Roczny kurs online do Matury 2025 z

BIOLOGII

to alternatywna i kompleksowa edukacja zastępująca szkołę

KOSZT KURSU:

 • wpisowe: 75 zł
 • WARIANT I – sama teoria (BT+BP): 8 miesięcznych rat po 480 zł
 • WARIANT II – teoria + praktyka (BT+BP+BA+PD): 8 miesięcznych rat po 550 zł
 • 3 matury próbne
  (kursanci otrzymują 50% zniżkę na zakup arkusza maturalnego w naszym sklepie. Wysyłamy wówczas arkusz do wskazanego paczkomatu, a po wypełnieniu i odesłaniu matury przez kursanta – arkusz jest sprawdzany przez nauczyciela, a kursant otrzymuje film z dokładnym omówieniem wszystkich zadań)
 • dodatkowo udostępniamy nagranie z każdego tematu wraz z postępem kursu (dostępne aż do matury)

OPIS MODUŁÓW:
BT – Biologia Teoria (zajęcia live z tłumaczeniem zagadnień 2 x tygodniu + filmy)
BP – Biologia Powtórka (zajęcia live z utrwaleniem zagadnień i pytaniem kursantów)
BA – Biologia Analiza (zajęcia live z rozwiązywaniem zadań i nauką pisania odpowiedzi)
PD – Prace Domowe (zadania na platformie sprawdzane indywidualnie kursantowi przez nauczyciela)

PROWADZĄCY MODUŁY:

Dr Michał Jóźwiak

Wykładowca WUM. Specjalista od polskich i międzynarodowych systemów nauczania, który potrafi dotrzeć do każdego ucznia.
Metodyk wdrażający skuteczne techniki analizy odpowiedzi maturalnych.

Mgr Anna Palińska

Egzaminatorka OKE, przewodnicząca komisji sprawdzającej matury. 
Doświadczona nauczycielka, która w prosto i skutecznie uczy modeli i sposobów konstruowania odpowiedzi maturalnych.

więcej o prowadzących

Kompleksowa edukacja online z biologii

wrzesień 2024 – kwiecień 2025

Zapewniamy profesjonalnie przygotowane zajęcia

Zajęcia prowadzimy we własnych studiach nagraniowych używając tablicy lightboard, co zdecydowanie zmienia jakość odbioru przekazywanej przez nauczyciela wiedzy w porównaniu do typowych webinariów prowadzonych w szkołach.

Dajemy dostęp do nagrań omawianych tematów przez cały czas trwania kursu.

Moduły dopasowane do potrzeb

Podzielenie nauki na poszczególne moduły daje możliwość przygotowania się zarówno z wiedzy wymaganej na egzaminie, jak również pozwala nabyć umiejętności analizy treści i pisania odpowiedzi.

Umożliwia nam to nie tylko 100% realizację zakresu podstawy programowej z przedmiotu, ale również pozwala przygotować ucznia do wymagań egzaminacyjnych w pełnym zakresie.

Zajęcia z teorii odbywają się dwa razy w tygodniu i są prowadzone przez dwóch nauczycieli

Umożliwia nam to 100% realizację zakresu podstawy programowej z przedmiotu.

Dajemy dostępy do filmów z zeszłego roku przed zajęciami, aby można się było przygotować do zajęć na żywo, a przez to aktywniej i z większą świadomością uczestniczyć w webinarze.

Po zrealizowaniu tematu dodatkowo udostępnimy aktualny film z zajęć.

Analiza zadań i prace domowe

Wprowadzamy zajęcia warsztatowe, które uczą jak konstruować poprawne odpowiedzi do zadań maturalnych.

Wszelkie materiały do zajęć udostępniamy na naszej platformie w postaci plików PDF.

Aby uczniowie mogli na bieżąco sprawdzać swoją wiedzę i umiejętności pisania odpowiedzi udostępniamy prace domowe w odrębnym kursie „Prace Domowe”

Prace domowe składać się będą z zadań zamkniętych sprawdzających wiedzę oraz z zadań otwartych. Każda praca domowa będzie sprawdzana indywidualnie przez nauczyciela oraz opatrywana stosownym komentarzem.

