Roczny kurs stacjonarny z

MATEMATYKI

na poziomie rozszerzonym

realizujący w całości materiał
do Matury 2025

KOSZT KURSU:

 • wpisowe: 100 zł
 • opłata główna: 8 miesięcznych rat po 480 zł

CENA KURSU ZAWIERA:

 • 8 miesięcy nauki
 • 26 spotkań stacjonarnych raz w tygodniu
  (każde spotkanie trwa 2 x 60 min)
 • 3 matury próbne
  (pisane w dodatkowych niedzielnych terminach poza kursem, sprawdzane przez egzaminatora i omawiane na zajęciach + film z rozwiązaniami na platformie)
 • prace domowe
  w postaci papierowej – nie cyfrowej – sprawdzane przez nauczyciela; kompletne rozwiązania z omówieniem udostępniane na platformie w postaci filmów.

ORAZ:

 • środowe spotkania online z rozwiązywania zadań
  23 spotkania online w środy, o godzinie 18:30 (ok. 60 min.), na których będą rozwiązywane dodatkowe zadania z tematów przerobionych na kursie
  Prowadzący:  Kamil Pietruszewski/Rafał Ćwintal
 • nagrania zajęć z kursu online z Matematyki
  (udostępniane wraz z postępem tego kursu)
  Nagrania dają możliwość powtarzania wszystkich realizowanych na kursie stacjonarnym tematów w postaci filmów udostępnianych systematycznie na platformie – kursanci będą mieć dostęp do filmów do czerwca 2025

Mgr Mirosław Malinowski

Nauczyciel pracujący w systemach matury polskiej oraz IB. Egzaminator CKE skutecznie przekazujący wiedzę i uczący różnych podejść do sposobów rozwiązywania zadań maturalnych.

więcej

Tygodniowy rozkład kursów rocznych w Off Course

Otwórz stronę w przeglądarce na komputerze, by zobaczyć pełen kalendarz grup.

| | | | |

Kurs roczny stacjonarny z matematyki (poziom rozszerzony)

wrzesień 2024 – kwiecień 2025

Zapewniamy przyjazną atmosferę
w grupach 8-12 osobowych

Dzięki małym grupom mamy możliwość dobrego poznania naszych kursantów oraz dyskusji w kameralnej atmosferze odpowiadając na każde pytanie ucznia.

Daje nam to możliwość skutecznej realizacji pełnego zakresu podstawy programowej oraz dostosowania toku nauki do indywidualnych potrzeb grupy.

Zajęcia prowadzone są w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych.

 

Filmy z realizowanych tematów

Jako, że lekcje stacjonarne nie są nagrywane, to uczestnicy kursów stacjonarnych systematycznie będą otrzymywać dostęp do wszystkich nagrań zajęć kursu rocznego online.

Nagrane zajęcia będą wstawiane na platformę zgodnie z postępem kursu online i będą one dostępne dla ucznia aż do samej matury.

Dodatkowo, aby nie „marnować” godzin kursu przeznaczonych na naukę, dokładne rozwiązania wszystkich zadań z prac domowych i matur próbnych będą udostępnione jako filmy na platformie.

Rozkład materiału

 • liczby i zbiory
 • działania na zbiorach
 • wzory skróconego mnożenia, dowody
 • wartość bezwzględna liczby rzeczywistej
 • potęgi, pierwiastki, logarytmy
 • wzory skróconego mnożenia
 • działania na wielomianach
 • równania i nierówności liniowe
 • równania i nierówności kwadratowe z parametrem, wzory Viete’a
 • równania i nierówności wymierne
 • równania i nierówności wielomianowe
 • równania i nierówności z wartością bezwzględną
 • równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne
 • funkcja i jej własności
 • przekształcanie wykresów funkcji
 • funkcja liniowa
 • równanie liniowe z dwiema niewiadomymi i układ równań liniowych z dwiema niewiadomymi
 • funkcja kwadratowa
 • funkcja wielomianowa
 • funkcja wymierna i homograficzna
 • funkcja wykładnicza i logarytmiczna
 • ciągi liczbowe – wzory rekurencyjne
 • ciąg arytmetyczny – definicja i własności
 • ciąg geometryczny – definicja i własności
 • granica ciągu
 • szereg geometryczny
 • definicje funkcji trygonometrycznych i ich własności
 • wzory redukcyjne, tożsamości i równania trygonometryczne
 • równania i nierówności trygonometryczne
 • okręgi, kąty wpisane i opisane – własności
 • twierdzenie Talesa i twierdzenie odwrotne
 • podobieństwo i jednokładność
 • związki miarowe w figurach płaskich
 • nierówność liniowa z dwiema niewiadomymi, układy nierówności
 • wyznaczanie równania prostej równoległej/prostopadłej
 • odległość pomiędzy dwoma punktami, środek odcinka
 • równanie okręgu
 • działania na wektorach
 • kąty i płaszczyzny
 • graniastosłupy i ostrosłupy
 • bryły obrotowe
 • permutacje, kombinacje, wariancje
 • prawdopodobieństwa warunkowe
 • twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym
 • granica ciągu i funkcji
 • pochodna funkcji i jej zastosowania
 • optymalizacja

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów