będziesz mógł zadać każde pytanie zarówno o treści, których nie rozumiesz, jak również o sposób analizy zadań i pisania poprawnych odpowiedzi pod klucz.
  • godzin praktyk w postaci cotygodniowych prac domowych sprawdzanych przez nauczyciela oraz matur próbnych omawianych potem na zajęciach.

 UDOSTĘPNIAMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE KURSÓW MATURALNYCH

KURSY STACJONARNE

kurs roczny
stacjonarny
8 miesięcy nauki
STARTUJE WE WRZEŚNIU
Liczba zajęć: 54
Spotkania raz w tygodniu
Czas trwania spotkania:
2 zajęcia po 50 min
Matury próbne: 4
Prace domowe
w wersji papierowej
sprawdzane i omawiane

Zajęcia z fizyki są prowadzone przez następujących specjalistów

mgr Jolanta Drogoń
Fizyka

Pani Jola jest absolwentką Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki. Ukończyła również Studia Podyplomowe z Fizykii Matematyki. Jest czynnym pedagogiem od ponad 30 lat. Obecnie jest nauczycielem w XIV LO im. Staszica oraz w XXXIII LO im. M. Kopernika w Warszawie, gdzie na co dzień przygotowuje maturzystów do egzaminów z matematyki i fizyki. Od 2005 roku jest egzaminatorem maturalnym, zatem na bieżąco śledzi zmiany w strukturze egzaminu i zakresie materiału podstawy programowej. Wyniki procentowe absolwentów Pani Joli należą do najwyższych w Polsce.

 

Zajęcia prowadzone przez Panią Jolę mają na celu jak najlepiej przygotować kursantów do matury rozszerzonej z fizyki oraz matematyki i charakteryzują się bardzo wysokim poziomem merytorycznym. Zaletą zajęć z naszą nauczycielką jest praca na dużej ilości zadań dobranych do wymogów maturalnych i nacisk na systematyczną pracę ucznia w domu. Pani Jolanta stara się budować życzliwą atmosferę, aby trudny przedmiot stał się bardziej przyjaznym dla wszystkich. Jest cierpliwa i zawsze znajduje czas dla ucznia.

 

Hobby Pani Joli to żeglarstwo i podróże. Od wielu lat uczestniczy z młodzieżą w rejsach morskich, które są dla nich przygodą i szkołą życia. I tak też chce, aby kursanci zapamiętali jej zajęcia z matematyki, jak i z fizyki.

mgr Katarzyna Grącka
Fizyka

Pani Kasia jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Fizyki i Chemii. Od 15 lat jest czynnym pedagogiem. Obecnie swoją pasję do fizyki realizuje jako dyplomowany nauczyciel tego przedmiotu w V LO im. ks. J. Poniatowskiego w Warszawie, gdzie od kilkunastu lat przygotowuje uczniów do matury rozszerzonej z fizyki.

 

Od 2006 roku jest egzaminatorem maturalnym i od tego czasu uczestniczy w pracach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu potrafi w prosty sposób przedstawić pozornie zawiłe zagadnienia. Wie, że duże znaczenie w nauce fizyki odgrywają doświadczenia, które z chęcią prezentuje kursantom na zajęciach, pomagając tym samym w lepszym zrozumieniu omawianych tematów. 

 

Spotkania z Panią Kasią przebiegają się w spokojnej i przyjaznej atmosferze, co daje możliwość skupienia podczas rozwiązywania zadań, ale także umożliwia dyskusję nad omawianym problemem celem jego pełnego zrozumienia. Zaletą zajęć jest praca z dużą ilością zadań typu maturalnego. Dodatkowo Pani Kasia wymaga od ucznia dużego zaangażowania i systematycznej pracy w domu.

 

Prywatnie czas wolny lubi spędzać na wycieczkach pieszych lub rowerowych poza miastem. Uważa, że wysiłek fizyczny jest doskonałą przerwą dla wysiłku umysłowego. Jest też częstym uczestnikiem festiwali i przeglądów filmowych.

W ramach naszych kursów uczestnik otrzymuje

Zajęcia prowadzone są w grupach 5-8 osobowych

Zaletą zajęć prowadzonych w mniejszych grupach jest możliwość osiągnięcia optymalnego tempa pracy z uczniami, a jednocześnie uzyskanie wysokiego poziomu merytorycznego grupy

Daje to możliwość dobrego kontaktu pomiędzy uczniem a nauczycielem i odwrotnie

Indywidualne podejście

Małe grupy zapewniają kursantom kameralną i swobodną atmosferę zajęć, a nauczycielowi możliwość indywidualnego podejścia do ucznia w przypadku problemów lub wątpliwości związanych z tematem zajęć

Interakcje podczas nauki

Z doświadczenia wiemy, że w małej grupie słuchacze wykazują dużą aktywność oraz mają większą możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Zajęcia, zamiast formy typowych wykładów, przybierają postać aktywnych ćwiczeń.

Prowadzący ma wówczas możliwość zastosowania zasad oceniania kształtującego i sprawdzenia, w jakim stopniu kursant opanował przerabiany materiał

Bieżące monitorowanie postępów

W każdym tygodniu kursant będzie rozwiązywał w domu zestawy ćwiczeń przygotowanych przez wykładowcę

Zadania będą sprawdzane i opatrywane indywidualnym komentarzem

Kontrola rodzicielska

Rodzice otrzymują możliwość kontaktu z sekretariatem, aby otrzymywać na bieżąco informacje o frekwencji oraz postępach ucznia

Nasza lokalizacja

Off Course sp. z o.o.
Żurawia 22/212
00-515 Warszawa
 
Kontakt