Zapewniamy wyjątkową atmosferę podczas naszych webinariów

Pełen profesjonalizm prowadzących – specjalistów od edukacji i sprawdzania zadań maturalnych – egzaminatorów maturalnych i pracowników WUM jest gwarantem przekazywanej wiedzy na najwyższym poziomie.

Pasja naszych prowadzących jest od razu wyczuwalna podczas zajęć – co czyni je niesamowicie skutecznymi i na długo zapadającymi w pamięć kursantów.

Otwartość nauczycieli sprawia, że każdy uczestnik może swobodnie porozmawiać z prowadzącym i zadać pytania dotyczące każdego aspektu przedmiotu – nawet na poziomie olimpijskim czy uniwersyteckim.

Luźna forma prowadzenia zajęć oraz młodzieżowe podejście do uczniów przyczynia się do wzrostu skuteczności nauczaniaczego nie doświadczysz w typowej szkole, a co od wielu lat potwierdzają nasi kursanci!

Harmonogram kursów rocznych online

[przekręć komórkę w poziomie]

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie dwóch semestrów:  

WEBINAR POWITALNY: 12 września 2024 o 19:00

Pierwsze zajęcia Ostatnie zajęcia

BT: 17 września 2024

BP: 28 września 2024

BA: 25 września 2024

BT: 17 kwietnia 2025

BP: 19 kwietnia 2025

BA: 23 kwietnia 2025

Niedzielne zajęcia o 11:00 – ok. 14:15:
23.03.2024 – dziedziczenie cz.1
30.03.2024 – dziedziczenie cz.2

Rozkład materiału

 • metodologia eksperymentu – formułowanie problemów badawczych, hipotez, ustalanie prób badawczych i kontrolnych, wnioski
 • cukry
 • tłuszcze
 • białka
 • energia komórki – ATP
 • enzymy – budowa i właściwości
 • regulacja aktywności enzymów
 • błona komórkowa i transport
 • glony
 • pierwotniaki
 • cechy budowy grzybów
 • funkcje życiowe grzybów
 • cykle rozmnażania (sprzężniowce, workowce, podstawczaki)
 • porosty
 • cykle życiowe roślin
 • oddychanie komórkowe
 • fotosynteza
 • transport wody i asymilatów u roślin
 • hormony roślinne (ruchy roślin)
 • fotoperiodyzm
 • układ wydalniczy
 • immunologia
 • powłoki ciała (skóra)
 • układ kostny
 • aparat ruchu człowieka (mięśnie)
 • budowa kwasów nukleinowych
 • replikacja DNA
 • transkrypcja i regulacja ekspresji genów
 • translacja i modyfikacje posttranslacyjne
 • zmienność genetyczna i mutacje
 • wirusy i priony
 • biotechnologia
 • biogeneza
 • antropogeneza
 • prezentacja danych (tabele i wykresy)
 • analiza statystyczna w badaniach biologicznych
 • właściwości wody
 • zasady klasyfikacji organizmów
 • klucze do oznaczania organizmów
 • kladystyka – analiza kladogramów
 • budowa bakterii
 • funkcje życiowe bakterii
 • budowa komórki eukariotycznej
 • podziały komórkowe
 • tkanki roślinne
 • organy roślinne
 • przegląd roślin (mszaki, paprotniki, nasienne) (film)
 • przegląd bezkręgowców (live webinary na YouTube)
 • przegląd kręgowców (live webinary na YouTube)
 • tkanki zwierzęce (film)
 • rozwój zarodkowy zwierząt (embriologia)
 • układ pokarmowy
 • układ oddechowy
 • układ krwionośny
 • układ nerwowy i narządy zmysłów
 • układ hormonalny
 • układ rozrodczy
 • dziedziczenie (prawa Mendla i Morgana) (niedzielne webinary)
 • cechy sprzężone z płcią i analiza rodowodów (niedzielne webinary)
 • podstawowe pojęcia ekologiczne
 • ekologia populacji
 • ekosystemy i biomy
 • rodzaje ochrony przyrody
 • formy ochrony przyrody
 • zagrożenia środowiska
 • teorie ewolucji
 • prawidłowości ewolucji
 • mechanizmy ewolucji
 • dowody ewolucji

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów